Skip to Content

This cache has been archived.

simon.druhy: Dakujem za návštevu tejto kešky.........

More
<

Zochar 2

A cache by simon.druhy Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/6/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

zaujímavosti v Topolcanoch

STAGE 1 : Magna Via


Velakrát som prešiel v Topolcanoch po pešej zóne a všimol som si tam pri pošte na zemi tabulku s nápisom „Magna Via“. Až teraz pocas dlhých zimných vecerov ma napadlo vypátrat o tom nieco na internete. A vypadla z toho dost zaujímavá vec :

Velká cesta - Magna Via je kultúrna historická cesta prechádzajúca 5-timi štátmi: Rakúskom, Slovenskom, Ukrajinou, Madarskom a Rumunskom.

História královsko-cisárskej poštovej cesty, ktorá prechádzala i územím Slovenska, siaha až do obdobia tureckých vojen. Po porážke uhorského krála Ludovíta II. v bitke pri Moháci (1526) sa tureckým vojskám otvorila cesta i na naše územie, zaberali však len južné casti Slovenska, pretože na boj v horách neboli zvyknutí. Ked na uprázdnený uhorský trón nastúpil Ferdinand I. Habsburský (1526 - 1564), chýbalo mu spojenie medzi Viednou a mestami v Hornom Uhorsku a Sedmohradsku. Poveril preto hlavného královského poštmajstra Mateja Taxisa vypracovaním projektu poštovej cesty na trase Vieden - Sibiu pre cast z Bratislavy. Magna Via viedla z Viedne cez Bratislavu - Trnavu - Prievidzu - Ružomberok - Poprad - Levocu - Prešov - Košice - Sobrance na Ukrajinu do Madarska a koncila v ?????. Bola to najdlhšia poštová cesta vôbec, merala vyše 1000 km (496 na Slovensku) a prechádzala 56 stanicami. K významnejším staniciam patrili: Cseklész (Ceklís, dnešné Bernolákovo), Ssarfia (Blatné), Galgóc (Hlohovec), Nagyrépény (Velké Ripnany), Zsámbokrét (Žabokreky nad Nitrou). Dalej sa cesta stácala povodím rieky Nitrica do Nitrianských Sucian a Nedožier - Brezian. V týchto mestách vznikli r. 1558 prvé poštové stanice na území Hornej Nitry. Cesta pokracovala pretínajúc Zsór (Žiar) lesom až do Turca. Odtial cez Nolcsó (dnešné ????) smerovala do Vichodnej (Východnej), Lucsivnej (Lucivnej), Horky (Hôrky), Leutschau (Levoce), Krotnoku (Korytného), Bertótu (Bertotoviec). Potom sa stácala na juh do Košíc. Odtial už nie je známa jej presná trasa, predpokladá sa však, že cesta pokracovala dalej na Ukrajinu do Mukaczeva (Mukaceva), potom do Debreczénu (Debrecínu) a posledná poštová stanica bola vo vtedajšom Sedmohradsku - v meste Hermannstadt (Sibiu). Vzdialenost medzi jednotlivými poštovými stanicami bola dve poštové míle (1 poštová míla bola 7420 m), co bolo približne 15 km. R. 1564 bola trat korigovaná posunutím južnejšie, cím vznikli nové poštové stanice v Horných Vesteniciach (v tom case Felsövesztenic) a v Prievidzi. Vytvorenie poštovej stanice v Prievidzi bolo významnou udalostou. Záznamy o tom sa nachádzajú v Úctovných knihách mesta Banská Bystrica, že ..."prievidzkému poštmajstrovi bolo poskytnuté všimné dve zlatky a desat denárov ako dar k Novému roku pre udržanie si priazne." Další záznam je z r. 1580, kedy bolo prievidzkému poštmajstrovi poskytnuté všimné v hodnote jedného kremnického dukátu, ako dar k Novému roku. Vtedajšie dostavníky slúžili predovšetkým na prepravu osôb a až v druhom rade na prepravu listov. Poštovné nemalo pevné sadzby, všetko záležalo od dohody s poštmajstrom. Poštová stanica bola predovšetkým ubytovacím, stravovacím a prepriahacím zariadením. Z tých cias pochádza i známa melódia "Ide, ide poštový panácik". Táto zvucka, bola znamením pre všetkých ludí, aby si vypoculi novinky, ktoré prišli s dostavníkom. Po vypuknutí povstania Štefana Bocskaya (1604 - 1606) sa narušila poštová linka na Slovensku. Bocskayovi vojaci považovali poštmajstrov za zvedov, a preto poštové stanice podpalovali, nicili a poštmajstrov zabíjali. Po uzavretí mieru (r. 1606) sa zacalo s obnovou cesty. Záznamy z r. 1613 sa zmienujú aj o vzniku poštovej stanice v Bojniciach. Zámockí páni, chceli mat poštu vo svojom sídle, aby sa po nu nemuselo chodit do Prievidze. Cesta bola preto asi na desat rokov ciastocne presmerovaná cez Považie do Trencína - Ilavy a do Bojníc, potom pokracovala cez Žiar do Turca. V 18. storocí sa dobudovávali dalšie poštové prepriahacie stanice a cesta Via Magna sa vetvila a sietovala i do regiónov, ktoré sa hospodársky rozvíjali. Jednotlivé poštové stanice boli pôvodne od seba vzdialené dve poštové míle (asi 15 km) a k ním patrili i objekty stravovacie, ubytovacie a tiež hospodárske budovy pre ustajnenie tažných a jazdeckých koní. Poštovú stanicu spravoval magister postae, ktorému podliehali postilioni. Títo vykonávali samotnú dopravu, pôvodne na konoch a neskôr na poštových vozoch – diligenciách. Svoj príchod oznamovali trúbkou, ktorá ostala dodnes symbolom pošty

