Skip to content

Twierdza Kraków - Fort 50 Prokocim Letterbox Hybrid

Hidden : 11/08/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]
Fort 50 Prokocim jest ziemnym fortem artyleryjskim, opartym o plan piecioboku, wybudowanym w latach 1874 - 1889 przez wojska austriackie. W roku 1914 fort zostal czesciowo przebudowany. Wyposazony byl w 18 dzial, 2 karabiny maszynowe Schwarzlose 07/12 oraz sprzezony byl z dodatkowa bateria artyleryjska. Zaloga liczyla 619 zolnierzy. Zadaniem fortu byla obrona Traktu Lwowskiego.
W grudniu 1914 fort wzial udzial w odparciu ataku wojsk rosyjskich.

[ENG]
Fort 50 Prokocim is a ground artillery fort, based on a pentagonal figure, builded in 1874 - 1889 period by Austrian soldiers. In 1914 the fort was partly rebuilt. It was equipped in 18 cannons, 2 machine guns Schwarzlose 07/12 and also associated with an artillery battery. A crew was counted on 619 soldiers. An objective of the fort was to defend a Lwow Route.
In December 1914 the fort attended to drive off an attack of Russian army.


[PL]
Skrytka "Fort 50 Prokocim" jest pierwsza polska skrytka typu "Letterbox Hybrid".
Ponieważ teren fortu jest bardzo zaśmiecony, skrytka znajduje się poza jego obszarem, w bezpiecznym miejscu. Zwiedzanie fortu na własną odpowiedzialność!

Wskazówka:
Idź do miejsca wskazanego przez współrzędne. Za fosą zobaczysz dobrze zachowaną boczną kaponierę fortu. Idź w prawo, skrajem fosy, tak długo aż dojdziesz do centralnej kaponiery fortu. W górnej części przedniej fasady zobaczysz małe okienko. Stań przodem do niego. Za twoimi plecami jest rozwidlona akacja - poszukaj w rozwidleniu.

Uwaga:
W pojemniku znajduje sie pieczatka - jest czescia skrytki i nie mozna jej zabrac. Aby zaliczyc skrytke nalezy:
1. We wlasnym logbooku/notatniku odbic znajduja sie w skrytce pieczatke.
2. W logbooku skrytki odbic wlasna pieczatke. Jesli nie masz swojej pieczatki - narysuj cos.
Powodzenia!

[ENG]
The cache "Fort 50 Prokocim" is the first Polish "Letterbox Hybrid" cache.
Because the area of the fort is very cluttered, the cache is located outside of the area in a safe place. Visiting the fort at your own risk!

Clue:
Go to the place pointed by coordinates. Behind the moat you will see a well preserved side caponier of the fort. Go to the right, on edge of the moat, as long as you get to the central caponier of the fort. At the top of the front facade you will see a small window. Stand in front of him. Behind you is a bifurcated Acacia - look at the fork.

Warning:
Inside of the container is the stamp - it is a part of the cache and it's not possible to get them. To count the cache you have to:
1. Make a sign in your own logbook/pad with the stamp from the container.
2. Make a sign in the cache's logbook, using your own stamp. If you don't have a stamp - draw something.
Good luck!

free counters

Additional Hints (No hints available.)