Skip to Content

<

KSK - Pamatne stromy v okoli zamku Favorit

A cache by Husky-CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/22/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Další cache ze série Významné stromy, a nyní také KSK (Krásné stromy karlovarska), vás tentokrát zavede do okolí zámku Favorit.
Der weitere Cache aus der Serie „Bedeutsame Bäume“ und jetzt auch KSK (Krásné stromy Karlovarska = Schöne Bäume des Karlsbader Regions) lädt Sie in die Umgebung des Schlosses Favorit ein.


Tato multina je ideální pro všechny rocní období. Zpusob odlovu nechám na vás. Pešky, na kole, na bežkách. Skoro celá trasa je po cestách! Snad jen u kola je horší terén mezi 2. a 3. zastávkou. Do waypointu jsem také vložil odbocku k 2. a 3. zastávce a také k 4. až 6., jelikož v letních mesících jsou tyto cesty více zarostlé a tudíž je vetší možnost je minout. Musím také upozornit, že 4. až 6. zastávka je v blízkosti strelnice, tak se jí vyhnete (viz. waypoint) a používejte lesní cesty!
To platí hlavne pro nocní lovce! V okolí jsou posedy, tak at nekdo neuloví vás! A za tmy si stromy stejne moc neprohlídnete!

Výchozí pozice pro tuto multi-cache jsou tri. A je jedno, kterou možnost si vyberete.
1. varianta je zacít od Jindrichovic, tak jak je poradí stromu v listingu ( Start1)
2. varianta je zacít od Šindelové, poradí stromu je tudíž opacné než v listingu (Start2)
3. varianta je zacít od Rotavy a tím si odlovit i Ottovu multinu Zámek Favorit - GC1F3FD (Start3)

1. zastávka:
Modríny u Favoritu N50° 17.903 E012° 36.443

Drevina: Modríny opadavé (Larix decidua Mill.)
Výška stromu: až 37 m (r. 2004)
Obvod kmene: 264, 281, 318, 380 cm (r. 2004)
Ctverice modrínu roste na obou stranách lesní silnicky procházející bývalou oborou od zámecku Favorit smerem k Jindrichovicím. Nejvetší strom ve skupine je soucasne nejmohutnejším památným modrínem Karlovarského kraje. Sousední modrín rostl donedávna ve velmi tesném kontaktu se vzrostlým smrkem. V osmdesátých letech minulého století se uvažovalo o ochrane této zajímavé dvojice pod názvem Sourozenci Romanovi, podle slavného ceského krasobruslarského páru. Smrk však uschl a pozdeji byl odstranen.

Úkol: Spocítat písmena na ceduli na spodním rádku = A

Poznámka: "Cedulí" se rozumí cedule s názvem památného stromu a dalšími informacemi pod znackou Památný strom! Platí pro všechny zastávky.

2. zastávka:
Smrk pod zámeckou skálou N50° 18.192 E012° 36.208

Drevina: Smrk ztepilý (Picea abies (L.) Karsten)
Výška stromu: 40 m (r. 2004)
Obvod kmene: 440 cm (r. 2004)
Ve smrkovém porostu prímo pod skalnatou terasou se zámeckem Favorit dožívá zrejme nejsilnejší jednokmenný smrk Krušných hor. Stromový obr s masivními korenovými nábehy v bazální cásti kmene vyhnívá, je napadený drevokaznými houbami i hmyzem. Koruna odspodu rychle prosychá a borka na kmeni postupne opadává. Který z velkých smrku jej nahradí?

Úkol: Spocítat písmena na ceduli na 8. rádku = B


3. zastávka:
Vysoký smrk pod Favoritem N50° 18.201 E012° 36.128

Drevina: Smrk ztepilý (Picea abies (L.) Karsten)
Výška stromu: 47 m (r.2004)
Obvod kmene: 332 cm (r.2004)
V soucasnosti nejvyšší památný strom Karlovarského kraje, který stojí ve smrcine nad pravým brehem Skriváne, západne od zámecku Favorit. Je nápadný jak mocnými korenovými nábehy, kterými se vzpírá ve strmém svahu, tak predevším svojí výškou. Díky vysoko nasazené korune pripomíná obrovský stožár. Je chránený nejen jako památný strom, ale také jako významný strom Lesu CR.