R. 1817 sa trat znova korigovala a narovnala tak, že z údolia rieky Nitrica prešla do údolia rieky Nitra. Bola preto otvorená náhradná poštová stanica v Oslanoch (zachovala sa dodnes ako jedna z mála pôvodných poštových staníc). R. 1872 vznikol prvý telegrafný úrad. Okolo r. 1800 sa z poštových staníc stali poštové úrady. Pre nehospodárnost boli niektoré zrušené, ale obcania sa snažili o ich obnovenie, aby po poštu nemuseli chodit do susedných obcí. Výnosom c. 40292/9012 z 30. 7. 1901 sa ustanovil nový typ poštových úradov, tzv. poštovne (tento názov sa používal až do r. 1958). Poštovne spravoval tzv. poštovný, vážený obcan, väcšinou ucitel, ktorý zberal listy, balíky, ceniny a roznášal ich. Z histórie poštovníctva sú zaujímavé medzníky: 1. 6. 1870 - prvé známky v samostatnom Uhorsku po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, apríl 1869 - prvé vlaky s poštovými voznami, február 1913 - vlaky s voznami naloženými uhlím sa spiatocne nakladali poštou.


postilionska trubka


poštové signalizacné trubky


Perkusná pištol z roku 1830 s vypáleným poštovým znakom.
Takéto pištole používali na svojich cestách na osobnú
ochranu poštoví dorucovatelia - postilióni dorucujúci
balíkové a listové zásielky.

Sú vo Vašom okolí takéto tabulky alebo pozostatky tejto trasy ? Pripojte foto a súradnice.....Poteší aj foto poštovej stanice v Oslanoch.....

Na zadaných súradniciach najskôr hlavu sklonte dolu a nájdite tabulku s nápisom „Magna Via“ . Ked budete stát pri nej, tak hlavu zdvihnite a máte pred sebou „poštový úrad“. Nad vchodom sú v druhom riadku císla v tvare : A / BCDE , FGHIJ. Zapíšte si ich, budete ich potrebovat pre výpocet finálu.

STAGE 2 : Pomník padlým hrdinom


Teraz by ste mali byt pred pomníkom padlých hrdinov. Konca vojny sa obyvatelia Topolcian dockali na Velkonocnú nedelu 1. apríla 1945, ked mesto oslobodili vojaci I. rumunskej armády.
Na pomníku je dátum v tvare KL.M.NOPQ. Zapíšte si ho, budete ho potrebovat pre výpocet finálu.

STAGE 3 : Vila


Na konci pešej zóny sa vyníma secesná vila z roku 1904. Žila tam jedna židovská lekárnicka rodina. Prejdite sa okolo vily a zistite pocet vstupných brán do objektu. POCET BRAN=R.

STAGE 4 : Meštianska škola


História tejto školy siaha až do roku 1903............
Meštianska škola poskytujúca rozšírenie základného vzdelania po skoncení ludovej školy bola podla zápisov a zanechaných výrocných školských správ vysvätená 19. októbra 1903. Novú školskú budovu postavilo mesto s financnou podporou od baróna Augusta Stummera z Tovarník, ktorý prispel ku stavbe na vtedajšie casy znacným obnosom 34 075 korún. V meste s obyvatelstvom takmer cisto slovenským bola škola centrom madarizacných snáh uhorskej vlády. Do roku 1918 bola vyucovacím jazykom madarcina, ucitelia boli madarskej národnosti. Po vzniku Ceskoslovenskej republiky školu spravoval štát ako štátnu meštiansku školu chlapcenskú a dievcenskú. Ucitelia nevedeli po slovensky, vzdali sa svojich miest a v škole sa až do júna 1919 nevyucovalo. Výnosom ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe zo dna 20. mája 1919 bol poverený riadením školy Václav Stryhal, odborný ucitel meštianskej školy v Královom Mestci. Školu našiel v dezolátnom stave - obloky boli rozbité, múry pomazané, lavice polámané, stolicky popálené alebo rozkradnuté, knihovna vylúpená, zámky a klucky poodrážané,... (celý clánok je tu : http://www.zshollehoto.edu.sk/index.php?strana=historia
a koho to naozaj zaujíma, tak nech si pozrie aj túto prezentáciu : http://www.zshollehoto.edu.sk/index.php?strana=historia-skoly-ozila
Teraz stojíte pri vchode do školy. Pri vchode je (S) pamätných tabúl. (Nespoliehajte sa na internet, tam to môže byt inak.)

STAGE 5: pamätna tabula

Teraz sme pri vchode zdravotnej školy. Vedla vchodu je pamätná tabula z ktorj sa dozvieme, že v blízkosti tejto budovy sa konali ludové zhromaždenia, na ktorých recnil v období 1. CSR Andrej Hlinka. V spodnom riadku je rok TUVX.

FINAL:
N 48 33 (H+J) (D) (K+P)
E 18 10 (R) (S) (T)kontrolný súcet: (H+J) + (D) + (K+P) +(R) + (S) + (T) = 21


POZNAMKA 7.8.2010 : Stage 5 je prerobená. Sú iné súradnice finálu. Keška je umiestnená nedaleko STAGE 5. ..

free counters

Additional Hints (Decrypt)

i cybgr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

68 Logged Visits

Found it 45     Didn't find it 4     Write note 12     Archive 1     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 19 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.