Skip to Content

<

Gruvene på Nygård #2 - Haukelandsvannet

A cache by vido_ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/13/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[NO] Cachen er ikke på de oppgitte koordinatene. Herfra må du inn i gruvegangen for å begynne letingen..

[EN] The cache is not at the listed coordinates. You have to go inside the mine and search for it.

[NO] Gruvene på Nygård #2 - Haukelandsvannet - Historien

I Norge har det vært drevet gruvedrift etter blant annet jernmalm, koboltmalm, kobberkis, svovelkis, sinkblende, bly, sølv og gull. Da gruvedrift ble viktig næringsvei for Norge på 1600-tallet, ble kapital og fagfolk hentet fra Tyskland. Gradvis ble det bygget opp norsk kompetanse og i 1754 ble Bergseminaret på Kongsberg opprettet som et av de første i Europa. Det var den første høyere læreanstalt i Norge. Bergstader vokste opp rundt gruvedriften. Helt frem til 1960-årene hadde Norge en betydelig gruveindustri. I dag drives det bare begrenset gruvedrift i Norge, og de viktigste ressursene er stein, grus sand og leire.

Gruvedrift

Historien strekker seg imidlertid lenger bakover...
De første spor av metallutvinning i Norge finnes i Oslofeltet der det sannsynligvis ble skjerpet på sølv og jern fra 1200- til 1500-tallet.

(Kilde: Wikipwdia)


Også i bergensområdet ble det gjort flere forsøk på å finne malm i fjellet, og gruvedriften ser ut til å være knyttet til perioden 1880 - 1920. Ofte var det utenlandske investorer som stod bak foretakene.

detailGården Nygård ligger lengst sør i gamle Arne kommune og grenser mot det som var gamle Fana kommune. Etter at skogen har fått vokse fritt i fjellsiden og tidligere beitemark de siste tiårene, er det nå umulig å se noe unormalt i lien oppunder Livarden. Tar man derimot turen inn i skogen fra Unnelandsvegen kan man finne mange spor etter gammel gruvedrift.
Flere steder ser man mindre groper i fjellet. Her er det sprengt ut noen få kubikkmeter på leting etter drivbare forekomster. Disse gropene kalles skjerp.

Lenger opp i fjellsiden, ved den gamle vegen fra Lid over til Totland i Fana, finner man en stor steinrøys som skiller seg ut fra resten av terrenget. Steinhaugen, eller tippen, stammer fra en dyp sjakt som i ettertid alltid har stått full av vann. Sjakten skal visstnok være cirka 60m dyp. Hullet lå åpent i mange år før det ble sikret med trevirke for ca 30 år siden. Utrolig nok har verken mennesker eller dyr fallt ned i hullet i alle de årene det lå usikret. Om sikringen den dag i dag er like god er heller tvilsomt og det anbefales ikke å gå i det området uten å være kjent.Noe lavere og lenger sørvest er fire horisontale gruveganger varige minnesmerker etter gruvedriften på Nygård. De ligger i kort avstand fra det gamle gårdshuset, men er godt gjemt av skogen. Den første er en gruvengang på ca 70 meter som går rett inn i fjellet, og inngangspartiet er fyllt av vann. For å komme inn i gruven må man vade gjennom vannet som er 20 - 60 cm dypt. Holder man høyre siden innover unngår man overraskelser med tanke på dybden. Om vinteren kan man være Plecotus auritus, picture by Ole Arntzen, Bergen, Norwayheldig å oppleve et fantastisk iskunstverk i huleåpningen. Dette inntreffer kun etter lang tid med streng kulde og det kan gå mange år mellom hver gang fenomenet inntreffer. I tillegg huser gruven lokalt dyreliv som går i dvale om vinteren, blant annet flaggermus og frosker. Cirka halvveis inn i gruvegangen går det en krystallåre gjennom fjellet. Her er det tydelige spor etter folk som har sikret seg suvenirer, de har til og med forsøkt å grave opp gulvet i jakten på krystallene, noe som har resultert i at det i dag er en liten vannsamling i restene etter hullet. Hullet er fyllt igjen så man risikerer ikke annet enn å bli våt på bena. Tippen fra denne gruven er godt synlig i skogen.

Kort veg sørvestover fra 70-metersgruven mot Fanagrensen går stien gjennom en svært bratt steinrøys. Høyt oppe i fjellsiden ligger det to korte stoller som ikke er mer enn 7 og 10 meter dyp. Her er det så bratt at tippmassene har rast nedover. Hvis man er godt skodd og tar tiden til hjelp går det allikevel greit å komme seg opp til disse gruvene. Det frarådes å prøve seg på denne turen på vinterstid hvis stien opp ikke er opptråkket.

