Skip to Content

<

Kolem TZUS je cesta trnita

A cache by Kohoutaci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/21/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš je umístena tak trochu bokem TZUS, z duvodu velkého mudlohemžení


!!! POZOR !!! "TRNÍ JE FUČ" !!! POZOR !!!
Info o neporádku kolem kešky zminovaném v listingu


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.


... Pocátek tradice ...
Když 1. cervence 1953 tehdejší Ministerstvo stavebního prumyslu CSR zakládalo ústav jako Zkušební a kontrolní ústav stavební se sídlem v Praze a pracovištem v Bratislave, byla duvodem vzniku predevším potreba vytvorit v resortu stavebnictví objektivní zkušební orgán, který by korespondoval s bourlivým rozvojem stavebnictví a korigoval nedostatky, související s rostoucími objemy výroby, jak v kvalite stavebních hmot, tak i ve vlastní stavební výrobe.

Na samém pocátku pracovalo v ústavu 57 pracovníku a hodnota zkušebních zarízení cinila v té dobe asi 1 milion korun. Úkolem týmu bylo predevším pusobit v oblasti zkoušení a kontroly zeminy, stavebních hmot, polotovaru, dílcu, konstrukcí, stavebních cástí a provádet jednoduché zkoušky základových pud. Pripravovat podklady pro odborné posudky v arbitrážních sporech a spolupracovat na príprave norem a predpisu.
Z puvodního poslání provádet pouze zkoušky predepsané technickými normami se ústav v druhé polovine 50. let zacal postupne orientovat také na provádení zkoušek prototypových a studijních, které predstavovaly experimentální složku výzkumu a vývoje nových výrobku ve stavebnictví.
Nové typy cinností a jejich presnejší vymezení prinesly zmenu názvu. V roce 1956 vstupuje poprvé do povedomí klientu a odborné verejnosti Technický a zkušební ústav stavební v Praze (známý pod zkratkou TZÚS) a o rok pozdeji již samostatný Technický a skúšobný ústav stavebný v Bratislave.
Pres osamostatnení obou ústavu, prakticky na samém zacátku existence, byla jejich spolupráce vždy velmi úzká a na vysoké odborné úrovni a neprerušilo ji ani následné rozdelení spolecného státu.

... Základy spolehlivosti, nezávislosti a vysoké odbornosti ...
Na prelomu 50. - 60. let byl již ústav nesporne významnou institucí, odbornou autoritou, která v dobe pochopitelného stavebního rozmachu získala znacné pravomoci. Ústav se stal na základe odborných výsledku koordinacním pracovištem pro:

* hodnocení jakosti a zkoušení stavebních hmot, dílcu, konstrukcí a objektu
* komplexní rízení jakosti ve stavebnictví
* merící a zkušební techniku pro zkušebnictví
* prístrojovou techniku

V této dobe zacal ústav prubežne pusobit nejen v oblasti prevence, ale byl vyhledávanou institucí zejména v okamžiku technologických problému nebo dokonce havárií. V takových prípadech vyjíždely z ústavu týmy specialistu, které prošetrily stav prímo na míste, navrhovaly rešení k náprave závad a prípadne i jejich realizaci na nejvyšší úrovni rízení staveb ci resortu.
V roce 1968 byl na základe zákona c. 30/1968 Sb. O státním zkušebnictví Technický a zkušební ústav stavební v Praze jmenován Úradem pro normalizaci a merení Státní zkušebnou c. 204 a zaujal v té dobe, s ohledem na rozsah své pusobnosti, zcela bezkonkurencní postavení.
To by nebylo možné bez dobré vnitrní organizace. Od pocátku pusobení ústavu bylo prozírave sledováno, aby veškeré základní zkušební cinnosti bylo možné vykonávat operativne, co nejblíže místním výrobním kapacitám. Proto byly zkušebny TZÚS ( pozdeji pracovište, nyní pobocky) založeny krome Prahy ve všech ceských krajích. S ohledem na rostoucí odborné nároky se postupne specializovaly:

* Praha - teorie rízení, kvalimetrie, rízení jakosti; statika, dynamika; aplikovaná matematika a statistika;
* Ceské Budejovice - tmely, stavebne tepelná technika;
* Plzen - keramické a žáruvzdorné výrobky a suroviny;
* Teplice - stavební chemie; silikátové stavební dílce a výrobky, pórobeton; sklo;
* Predmerice nad Labem - výrobky pro stavební izolace;
* Brno - stavební kámen a kamenivo; betony a betonová smes; cihlárské pálené výrobky;
* Ostrava - vláknocementové výrobky; betonárská ocel a kovy pro stavebnictví; stavební dílce a prostorové bunky.

