Skip to content

Århus Sights - Den Gamle By i Århus Traditional Geocache

Hidden : 12/31/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Info om cachen
Cachen skal tages fra fortorvet ved Viborgvej, og det er således ikke nødvendigt at besøge Den Gamle By for at logge cachen. Et besøg på museet kan dog varmt anbefales. Se nedenfor for yderligere oplysninger om stedet og cachen.

English Info about the cache
You must approach the cache from the sidewalk at Viborgvej. Thus, it is not necessary to visit The Old Town (Den Gamle By) to log the cache. However, a visit at the museum is highly recommended! Please find further information below the Danish section.

Deutsch Info über den Cache
Den Cache finden Sie vom Bürgersteig am Viborgvej aus. Es ist somit nicht notwendig, die alte Stadt zu besuchen, um den Cache zu loggen. Der Besuch im Museum ist jedoch sehr empfehlenswert. Weitere Informationen über Ort und Cache finden Sie unten.

Den Gamle By

Århus Sights - Den Gamle By i Århus

Den Gamle By 1909 – 2009
Den spæde start til verdens første købstadsmuseum var Landsudstillingen i 1909. Den århusianske lærer og translatør, Peter Holm, var ildsjælen, der skabte den internationale attraktion med den gamle renæssancegård, som husede en historisk samling. Gården, der stod på hjørnet af Immervad og Lille Torv var solgt til nedrivning, men trods modstand fik Peter Holm skaffet opbakning og midler til, at gården omhyggeligt blev taget ned og genopført ved landsudstillingen 1909. Den blev en publikumssucces, og efter landsudstillingen blev Borgmestergården atter flyttet - nemlig til det sted, hvor den ligger i dag, og hvor den blev begyndelsen til Den Gamle By.

I cacheudlæggelsesårets kan Den Gamle By i Århus således fejre sit 100 års jubilæum. Du kan læse mere om den Gamle By i Århus her.

Den Gamle By i Århus udvider (Den Moderne By i Den Gamle By)
Sønderbrogadeetapen (sommer 2008 - 2010)

 • Dansk Plakatmuseum med udendørs facadeudstilling med bl.a. en Randers-facade fra 1922 og en glarmesterfacade fra 1909.
 • Et erindringshus for demente ældre. Ud over en lejlighed, skræddersyet til demensarbejdet, bliver der to tidstypiske 1974-butikker - en radio/tv-forretning og en broderi og strik-forretning.
 • Anton Rosens pavillon fra 1909, som på Landsudstillingen i Århus husede Politikens stand, kommer til at danne ny indgang til museet.
Havnegadeetapen (sommer 2009 - 2014)
 • Hovedetapen i Den Moderne By er Havnegadeetapen. Her vil museets besøgende få et billede af et tidligere havnekvarter med gade, bygninger, butikker, boliger og småvirksomheder, sådan som et sådant kvarter kunne tage sig ud i en dansk havneby i 1974.
 • I husene i Havnegade indrettes bl.a. konditori, lægeklinik, blikkenslagerværksted, jazzværtshus, minimarked samt lejligheder med beboelse. I tilknytning til Havnegadeetapen etableres endvidere et havnemiljø.
1927-kvarteret (januar 2009 - 2012)
 • Den Gamle By vil genskabe et bybillede, som det kunne se ud i 1927. Kvarteret kommer til at ligge i en eksisterende del af Den Gamle By. Populært sagt skal museets gæster bevæge sig rundt i en dansk by omtrent, som da Mads Skjern kom til Korsbæk i Matador-serien.

(Kilde: www.dengamleby.dk)

Cachens indhold
Cachen indeholder fra start First Finder Certificate, logbog, blyant og blyantspidser, to bytteting og vores signatur samt denne geocoin:
Pirates of Harriman IV (Mr. John) Geocoin

Medbring for en sikkerheds skyld dit eget skriveredskab.

Århus Sights - The Old Town

The Old Town 1909 – 2009
The foundation of the first open-air museum of urban culture in the world was made during the national exhibition in Aarhus in 1909. Teacher and translator Peter Holm was the driving force, who created an international attraction based on a fine merchant's house (later to be known as the Mayor’s House) which provided the frame for a historic exhibition. The house, which was originally situated at the corner of Immervad and Lille Torv, was sold for demolition, but Peter Holm succeeded in raising support and money for re-erecting the house at the national exhibition in 1909. The display of the Mayor’s House was a great success and after the exhibition it was once again moved – to the place where it is now situated. That was the beginning of the museum The Old Town.

This cache was placed during the museum’s 100-Year anniversary. You may find further information about The Old Town here.