Úkol: Spocítat písmena na ceduli na spodním rádku (písmeno "ch" pocítejte vždy jako "c" a "h" tedy 2 písmena) = C


4. zastávka:
Smrk u kríže za Favoritem N50° 18.419 E012° 36.242

Drevina: Smrk ztepilý (Picea abies (L.) Karsten)
Výška stromu: 37 m (r. 2004)
Obvod kmene: 375 cm (r. 2004)
Na lesní loucce s vysokým krížem, 400 m severne od zámku Favorit, nedaleko východního konce chránené modrínové aleje roste mimorádne silný, solitérní nízko zavetvený smrk. Spolu s velkým dubem a starými buky v blízkostí kríže dotvárí romantické zákoutí této cásti bývalé obory.

Úkol: Spocítat písmena na ceduli na 8. rádku = D


5. zastávka:
Dvojitý smrk u Šindelové N50° 18.439 E012° 36.085

Drevina: Smrk ztepilý (Picea abies (L.) Karsten)
Výška stromu: 35 m (r. 2004)
Obvod kmene: 459 cm (r. 2004)
Na kraji smrciny vlevo od cesty spojující zámecek Favorit s chránenou modrínovou alejí u Šindelové stojí smrkový dvojkmen, jehož oba rovnocenné kmeny spolu srostly od paty až do dvoumetrové výšky. Mohutná a tvarove zajímavá srostlice smrku je cástecnou náhradou za padlý Hubertuv smrk u Favoritu.

Úkol: Spocítat písmena na ceduli na spodním rádku = E


6. zastávka:
Modrínová alej u Šindelové N50° 18.514 E012° 35.771

Dreviny: Modríny opadavé (Larix decidua Mill.)
Výška stromu: až 39 m - vybraný jedinec (r. 2003)
Obvod kmene: 344 cm - vybraný jedinec (r. 2003)
Stárí stromu: 160-190 let (r. 2003)
Dvouradá modrínová alej (84 stromu) je nejvetším chráneným modrínovým stromoradím v Ceské republice. Provází lesní cestu severozápadne od zámecku Favorit. Alej velmi vysokých modrínu s nádhernými prímými kmeny, které jsou uvádeny jako „sudetská forma“, stála puvodne mimo les a byla zdaleka viditelná. Dnes, bohužel, zcela zaniká ve vzrostlé smrcine.

Úkol: Spocítat písmena na ceduli na spodním rádku (písmeno "ch" pocítejte vždy jako "c" a "h" tedy 2 písmena) = F


Finále:

N 50° 18, A + B + C + E

E 012° 36, 2 x (C + D + F)

Ciferný soucet souradnic = 37

Nezapomente si opsat z logbooku bonusové císlo KSK série: F = ?

Vzhledem ke kolizní vzdálenosti se sousední keší, je tato schránka uložena tam kde je ;o)

Pozor všichni nocní lovci na myslivce! Chovejte se tak, aby jste byli vcas rozeznat od zvere!
Schránku opet vrátit na své místo a peclive zakrýt!
CWG menit 1:1!

Strom, který v okolí Favoritu už nestojí:

Hubertuv smrk
Výška stromu: 39 m
Obvod kmene: 506 cm
Nedaleko Smrku pod zámeckou skálou stával povestný Hubertuv smrk, chránený v 70. letech minulého století. Puvodne jej tvorily dva srostlé smrky Když se menší smrk ze srostlé dvojice vylomil, meril zbylý kmen v obvodu neuveritelných 440 cm. V 90. letech se však tento velikán zcela rozpadla beze zbytku zanikl.


[Deutsch]

Dieser Multi-Cache ist ideal für alle Jahreszeiten. Die Jagdform lasse ich auf Ihren Geschmack – entweder zu Fuß, oder mit dem Fahrrad oder mit dem Langlaufski. Fast die ganze Strecke läuft durch die Wege! Vielleicht nur für den Fahrrad ist etwas schwieriger Terrain zwischen dem 2. und 3. Halt. In Waypoint habe ich einen Abzweig zum 2. und 3., sowie auch zum 4. bis 6. Halt eingelegt, weil da in Sommermonaten diese Wege mehr verwachsen sind – und so eine größere Möglichkeit sie zu vergehen entsteht. Man muß auch aufmerksam machen, daß die Haltepunkte 4.-6. in der Nähe eines Schießplatzes sich befinden. Vermeiden Sie diesen und benutzen Sie sichere Waldwege! Das ist hauptsächlich für die Nachtjäger gültig! Im genannten Raum sind die Hochstände vorhanden, seien Sie also nicht gejagt! Beim Finsternis ist sowieso keine gute Chance die Bäume gut zu besichtigen!

