Skip to content

Memories Traditional Geocache

This cache has been archived.

Chekists: Sakara,ar to ka atrodos arpus valsts,slepni nododu arhivacijai!

More
Hidden : 12/12/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV - Micro izmera ar rakstamo un Logbook
ENG - Micro size., loogbok,pencil

LUDZU NOVIETOT KONTEINERI TA ,KA PANEMAT!!!

LV - Veca Jelgavas–Rigas un Kalnciema cela krustojuma koku stadijumi veikti 1936. gada Meža dienas. Berzu un ozolu vidu ir Vienibas ozols, kas destits, generalim Janim Balodim klatesot. Svetbirze kluvusi par Jelgavas represeto un vinu tuvinieku pulcešanas vietu represiju upuru pieminas pasakumos. Taja ir uzstadits pieminas akmens un izveidota ugunskura vieta.
Svetbirzes sturi atrodas Otra pasaules kara kritušo latviešu legionaru kapi. Pie ieejas bojats saglabajies 1797. gada buvetas Drizena piramidas pamats, uz kura izvietots uzraksts «Svetbirze».
Cara Pavila I ieceltais Kurzemes civilgubernators generalis Vilhelms Karls Heinrihs fon der Oests, saukts par Drizenu (1746 – 1827), no cara 1797. gada sanema davanu – Paulsgnadi jeb Ozolmuižu. Drizens pateiciba par šo davanu pie cela uz davato muižu caram uzcela pieminas obelisku, ko tauta sauca par Drizena piramidu. Netalu no pieminekla atradas iemilota jelgavnieku atputas vieta Zorgenfreija.

«Ciešanu celš»
Pieminot komunistiskajas represijas bojagajušos Svetbirze atklaja memorialu «Ciešanu celš». Granita plaksnes iegraveti 688 zinamo komunistiska genocida upuru vardi, kuri dzivojuši Jelgava un Jelgavas aprinki, un no izsutijuma majas neatgriezas.


ENG - Tree plantations near old Riga-Jelgava and Kalnciems crossroads were made during Forest Days of 1936.
Birch and oak are among the unit oak, which are planted, to General Janis Balodis presence. Svetbirze become Jelgava repressed and their immediate families of the victims of repression muster commemorative events. It is a memorial stone and installed a campfire.
Svetbirzes corner of the Second World War casualties Latvian Legionnaires Cemetery. At the entrance remained damaged 1797th The pyramids built Drizena basis on which the inscription "Svetbirze».
The Tsar Paul I appointed Courland civilgubernators General Wilhelm Karl Heinrich von der Oeste, called Drizenu (1746 - 1827), of the Tsar's 1797th were receiving a gift - or Paulsgnadi Ozolmuižas. Drizens gratitude for this gift to the road to davato manor was built by Tsar memorial obelisk, which is popularly known as Drizena pyramid. Not far from the monument was jelgavnieku favorite resting place Zorgenfreija.

"Passion path»
Commemoration of communist repression killed Svetbirze opened memorial "Passion path". Granite plaques engraved on 688 known victims of communist genocide in words which lived in Jelgava and Jelgava district, and did not return home from exile.

Additional Hints (Decrypt)

YI - Zntargvfxf
RAT - zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)