Skip to Content

This cache has been archived.

FrodoTheDog: Ja da var dette over for i år.

SES TIL NESTE ÅR

FrodoTheDog

More
<

Døgnvill Event Grenland 2010 # 407

A cache by FrodoTheDog Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 19 June 2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Legg inn denne på din watch listing så får du automatisk beskjed om det blir noen forandringer!

For spørsmål kontakt FrodoTheDog.

 English, see farther down the page

free counters

Kort om Grenland

 
I middelalderen, fram til 1200-tallet, var Grenland (Grenafylke) betegnelsen på nedre Telemark, altså landet omkring Langesundsfjorden (Grenmar), Skienselva og Norsjø. I tillegg til dagens kommuner Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, så omfattet Grenland den gangen også Kragerø og halve Drangedal kommune.
Navnet Grenland kommer av det gamle folket grenene. Grenland var altså «grenenes land». En historisk, og slett ikke ubetydelig, skikkelse fra Grenland var småkongen Harald Grenske (født mellom 952 og 957, død 995) som var far til Olav den Hellige.

Mange, mange år etter skulle det dannes et nytt folkeslag i Grenland. Dette var mennesker som tilbrakte mye tid i naturen, og jakt var et viktig fremstående element.
Oppholdet i naturen var, i motsetning til i de eldre dager, frivillig, og jakten var ikke etter dyr, men Hovedsaklig plastbokser og andre duppedingser.
De skulle få navnet Geocachere!  
   Noen som kjenner seg igjen her tru!

Når og hvor?
Treffet finner sted i Porsgrunn den 19 til 20 Juni 2010. Porsgrunn ligger tett ved Sørlandske motorvei (E18) og har gode kollektivforbindelser.
De nevnte koordinater er til en privat adresse hvor eventet skal avholdes.
Vi starter på Lørdag den 19 Juni kl 1000 Dette er hoveddagen for Eventet. Og vi fortsetter på Søndag kl 1100!

OBS dagen før hovedEventet den 19-20 Juni blir det et nytt Event.
På fredag den 18 Juni.(klikk på linken nedenfor)

Bli kjent Event dagen før dagen !GC29305

Påmeling/ Pris
For de som vil så kan man melde seg på og betale på Eventet, men da må man beregne og og få vente litt for da ligger ikke all info klart. Pris pr nick er 50,- som skal dekke inn kostnader for grillkull og drift av Eventet/Lotteri.

BETALING KAN GJØRES PÅ EVENTET.......
(så det er bare og melde seg på)

Lotteri
OBS, HOVEDPREMIE ER EN GARMIN OREGON. 550 ( pris pr lodd 15,-)

Premier:
1 .Oregon
2. Kayak (oppblåsbar for to, komplett)
3. Grill + Vinkelkutter
4. Flytende ?
5-10. Diverse

Alt av eventuelt overskudd, vil bli tilbakeført til et nytt Event i 2011, på samme plass.

   

Sponsor til eventet på GPS www.limitech.no

Servering/Salg                
Salg av kalde forfriskninger i forskjellige farger, form, slag og smaker. Øl 10,- brus 5,- pr boks KALDE

www.geowebshop.no
Vil komme med sin butikk, og selge Geocaching-utstyr, sjekk hjemmesida og se hva du kan kjøpe, 
eller ta og bestill og få det levert på Eventet uten og betale for frakt.

Overnatting!
Det er mulighet for overnatting på Eventet. Har du båt kan du legge til på eget bryggeanlegg på Eventområde.
( må bestilles på forhånd, gratis )

Camping i Grenland:   

Gå inn på Visitgrenland, eller ta kontakt med  FrodoTheDog. for og få hjelp.
Skal du bo på Eventområde, må det bestilles/avtales på forhånd og senest 1 JUNI- 2010( Gratis )

OBS! Ang. parkering:
Det kan være at parkeringsmulighetene rett ved eventet blir noe begrenset.
I så fall kan du parkere like ved PP-Senteret / Vestsiden Kirke (kjøpesentrum 5 min) 
i kort gangeavstand til eventet.(Se koordinater til alternativ parkering under)


Hva skjer på Eventet
Sosialt samvær!
Vi har etter hvert blitt en del Geocachere i Grenland/ Norge og dette er et event først og fremst for sosialt samvær og for og bli kjent/koble ansikt til Nick på Geocaching
samt at vi alle har vel lyst til å bli bedre kjent med andre Geocachere!

Dette er et ute Event, så ta med godt med varme klær.

