Skip to Content

<

Pomnik Generała

A cache by toczygroszek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/10/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[PL] Proste multi offsertowe z pierwszym etapem na terenie cmentarza w Tarnowie-Krzyżu, w miejscu gdzie istniał austriacki cmentarz wojenny z I WŚ (nr. 203).

[EN] A simple offset multi-cache with 1st stage on the grounds of cemetery in Tarnów-Krzyż, in the place where there used to be an Austrian war cemetery from WWI (no. 203).
[PL]

Cmentarz:

Historia tego cmentarza jest dość nietypowa. Była to kwatera wojskowa, na której zostalo pochowanych 35 żołnierzy armii rosyjskiej. Nie zachowała się ona jednak do dziś, wskutek bezprawnego zajęcia jej przez pochówki cywilne. Nieoficjalna informacja mówi wprawdzie o ekshumowaniu zwłok, ale nic tego nie potwierdza. Analogicznie jak w przypadku pobliskiego cmentarza nr. 202, zamiary te przerwala II WŚ. Obecnie jedynym śladem jest monument w postaci dwuramiennego krzyża. Pełni on jednak rolę pomnika dla pochowanego tu w 1931 r. ukraińskiego generała Mykoly Junakiwa - Ministra Spraw Wojskowych w rządzie Ukrainskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie. Jest to sprawa dość kontrowersyjna, czemu brak jest informacji o rosyjskich żołnierzach. Tlumaczenie o ich rzekomym ekshumowaniu nie ma sensu, gdyż przeniesiono by wówczas takze ciało generala. Następuje więc tu pewne polityczne przekłamanie historii, gdzie cmentarz poświęcony rosyjskim żołnierzom zostal przeksztalcony w pomnik ukraińskiego generala.
Informacje praktyczne:


Przy cmentarzu, pod wspólrzędnymi N 50° 02.019 E 020° 59.673 znajduje się dogodny parking dla odwiedzajacych cmentarz, gdzie możesz zostawic swój samochód. Cmentarz jest otwarty w godzinach 7.30-18.00 w porze zimowej i 7.30-19.00 w pozostałych porach roku.

Etap 1:


Pod wskazanymi wspólrzędnymi znajdź pomnik z dwuramiennym krzyżem. Znajduje się na nim czarna tablica. Odczytaj z niej ostatnią datę i nazwij je A.BC.DEFG. Współrzędne skrytki wyliczysz wg następujacego wzoru:

N 50° 0(F-D).B(F+G)A E 020° (C-F)E.(A+F)(D+F)(C-F)Skrytka:

Skrytka finałowa znajduje się ok. 3 minuty spaceru od etapu 1. Pojemnik zawiera logbook, ołówek i kilka przedmiotów na wymianę. Podjęcie skrytki nie wymaga wchodzenia na teren prywatny.
[EN]

The Cemetery:

The history of this cemetery is uncommon. It used to be a war cemetery, where 35 Russian army soldiers were buried. It didn’t survive due to illegal capture of this ground for civil burials. Unofficial information suggests there was exhumation of bodies, but nothing confirms it. Similar to a nearby cemetery no. 202 these intentions were stopped by WWII. Today the only witness of the war cemetery is a memorial – the two-armed cross. The cross, however, is used nowadays as a memorial of Ukrainian general Mykola Junakiw buried there in 1931 – he was the Minister of War in government of the Ukrainian People’s Republic on emigration. It’s a very controversial issue, why there is virtually no information about Russian soldiers. Explanations pointing to presumed exhumation do not make much sense since - if that had happened - the body of Ukrainian general should have been moved as well. Here is one more political distortion of history where a cemetery dedicated to Russian soldiers is converted to a memorial of Ukrainian general.
Useful information:

Close to the cemetery, at coordinates N 50° 02.019 E 020° 59.673 there is a handy car park for visitors where you can leave your car. The cemetery is open 7.30-18.00 at winter time and 7.30-19.00 in other seasons.
Stage 1:

At listed coordinates find a memorial with two-armed cross. There is a black plaque there. Read the last date on the plaque and call it A.BC.DEFG. Figure out the coordinates of the cache using this equation: N 50° 0(F-D).B(F+G)A E 020° (C-F)E.(A+F)(D+F)(C-F)
The Cache:

The final cache is hidden about 3 minutes walk from Stage 1. The container includes a logbook, pencil and some goodies for trade. It is not necessary go to on private grounds to find the final cache.
free counters

Additional Hints (Decrypt)

[PL] j pvravh pmgrerpu
[EN] va gur funqbj bs sbhe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.