Skip to Content

<

SU#2 Småbrukarhemmet

A cache by wellner Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/13/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


småbrukarhemmet
Experimentalfältet

Experimentalfältet var Kungliga Lantbruksakademien experiment- och försöksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm. Kungliga Lantbruksakadamien grundades 1811 av Karl XIII och delar av dess verksamhet flyttades några år senare ut till Frescati där en försöksverksamhet startades för växtförädling och nya redskap, växtslag, odlingsmetoder, djurraser och utfodringssätt skulle provas för att i förlängningen öka lönsamheten för det svenska jordbruket.

Tillkomsten tillskrivs ofta Sveriges dåvarande kronprins Karl Johan men även Abraham Niclas Edelcrantz, mönsterjordbrukare på Stora Skuggan på Djurgården. De nya rönen skulle spridas genom undervisning, demonstrationer och publikationer samt via hushållningssällskap runt om i Sverige.

Experimentalfältet kom också att innefatta en framgångsrik plant- och trädskola, trädgårdsundervisning och en med tiden alltmer specialiserad och ambitiös jordbruksvetenskaplig verksamhet med odlings-, utfodrings- och rasförädlingsförsök.

Experimentalfältet anlades vid Skeppsbroäng, Stockholm, som bestod av torra lövängar, fuktiga strandängar och mossar samt skogsmark. Föreståndaren för Experimentalfältet tilldelades en professur i lantbruksvetenskap och den första var Olof Carling. Från 1907 drevs experimentalfältet av myndigheten Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, som under 1930-talet successivt delades upp i flera organisationer.

Lantbruksakademien och Experimentalfältet var föregångare till Sveriges Lantbruksuniversitet. På 1940-talet flyttades jordbruksforskningen till Ultuna lantbrukshögskola vid Ultuna utanför Uppsala. Det dröjde dock till början av 1960-talet innan Experimentalfältets trädgårdsskola flyttades.

(Källa ovanstående: Svenska wikipedia)


Småbrukarhemmet

Småbrukarhemmet uppfördes 1907 och var en mönsterbostad för en lantbrukare med familj. Förutom bostadshuset finns även ett litet härbre (universitetets minsta byggnad). Tidigare fanns också en lada, den är numera riven men låg där transformatorstationen ligger nu.


The old experimental field

The Royal Swedish Academy of Agriculture was founded by crown prince Charles in 1811 and a couple of years later they moved to Frescati. On the agenda was plant breeding, new tools and methods, experiments with new plant types, crop management, animal breeding and feeding among other things.


"Småbrukarhemmet"

"Småbrukarhemmet", built in 1907, was a model home for a farmer and his family. In addition to the house is also a small shelter (the University's smallest building). Previously, there was also a barn, it is now torn down. It was placed where the transformer station is now.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.