Skip to Content

<

Alba

A cache by janahrom Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/31/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá keš vás zavede k jednomu z nejstarších uměle vytvořených vodních děl v Čechách.

The simple cache take you to one of the oldest man-made aquatic works in Bohemia.


POZOR: Budete se pohybovat v blizkosti železnicniho prejezdu. Dbejte, prosím, pokynů světelné signalizace a dejte pozor na děti. Keš není na kolejích ani ve vodě.

WARNING: You will move near the railway crossing. Please, accept the traffic light and look after your children. The cache is neither on the rails nor in the water.

Náhon Alba protéká kolem severní části města Tyniště nad Orlicí v délce 17 km od Častolovic po Třebechovice po Orebem.

 

The race Alba flows through the north part of town Tyniste nad Orlicí in the lenght 17 km from Častolovice to Třebechovice pod Orebem.

 

Podle historických záznamů byl postaven před rokem 1400, kdy Týniště patřilo panu Půtovi nejstaršímu z Častolovic (1340 - 1397), oddanému služebníkovi císaře Karla IV.

Půta se staral o rozmach hospodářstvi, nejvíce pak o rybníkářstvi. Plnil tak přání svého krále. Hospodářský význam strouhy zřejmě viděl v tom, že bude zásobovat rybníky, pily a mlýny postupně vznikající v jejím povodí.

Zvláštní pozornost zaslouží dosažení spádu vody v cele délce. Naši předkové to dokázali bez zaměřovacích přístrojů a pomůcek.

Kdy a jak vznikl název Alba není známo. První zmínka o Albě je uvedena v "rejstrech Haugwitzových" z roku 1575.

 

Ve 20. století pri výstavbě městské elektrárny došlo k úpravě profilu původního náhonu. Po vybudování nevzhlédneho parovodu a zúžením průtokového kanálu zůstalo dnes v Týništi jen ubohé torzo původního náhonu.

 

 

According to historical registration the race was built before 1400, when Týniště belonged to lord Půta the oldest from Častolovice (1340 – 1397), the loyal servant of the emperor Charles the IV. Puta looked after expansion of economy, especially fishpond cultivation. So he met his king´s wish. The economic meaning of the race was seen in feeding of ponds, sawmills and mills arising successively in its drainage area.

Special attention deserves way how the water declivity in its all lenght was reached. Our ancestors achieved it without any special apparatuse.

We do not know when and how the name Alba arose. The first note about Alba was publicated in „Haugwitz´s rejstras“ from 1575.

 

The profile of the original race was adjustemented in 20th century during the construction of the town power station. Only a poor fragment of the original race lasts untill nowadays in Týniště since new unsightly vapourline was built up and the flowing canal was narrowed.

 

 

Bylo rozhodnuto Albu revitalizovat. Předpokladem je odstranění stávajícího parovodu.

 

V současné době zásobuje Alba přibližně 30 rybníků, například rybniční soustavu Hromkovy mokřady (soukromý rybářský revír).

 

 

It has been decided about a renovation of the race Alba. The presumption is removing of the contemporary vapourline.

 

Alba is feeding 30 ponds approximately these days, e.g. fishpond system Hromek´s wetlands (privat fishing area).

 

(čerpáno z knihy: Libor Koldinský a kolektiv autorů: Týniště nad Orlici město v lesích; Město Týniště nad Orlici 2002)

 

(In: Libor Koldinský and kolektiv autorů: Týniště nad Orlicí město v lesích; Town Týniště nad Orlicí 2002)

 

 

Additional Hints (Decrypt)

x ibqr máql

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.