Ústavní technická a vývojová dílna soucasné Technicko inženýrské služby - vývoj a výroba zkušební a prístrojové techniky, v rámci celé CSSR servis a metrologické overování lisu, trhacích stroju a tvrdomeru na beton, servis a overování prutokomeru na teplou a studenou vodu, atd.
Uvedené specializace, s výjimkou Prahy (zde vetšina uvedených specializací poplatná tehdejším trendum - napr. teorie rízení, kvalimetrie, aplikovaná matematika, byla nahrazena napr. defektoskopií) jsou na soucasných pobockách ve své vetšine i nadále rozvíjeny v souladu se svetovým vývojem a predevším s požadavky evropských norem.
Zároven byla v tomto období na ústav delegována pravomoc resortního strediska komplexního rízení jakosti stavební a prumyslové výroby. Ústav se stal metodickým pracovištem pro kontrolu a hodnocení cinnosti rezortních zkušeben. Jeho normalizacní a metrologické stredisko se podílelo na státních výzkumných úkolech a vlastní stredisko technických informací poskytovalo všem zájemcum vedecké, technické a ekonomické informace. Byly položeny základy pro prototypovou a malosériovou výrobu vysoce specializovaných merících a jiných prístroju. Rozvíjela se cinnost geologicko mericské služby.
Uvedené cinnosti zajištovalo zhruba 400 pracovníku, kterí disponovali na konci 80. let ojedinelým technologickým zarízením v hodnote 33 milionu korun.

... Období zmen ...
Nová kapitola historie ústavu byla otevrena 11.12.1990. Na základe rozhodnutí ministra výstavby a stavebnictví Ceské republiky c. 421/1990 Sb. byl založen nový subjekt. Z puvodne príspevkové organizace vznikl Technický a zkušební ústav stavební Praha, státní podnik. Od tohoto data, ústav sice disponuje znacným státním majetkem, ale veškeré náklady spojené se svým odborným a obchodním pusobením, rozvojem jednotlivých cinností a ochranou a údržbou svereného majetku hradí z vlastních výnosu.
Své soucasné pozice by ústav nemohl nikdy dosáhnout, ani ji udržet, bez vysoké odborné úrovne svých pracovníku ve všech oblastech garantovaných cinností. Kvalitu a vysokou odbornost potvrzuje i skutecnost, že se v prelomovém období pocátku 90. let mnozí, zejména z rad rídících pracovníku, úspešne stali vrcholnými manažery jiných zkušeben nebo zacali v dané oblasti pusobit jako soukromé subjekty.
I pres patrný odliv pracovníku si ústav udržel svou odbornou úroven, neztratil získané pozice v oboru a v roce 2001 predstavovaly jím poskytované služby již 56% z celkové kapacity ceského trhu v dané oblasti podnikání. Svedcí o tom i ekonomické výsledky posledních let. Ústavu se podarilo plne obstát v narustajícím konkurencním prostredí a za nových právních a ekonomických podmínek. Tržby za vlastní výrobky, služby a za zboží vzrostly od roku 1990 do roku 2001 více jak 2,5 krát, z cca. 61 mil. Kc až na 157 mil. Kc, pri každorocním vytvárení zisku. Od roku 1995 jsou tyto výsledky trvale velmi vyrovnané.Za totality zde bylo pole na kterém se pestovala kukurice a obilí. Pobíhalo tu spousta zajícu, koroptvicek a bažantu.
Krásná oáza v tesné blízkostí velkého sídlište. Byla tu i mez, za kterou me muj starší bratr ucil kourit, nepovedlo se ani u jednoho.
Hlavne se zde stálo pred rozhodnutím, jestli na tomto míste postavit výzkumák nebo zimní stadión.
Nikdo se nikoho moc neptal a jak to dopadlo.........?Historie kešky:

23.3.2010 16:05 - publikováno

co-FTF 23.3.2010 16:15 MarHan

co-FTF 23.3.2010 16:15 ty,ty,ty & familly

co-STF 23.3.2010 16:26 bubadiop

co-STF 23.3.2010 16:26 vojtanos

TTF 23.3.2010 16:45 pistafista


2.4.2010 10:30 - vymudleno bezdomovcem, ale zachráneno Fakim
2.4.2010 11:36 - Omylem archivováno
   3.4.2010 19:13 - Uloženo na novém míste a zmena souradnic
3.4.2010 19:18 - Odarchivováno a opet spušteno
13.4.2010 13:42 - Docasne pozastaveno, ale ponecháno na míste
19.4.2010 19:30 - Uklizeno a opet spušteno
   1.5.2010 17:30-18:00 - Upraveno maskováni a úprava hintu
   26.5.2010 18:00 - Vložen nový logbook # 2

5.2.2011 11:20 - Vložen nový logbook # 3

1.3.2012 20:10 - Docasne pozastaveno, ale ponecháno na míste>

4.3.2012 12:00 - Provedene kompletní výměna všeho, včetně krabky a vložen nový logbook # 4


Prosíme logujte na obe strany logbooku už hned od zacátku. Moc dekujeme


K nahlédnutí: Logbooku # 1


Tato keška má i své vlastní CWG.
Pokud ho chcete získat, navštivte Kohoutáckou CWG smenárnu

> ZDE <

free countersNezapomínejte na "FAIR TRADE" poslední dobou se tato vlastnost kaceru vytrácí


GeoTrackables.com - Vlastní sledovatelné predmety zdarma

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]
An ilxápraé cyáav,
xršxn mnf wr x záaí.
An wrqabz zífgr zabub cnermh,
prxá an wrqra m giýpu máermh
[EN]
znal fghzcf va bar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.