Die Ausgangspositionen für diesen Multi-Cache sind drei. Und es ist ganz egal, was für eine ausgewählt wird.
1. Variante – Anfang bei Jindrichovice (Heinrichsgrün) in der Bäumefolge im Listing (Start 1)
2.Variante – Anfang bei Šindelová (Schindlwald) – die Bäumefolge ist gegen Listing umgekehrt (Start 2)
3. Variante – Anfang bei Rotava mit der Zusammenjagd des Otto‘s Multicaches Zámek Favorit - GC1F3FD (Start3)

1. Halt:
Lärchenholz bei Favorit N50° 17.903 E012° 36.443

Baumart: Lärche (Larix decidua Mill.)
Baumhöhe: bis 37 m(2004)
Baumstammumkreis: 264, 281, 318, 380 cm (2004)
Der Lärchenquartett befindet sich beiderseits der kleinen durch das ehemalige Wildgatter vom Schlößchen Favorit in Richtung Jindrichovice (Heinrichsgrün) läufenden Waldstraße. Der größte Baum in der Gruppe ist gleichzeitig der mächtigste merkwürdige Lärchenbaum des Karlsbader Regions. Die anliegende Lärche wuchs bis vor kurzem im sehr dichten Kontakt mit der hochgewachsenen Fichte. Es wurde in 80. Jahren des letzten Jahrhunderts nachgedacht, dieses interessante Paar unter Schutz mit dem Name „Geschwister Roman“ (nach dem berühmten tschechischen Eiskunstläuferpaar) zu nehmen – jedoch die Fichte abstarb und beseitigt wurde.

Aufgabe: Die Buchstaben in der letzten Reihe auf dem Schild rechnen = A

Bemerkung: Man versteht unter dem Begriff „Schild“ das Schild mit dem Name des merkwürdigen Baums mit weiteren Informationen unter dem Zeichen „Památný strom“ (Merkwürdiger Baum)! Es gilt so für alle Haltepunkte.

2. halt:
Fichte unter dem Schloßfelsen N50° 18.192 E012° 36.208

Baumart: Fichte (Picea abies (L.) Karsten)
Baumhöhe: 40 m (2004)
Baumstammumkreis: 440 cm (2004)
Im Fichtengehölz direkt unter der felsenartige Terrasse am Schloß Favorit steht mit der größten Wahrscheinlichkeit der dickeste einstammige Fichtenbaum im ganzen Erzgebirge. Der Baumriese mit dem massiven Wurzelanlauf verfault in dem Basisstammteil – er ist von holzzerstörenden Pilzen, sowie auch vom Insekt angegriffen. Die Baumkrone wird von unten schnell trocken und die Borke auf dem Stamm fällt schrittweise ab. Welche von den anderen großen Fichten ersetzt sie?

Aufgabe: Rechnen Sie alle Buchstaben in der 8. Reihe auf dem Schild = B


3. halt:
Hohe Fichte unter Favorit N50° 18.201 E012° 36.128

Baumart: Fichte (Picea abies (L.) Karsten)
Baumhöhe: 47 m (2004)
Baumstammumkreis: 332 cm (2004)
Im Gegenwert der höchste merkwürdige Baum im Region Karlsbad. Er steht im Fichtengehölz über dem rechten Ufer von Skrivan, westlich vom Schlößchen Favorit. Er ist auffallend mit kräftigen Wurzelanläufen, mit dennen er gegen den steilen Hang sperrt, sowie auch vor allem mit siener Höhe. Dank der hoch angesetzte Baumkrone ist er zu einem riesigen Mast ähnlich. Er ist nicht nur denkmalgeschützt als ein „merkwürdiger Baum“, sondern auch ein bedeutsamer Baum des Betriebs Lesy CR (Wälder der Tschechischen Republik).