Mat!                 
Nei må vi ha det også tenker du! Ja dessverre må vi det! Grillen er tent, eller blir tent etter behov, samt at det er en
Gapahuk med grill/ Stekehelle og bål for varme på kvelden, samt at et telt på 15 meter med flere benker og bord er tilgjengelig hele tiden!

Kjøp av mat, kan gjøres i gangavstand 5 min fra Eventet.
5 min og gå Åpent    0900-2000 Mandag til Fredag og Lørdag 0900- 1800  N 59 08.497 E 009 38.507
7 min med Bil Åpent 0700-2300 Mandag til Fredag og Lørdag 0900- 2300 N 59 09.188 E 009 38.352
7 min med Bil Åpent 0700-2300 Mandag til Fredag og Lørdag 0800- 2000 N 59 08.978 E 009 37.888

Cacher
Det finns det mer nok av og ta av her i Grenland, pr dags dato 26/5-2010 så er det i en radius på
20 km fra Eventet ca 801 cacher.
40 km fra Eventet ca 1203 cacher.

Det blir også noen lokale Geocachere som vil fungere som lokale Guider, til de plassene dere vil ut og cache, Dette blir gjort for at dere som ikke er kjent vil lettere finne fram i Grenland. Eller dere kan få tips om hvor det er lett og få med seg mange, eller flotte skogsturer eller ta deg en rundtur i Byen.

Det blir lakt opp nye cacher som blir slept på Eventet. Ellers så finns det mange cacher i nærområde og flere er på gang.

LØRDAG:  RUNDLØYPE, 29 CACHER DER 10 ER NYE. DENNE KAN TAS GÅENDE FRA EVENTET,(ca 9 km )
               

SØNDAG: KLAR FOR EN NY CACHETUR I SKOGEN 9 CACHER PÅ EN FLOTT RUNDTUR.

Duppeditter og dingser:   
Vi er tross alt elektronikkfriker. Ta med deg det du har lyst til å vise frem! Der du kan fremvise både myntsamlinger,
TBer og andre Geocaching relaterte ting. Trådløs nettverk og strøm er tilgjengelig.

   Alle er velkommen store som små,nye cachere og gammle        .

 

English

When and where?
Events takes place in Porsgrunn, the 19 to 20 June 2010. Porsgrunn located close to the Sørlandske highway (E18) and has good public transport connections.
The above-mentioned coordinates are to a private address where the event will be held. We start on Saterday kl.10: 00 June 19, 2010. Questions contact FrodoTheDog.
Here you have the opportunity and Cache around the clock, then it at this time is almost like the whole night.  Final deadline is June 1, after this you must send an email, price per nick is 50, -

Lottery
Attention, MAIN PRIZE IS A GARMIN OREGON.  (price per ticket 15, -) Everything of any surplus will be returned to a new Event in 2011, 
Sales
Sales of cold refreshments in different colors, shape, kind and taste .Beer 10,- and Soda 5,-  
Accommodation!
Here are some possibilities, and that there is a possibility of accommodation on the event. Do you have a boat you can add your own pier facilities on Event Area.
(Must be booked in advance, free) Camping in Grenland: Enter the VisitGrenland, or contact FrodoTheDog. to get help
Should you stay at the Event Center, it must be ordered / agreed in advance and no later than 1 JUNI-2010 (Free) Attention! Regarding parking:
It may be that the parking possibilities next to the event will be somewhat limited. If so, you can park close to the PP-center / west side Church (shopping center 5 min)
In a short walking distance to the event. (See coordinates for alternative parking below)
What's the event?
Socializing!We have become a part Geocachers in Grenland / Norway and this is an event primarily for socializing and for and get to know / connect face to Nick on geocaching
and that we all have wealth want to become better acquainted with other Geocachers! This is an outdoor Event, so bring plenty of warm clothes.
Food!
No, we need also think you! Yes, unfortunately we have it! The grill is lit, or is lit as required, and that there is a Bivouac with grill / Frying Helle and bonfires for warmth at night,
and that a tent on 15 meters with several benches and tables are available all the time!
Purchases of food, can be done in 5 minutes walking distance from the event.
5 min and go Open 0900-2000 Monday to Friday and Saturday from 0900 to 1800 N 59 08.497 E 009 38.507
7 min by car Open 0700-2300 Monday to Friday and Saturday from 0900 to 2300 N 59 09.188 E 009 38.352
7 min by car Open 0700-2300 Monday to Friday and Saturday from 0800 to 2000 N 59 08.978 E 009 37.888
Caches
There are  plenty of caches to  take off here in Grenland, per date 23/5-2010 it is in a radius of
20 km from Eventer about 801 caches.
40 km from Eventer about 1203 caches.

Additional Hints (Decrypt)

Ubgyvar pnyy 91 71 91 69

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.