Skip to content

<

Wieringen First Earthcache

A cache by De Kooikers Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/06/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Een mooie plek in Wieringen
In de buurt van N52 53.520 E4 55.360 vind je het infobord

A nice place in Wieringen.
Nearby the coordinate N52 53.520 E4 55.360 you can find the sign with the info

Nederlands
Dit is een aardkundige monument in de gemeente Wieringen De heuvel waarop U staat is ongeveer 150.000 jaar geleden door een landijsmassa afkomstig uit Scandinavie gevormd De oorspronkelijke heuvel was hoger maar is door het volgende ijstijdperk afgevlakt.
Het oudste gedeelte van het voormalige eiland bestond uit diluviale kleileemgronden afgedekt met zandgronden die zijn ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd(Rissijstijd) In de 10e eeuw was Wieringen al bewoond
Tijdens de stormramp in 1170 na Chr zijn grote delen van het land weer teruggegeven aan de zee.
Wieringen wordt gekenmerkt door het reliëf van pleistocene gronden en kreeg hiervoor de status “aardkundig monument”
In de loop van honderdduizenden jaren zijn er talloze aardkundige vormen aan de oppervlakte ontstaan die ieder samenhangen met de specifieke aardkundige processen Deze aardkundige processen worden nu bewaard voor het nageslacht

Om deze earthcache te mogen loggen:
1 een foto met gps bij het informatiebord met 1 van de teamleden is niet verplicht maar wel leuk
2 Stuur een mail met de volgende antwoorden op de vragen:
Wanneer werd dit aardkundige monument onthult
Hoeveel meter was de oorspronkelijke berg hoger
Wanneer was de Weichelen ijstijd
Uit welke lagen is de gond opgebouwd

Foutieve logs worden verwijderd


English
This is the first geological monument in the municipality Wieringen
The hill where you are standing has been formed approximately 150.000 year ago
The glaciers are originating formed from Scandinavia
The original hill was higher but after the following ice-ace it has been blunted
The oldest part of the former island existed from the diluviale clay soil covered with sand grounds arise during the last ice-ace (rissijstijd)
In the 10e century there were already people living in Wieringen
During the storm calamity in 1170 after Christ large parts of the country have been returned to the sea

Wieringen is characterized by the relief of Pleistocene grounds and there for it got the status of geological monument
In the course of hundred thousand years innumerable geological forms have been to arisen to the surface, which everyone coincides with the specific geologic proves ,this geologic processes are now kept.

How to this cache
1 a picture of one of the team members with GPS by the information desk is a OPTION
2 Mail the answers on the following questions
-When became this geological monument revivals’
-How many meters the original hill was higher
-When was the “Weichelen” ice-ace
-Which layers are in the ground

Wrong logs will be removed

Wil je meer te weten komen over de ijstijd dan is dit je kans
For mor questions about the ice age you can read the sign.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.