Skip to Content

<

Kamenne ruze / Stone roses

A cache by plebeda1 & tým Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/30/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jeden z mnoha kvetu
CZ: Asi 1 km východne od stredu obce Strezivojice se na zalesneném návrsí nachází jedna z nejhezcích prírodních památek Kokorínska, skalní vez Strezivojický Spicák. Místní obyvatelé ji nekdy také nazývají Jehla, nebo Certák.
Její vznik lze datovat do turonského období svrchní krídy, v nemz vznikalo jizerské souvrství. V té dobe byla Ceská pánev zaplavena morem, na jehoz dne se usazovaly vápnité jílovce, slínovce a opuky a tam, kam byl prinásen píscitý materiál také pískovce.
Predmetem ochrany je skalní vez, která je intenzivne cementována zelezitými inkrustacemi. Tyto inkrustace vytvárejí nejruznejsí tvary, predevsím Liesegangovy kruhy ( soustredne usporádané cementacní materiály), tvorící "skalní ruze", ale také ruzné rímsy, krabickovité struktury, bizarní kruhovité útvary a svrastelé vrásky. Z rady zelezitých inkrustací, vyskytujících se na Kokorínsku je povazována za nejkrásnejsí útvar tohoto typu s evropským významem.
Strezivojický Spicák byl prohlásen prírodní památkou 29.5.1979, a to na plose 0,5 ha. Skalní vez je 16 m dlouhá a 6 m siroká a je clenena do ctyr mensích bloku. Je obklopena smíseným lesem, kde prevazuje buk lesní a habr obecný. Vzrostlý les památku zcela zakrývá a tím zrejme prispívá k její ochrane pred vandaly.

Podmínkou pro uznání logu je poslat na e-mail plebeda1.earth@hotmail.com odpovedi na otázky:
a] Jak vysoká je skalní vez?
b] Jakou horninou je tvorena skalní vež ?
c] Cím je tato hornina cementována ?
V souladu s novými pravidly musí odpovědi na otázky zaslat každý, kdo loguje nález. Prosím zašlete odpovědi na výše uvedenou adresu a vzápětí logujte návštěvu. Bude-li nějaká odpověď chybná ozvu se. Logy, u kterých nenaleznu odpovědi, automaticky bez dalšího mažu.

Pokud si chcete z místa odnést neco na památku, odneste si fotografii. V žádném prípade neodnášejte vzorky hornin, materiálu a podobne.Pripojíte-li zajímavou fotografii k logu, budeme rádi.


Príjemnou zábavu !

EN: About 1 km east of centre village Strezivojice on height called Spicák is natural monument Strezivojický Spicák.
His genesis possible date to turon season upper cretaceus period, in who develop jizeras complex of strata. At the time was Czech basin flood sea, on whose floor seat calcareous claystone, marlstone and argillite and there, where was bring sandy material also sandstone. Object protection is rocky tower, who is intensively cemented ferric encrustation. These encrustation create various form, especially Liesegang rings ( concentrically ordered cementing materials), create "rocky rose", but also different ledges, small-box structure, bizarre circular configuration and shrunken wrinkle.
Rocky tower is 16 m long,and 6 m wide, and divide to 4 small blocks. Of ranks ferric encrustation, go about on Kokorín area is regard as beautiful shape hereof type with European meaning.
Strezivojický Spicák was declared natural monument 29.5.1979, in area 0,5 ha. Rocky tower is gather around mixed forest, where weight again European beech and European hornbeam. Full-grown wood monument completely hide and therethrough evidently contribute to her protection against vandals.

Condition acknowledgments your log is send on e-mail plebeda1.earth@hotmail.com answer at the questions:
a) What high is rocky tower ?
b) Of what mineral is created rocky tower ?
c) Whereby is cemented this rock ?
You do not have to wait for my email confirmation of the correctness of your answers. So after you send answers you can automatically log this cache in. In case I find any incorrect answers I will keep you informed.

Want yourself from places something take away in memory of, take away yourself please photo. In no case take away rock sample, material sample and similarly. Attachment photo of places, who you fascinate, is not obligatory but get over us.

Good luck !

Additional Hints (Decrypt)

Pgv vasbeznpaí gnohyv / Ernq vasbezngvba obneq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

255 Logged Visits

Found it 249     Didn't find it 1     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 255 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.