The Old Town expands (The Modern Town in The Old Town)
Sønderbrogade (summer 2008 - 2010)
 • The Danish Postermuseum with an open-air exhibition of facades featuring a facade from Randers from 1922 and the front of a glazier's from 1909.
 • A House of Memories for elderly people suffering from dementia will be the first of its kind in Denmark. In addition to an apartment tailored for the support of senile dementia sufferers, two classic 1974's shops will also be created - one of these will be a radio and television store.
 • Anton Rosen's pavilion which housed the newspaper 'Politiken' at the National Expo in Aarhus 1909.
Havnegade (summer 2009 - 2014)
 • The main feature in The Modern Town is Havnegade. Here, visitors can get an impression of the area surrounding the harbor complete with buildings, shops, homes and small businesses, all recreated to perfectly imitate a Danish port in 1974.
 • The houses in Havnegade will be fitted out with a confectionary, medical clinic, plumber’s workshop and apartments among other things. In connection with the development of Havnegade a harbor will also be created.
1927-kvarteret (January 2009 - 2012)
 • The Old Town aims at recreating the townscape as it could have looked in 1927. The area will be situated in an already existing part of The Old Town. One could say that the visitors to The Old Town will be walking around in a Danish town, just as when Mads Skjern arrived in Korsbæk in the popular Danish TV-series Matador.

(Source: www.dengamleby.dk)

Cache content
Initial contents in the cache are a First Finder Certificate, log book, a pencil and a sharpener, two trade items and our signature as well as this geocoin:
Pirates of Harriman IV (Mr. John) Geocoin

Please bring your own pen just in case...

Århus Sights - Den Gamle By i Århus

Die Alte Stadt 1909 – 2009
Der Århuser Lehrer und Dolmetscher Peter Holm war der Initiator der internationalen Attraktion mit dem alten Renaissancehof, der eine historische Sammlung beherbergte. Der Hof, der an der Ecke Immervad - Lille Torv stand, war zum Abriss verkauft worden, doch trotz Widerstands bekam Peter Holm Unterstützung und Mittel dafür, den Hof sorgfältig abzureißen und für die Landesausstellung 1909 wiederaufzubauen. Der Hof wurde ein Riesenerfolg. Nach der Landesausstellung wurde der "Bürgermeisterhof" wieder verlegt - und zwar an die Stelle, wo er heute steht, und wo die Alte Stadt gegründet wurde.

In diesem Jahr, in dem der Cache gelegt wird, kann Den Gamle By in Århus somit sein 100-jähriges Jubilæum feiern. Weiteres über die alte Stadt lesen Sie bitte hier.

Die Alte Stadt in Århus wird erweitert (Die Moderne Stadt in der Alten Stadt)
Sønderbrogade (Sommer 2008 - 2010)
 • Das Dänische Plakatmuseum (C. F. Møllers Konstruktionsbüro) dessen Fassade eine Ausstellung an sich ist. Zu besichtigen sind u.a. eine Fassade aus Randers aus dem Jahre 1922 und die Fassade eines Glasers von 1909.
 • Ein Erinnerungshaus für Ältere Menschen mit Demenz, das das erste seiner Art in Dänemark sein wird. Ausser einer Wohnung, die sich optimal für die Demenzarbeit eignet, werden zwei für 1974 typische Geschäsfte eingerichtet, eines davon als Radio und TV-Fachgeschäft.
 • Anton Rosens Pavillon aus dem Jahre 1909, der auf der Landesaustellung in Århus den Stand der Tageszeitung Politiken beherbergte.
Havnegade (Sommer 2009 - 2014).
 • Die längste Etappe im Entstehungsprozess der Neustadt wird die Errichtung der Hafenstrasse (Havnegade). Hier werden die Besucher des Museums dem Abbild eines Hafenviertels - d.h. einer von Gebäuden, Geschäften, Wohnhäusern und kleinen Werkstätten ges?umten Strasse - gegenübergestellt, wie man es 1974 in einer dänischen Hafenstadt hätte finden können.
 • Die Gebäude in der Havnegade werden als Konditorei, Arztpraxis, Klempnerwerkstatt und als Mietwohnungen eingerichtet. Ausserdem soll dieser Strassenzug in Zukunft richtige Hafen-Atmosphäre ausstrahlen.

1927er Viertel (Januar 2009 - 2012)
 • In Den Gamle By entsteht ein Stadtbild anno 1927. Das Viertel wird auf dem heutigen Museumsgelände liegen und den übergang zum 1974er Viertel bilden.

(Quelle: www.dengamleby.dk)

Inhalt des Caches Am Anfang enthält der Cache ein First Finder Certificate, Logbuch, Bleistift, Bleistiftspitzer, zwei Tauschobjekte, unser Signatur und dieser Geocoin:
Pirates of Harriman IV (Mr. John) Geocoin

Vorsichtshalber sollten Sie selber ein Schreibgerät mitbringen.
Total number of visits:
Free Counters

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx / Zntargvp / Zntargvfpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)