Men det beste venter. Lenger sør, like ved Fanagrensen, ligger den lengste og flotteste gruven. En svær tipp indikerer at denne gruven er atskillig lenger enn de andre gruvene. I en gammel årsberetning fra bergmesteren i Søndre Bergenhus Amt står den oppført med en lengde på 180 meter, men nyere oppmålinger viser at 186 meter er et mer korrekt mål. Gruvegangen er tørr og fin der den bukter seg innover i fjellet. På bakken ser man enkelte steder tverrgående spor der svillene har lagt. Arbeiderne skjøv den skinnegående malmvognen ut og tippet massene ute i det fri. I taket henger det fremdeles deler av det rustne ventilasjonsrøret og i gruveveggen innover henger flere steder jernvinkler som ventilasjonsrøret hvilte på. Her må man være oppmerksom slika at man ikke kutter seg på restene.

old ventilation systemDet er vanskelig å finne kildestoff om gruvedriften i Bergen, og en skal grave dypt og lenge for å finne noen data om gruvene på Nygård. Noen opplysninger står i «Bergverksdrift 1866-1929» som er basert på årsberetninger fra bergmesteren i Søndre Bergenhus Amt. Dessuten omtaler to NGU-rapporter (Norges geologiske undersøkelser) gruvene, to gamle fra 1905 og 1920 samt en nyere fra 1977. Siste revidering på den siste er gjort i 1997. Ut fra disse kildene vet vi at et fransk selskap startet opp prøvedrift på Nygård i 1906. Dette årstallet er hugget inn i fjellveggen ved inngangen til den lengste gruven. Prøvedriften gjaldt en kvartsåre med svovel- og kobberkis. Bergmesteren nevner at at seks mann var i arbeid på Nygård, men størrelsen på gruven tyder på at det kan ha vært arbeid til en minst dobbelt så stor arbeidsstyrke. Driften ble innstillt allerede 31. mars 1908 etter at 110000 Franc var investert.

Det franske selskapet hadde store planer for prosjektet. Det var snakk om å kjøpe hele gården Nygård, noe som ikke ble realisert når driften etterhvert viste seg å ikke være lønnsom. Det var til og med planlagt et sidespor fra Vossebanen bort til Nygård. Men det gikk mot avvikling i 1908, og på auksjonen som ble holdt møtte bygdefolket opp for å kjøpe noe som kunne komme til nytte. Jernrør ble kjøpt og brukt som avløpsrør på hus, billige kabler var ettertraktet og sikkert mye annet også.

Mange år har gått siden 1906, men gruvearbeiderne har satt varige spor etter seg, spor som kanskje ikke er så lett å få øye på lenger. Den dag i dag er ikke gruvene helt glemt, men det er ikke mange som kjenner til dem. Den lokale speidertroppen har de siste årene vært et par ganger på besøk i gruvene, det samme har diverse friluftsgrupper. Og nå også geocachere...

Panorama

Ved publisering inneholder cachen:

- Loggbok og blyant

- FTF-sertifikat og medalje

- Diverse bytteting

- The Cave Travel Troll - Vido_TB#1

Cacheboksen er lokalisert i den ytterste halvdelen av gruven. Når du ikke lenger ser inngangen kan du begynne å lete. Du er nær!. Hvis du ikke finner den før ventilasjonsrøret tar slutt må du snu og lete en gang til... Hvis du vil lete etter den andre cachen (GC22RT5) i denne gruven må du lete i den innerste halvdelen.

Gruven ligger ikke langt fra veien, men det er forholdsvis bratt stigning og mangel på sti. Derfor er terrengrating satt til 3,5.

Ha en fin tur, og vis respekt for lokalt dyreliv, både stort og smått!

Takk til Ola Arntzen for tillatelse til å bruke bildet av Brunlangøre (Plecotus auritus)!

(Kilde: «Gruvene på Nygård» av Dagfinn Sundland, publisert i «Mål og Miljø 1993», NGU - Norges geologiske undersøkelser, Malmdatabasen, samt samtaler med D. Sundland og Dag Anton Boge)


[ENG] The mines at Nygård #2 - Haukelandsvannet

The cache is located in an abandoned mine and you will have to search for it... Enter the mine and when you no longer see the entrance you can start your search. You are close! The cache is located in the outer half of the mine. When you no longer see the old ventilation pipe you have gone too far. Turn around and search again..!. If you want to search for the other cache (GC22RT5) in this mine, the inner half of the mine is the place to search for it..

The mine is not far away from the road, but the elevation is steep and there are no visible path. Thus terrain rating is set to 3,5.

When published the cache contains:

- Log book and pen

- FTF-certificate and medal

- Small trading items.

- The Cave Travel Troll - Vido_TB#1

Please do not disturb the local wild life. Have a nice cache hunt!

 

 Additional Hints (Decrypt)

nve

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

113 Logged Visits

Found it 104     Write note 4     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 29 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.