Aufgabe: Rechnen Sie die Buchstaben in der niedrigsten Textreihe auf dem Schild („ch“ wie „c“ + „h“ nehmen, also 2 Buchstaben rechnen) = C


4. halt:
Fichte am Kreuz hinter Favorit N50° 18.419 E012° 36.242

Baumart: Fichte (Picea abies (L.) Karsten)
Baumhöhe: 37 m (2004)
Baumstammumkreis: 375 cm (2004)
Auf der Waldwiese mit dem hohen Kreuz 400 m nördlich vom Schloß Favorit, unweit vom östlichen Ende der geschützten Lärchenallee wächst die außerordentlich kräftige, niedrig verästelte Solitärfichte. Gesamt mit der green Eiche und elten Buchen in der Kreuznähe bildet sie eine romanrische Ecke in diesem Teil des ehemaligen Wildgatters.

Aufgabe: Auf dem Schild alle Buchstaben auf der 8. Zeile zusammenrechnen = D


5. halt:
Doppelfichte bei Šindelová (Schindlwald) N50° 18.439 E012° 36.085

Baumart: Fichte (Picea abies (L.) Karsten)
Baumhöhe: 35 m (2004)
Baumstammumkreis: 459 cm (2004)
Am Rande des Fichtegehölzes steht links vom Weg zwischen dem Schlößchen Faforit und der geschützten Lärchenallee bei Šindelová (Schindlwald) ein Fichtendoppelstamm mit zwei gleichwertigen vom Fußpunkt bis in die 2 m Höhe zusammengewachsenen Stämmen. Das mächtige und forminteressante Verwachsenes ist ein teilweiser Ersatz für die gefallene Hubertus-Fichte bei Favorit.

Aufgabe: Rechnen Sie die Buchstaben in der niedrigsten Textreihe auf dem Schild = E


6. halt:
Lärchenallee bei Šindelová (Schindlwald) N50° 18.514 E012° 35.771

Baumart: Lärche (Larix decidua Mill.)
Baumhöhe: bis 39 m – der ausgewählte Einzelne (2003)
Baumstammumkreis: 344 cm - der ausgewählte Einzelne (2003)
Alter der Bäume: 160 bis 190 Jahre (2003)
Doppelreihige Allee (84 Bäume) ist die größte geschützte Lärchenallee in der Tschechischen Republik. Sie begleitet den Waldweg nordwestlich vom Schlößchen Favorit. Die Allee mit sehr hohen Lärchenbäumen mit prachtvollen geradenen Stämmen (aufgeführt wie eine „Sudetenform“) stand ursprünglich im Freien (außer Wald) und war von weitem sehbar. Heute klingt sie leider im gewachsenen Fichtegehölz aus.

Aufgabe: Rechnen Sie die Buchstaben in der niedrigsten Textreihe auf dem Schild („ch“ wie „c“ + „h“ nehmen, also 2 Buchstaben rechnen) = F


Finale:

N 50° 18, A + B + C + E

E 012° 36, 2 x (C + D + F)

Zusammenrechnung aller Ziffern = 37

Vom Logbook nicht vergessen die Bonuszahl „F“ der KSK-Serie zu schreiben!

Unter Rücksicht der Kolissionsentfernung zum nächsten Cache ist der Kasten so gestellt, wie er ist ;o)

Achtung - alle Nachtjäger müssen auf die Förster aufpassen. Verhalten Sie sich bitte so, damit Sie rechtzeitig von den Wildtieren erkennbar wären!
Den Kasten bitte zurückgeben und sorgfältig verdecken!
CWG WECHSELN 1:1!

Der nicht mehr in der Favorit-Umgebung vorhandene Baum:

Hubertus-Fichte

Baumart: Fichte (Picea abies (L.) Karsten)
Baumhöhe: 39 m
Baumstammumkreis: 506 cm
Unweit von der Fichte unter dem Schloßfelsen stand die legendäre Hubertus-Fichte, geschützt ab 70. Jahren des letzten Jahrhunderts. Ursprünglich wurde sie von zwei zusammengewachsenen Fichten gebildet. Als die kleinste vom zusammengawachsenen Paar ausgebrochen hat, hat der restliche Stamm im Umkreis unglaublich 440 cm gemessen. In 90. Jahren ist dieser Riese ganz restlos zerfallen.

Zdroj / Quele: Jaroslav Michálek - Památné stromy Karlovarského kraje

Velké díky pavelm2408 za preklad do nemciny!


Poklady západu

Additional Hints (Decrypt)

Uyrqrw h mrzr cbq xšvygrz (sbgbuvag)
Fhpur qra Pnpur tnam obqraanu hagre qrz Fpuvez (Sbgbuvag)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

105 Logged Visits

Found it 88     Didn't find it 1     Write note 13     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 32 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.