Skip to content

This cache has been archived.

kecl: Nedlægges

More
<

Gravlev Ådal 3 - De forkrøblede bøge

A cache by kecl Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/26/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

DE FORKRØBLEDE BØGE


En forskydning i kridtundergrunden i Lindenborg ådal har formentlig dannet en rende for smeltevandet ved istidens afslutning, hvorved tunneldalen opstod. På tunneldalens skråninger var der i begyndelsen hede med lyng, revling, tyttebær, blåbær, hønsebær, ulvefod, guldblomme, enebær mv. Efterhånden indtager bæveraspen og bøgene tunneldalens skråningerne og "dræber" al anden vegetation. For at forhindre bæveraspen og bøgene i fremgang, så er man nødt til at have dyrehold på stedet i form af kreaturer, får og svin til at holde dem nede. Samtidig har Rebild-bønderne "høstet" brænde gennem mange år, så der er opstået stævningsskove i området. Når bøgene blev ædt eller hugget ned ved roden, så vokser de op som forvredne, buskagtige træer. Disse typer kaldes på Himmelandsk for "Purker". Mange af bøgetræerne i området er op til 200 år gamle og med den kalkfattige undergrund, så vokser de op på mange forkrøblede måder. Mange forkrøblede træer danner endvidere de kendte "øjetræer" i området.

Turen rundt i Gravlev Ådal er ca. 7 km.

Cachen er en lille beholder 8 cm lang indeholdende logbog og en lille blyant. Cachen er nr. 3 i en serie på 10, hvor man samler oplysninger for at kunne finde 2 MYSTERY caches. Cach nr. 6 er Gravlev Ådal GC1XXQB, som er udlagt af Team_Schaefer.

First finders certificate og Second finders certificate gives på mail - kontakt kecl.Eng.

THE STUNTED BEECHES

A shift in the chalk subsoil in Lindenborg valley probably formed a groove of melt water at the end of the Ice Age, which occurred tunnel valley. On the valley slopes were for many years ago heather moorland with diferent kind of plants. Gradually beaver aspen and beech took over glacial valley slopes and "kill" all other vegetation. To prevent beaver aspen and beeches in progress, then you have to have livestock on site in the form of cattle, sheep and pigs to keep them down. Meanwhile, Rebildfarmers "harvesting" the beeches through many years, so there has arisen coppice in the area. When beeches were devoured, or cut down by the root, so they grow up as a twisted, shrub-like trees. These types are called on Himmelandsk the "Purker". Many of the beeches in the area are up to 200 years old and with the decalcified underground, so they grow up stunted in many ways. Many stunted trees provide also the famous "øjetræer" in the area.

The tour in Gravlev Adal is approx. 7 km.

Cache is a small container 8 inches long, containing a logbook and small pencil. Cache is No. 3 in a series of 10, which will gather information to find 2 MYSTERY caches. Cache No. 6 is Gravlev Adal GC1XXQB, which is classified by Team_Schaefer.

First FINDERS certificate and Secind FINDERS certificat given by mail - contact kecl.

Additional Hints (Decrypt)

irq tnzzry oøtrtera/geæ - sbq/ng na byq orrpuoenapu/gerr - sbbq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)