Skip to content

Glaz narzutowy / Glacial Erratic in Bielsko-Biala EarthCache

Hidden : 01/27/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 
Glaz narzutowy / Glacial Erratic in Bielsko-Biala
     
photo by Kamil Czainski
    
[PL]
Glaz narzutowy w Parku Ratuszowym w Bielsku-Bialej jest pomnikiem przyrody. Zbudowany jest z granitu skandynawskiego i zostal przeniesiony do Polski podczas epoki lodowcowej przez lodowiec. Zostal odkryty przez Wilhelma Schlesingera w roku 1908 w rzece Niwka na obszarze dzisiejszej dzielnicy Lipnik. Glaz zostal podarowany muzeum w Bialej i nastepnie umieszczony w Parku Ratuszowym. W dniu 6.7.1962 zostal ustanowiony pomnikiem przyrody.
    
[ENG]
Glacial erratic in the Town Hall park in Bielsko-Biala is a natural monument. It is composed of scandinavian granite and was moved to Poland during ice age by glacier. Was discovered by Wilhelm Schlesinger in 1908 in the river Niwka within the boundaries of the city Lipník.  The boulder was donated to museum in Biala and then placed in the Town Hall park. On 6.7.1962 was proclamated as natular monument.
   
photo by Kamil Czainski
   
    
[PL]
Glaz narzutowy (eratyk) to blok skalny, który wielkoscia i swoja budowa odróznia sie od okolicznego srodowiska. Nazwa pochodzi z lacinskiego "errare" znaczacego bladzic. Glazy zostaly przeniesione na obecne miejsce przez lodowiec w epoce lodowcowej (w czwartorzedzie) 470-430,000 lat temu. Glazy zostaly przeniesione czesto na odleglosc setek kilometrów. Wielkosc glazów siega decymetrowych, a nawet metrowych rozmiarów, masa zas przecietnie kilku ton. Geolodzy przypuszczaja, ze wskutek osuwania sie gleby lub odrywania sie fragmentów skal, kamienie te dostaly sie na powierzchnie lodowca. Nastepnie lodowce dalej sie przemieszczaly i przenosily je ze soba. Kiedy lodowce zatrzymaly sie, glazy narzutowe pozostaly na swoim obecnym miejscu. Najczesciej mozna je zobaczyc na plaskim terenie jako duze pojedyncze glazy i widac je z daleka.Z naukowego punktu widzenia eratyki sa waznym elementem przy ustalaniu poludniowej granicy zlodowacenia.
Przewaznie zbudowane sa z granitu lub gnejsu (ze wzgledu na swoja wytrzymalosc), rzadziej takze z migmatytu, piaskowca czy wapienia.
Najwiekszym znanym glazem narzutowym jest Big Rock (Wielka Skala) w poblizu Okotoks w Kanadzie. W Polsce najwiekszym jest Tryglaw w Tychowie usytuowany na miejscowym cmentarzu.
    
Aby zaliczyc ten Earthcache musisz:
A. Opcjonalne zyczenie - bedziemy szczesliwi, jesli dolaczys do logu zdjecie z Tvojej wizity glazu. (Prose tak, aby nie dalo sie odczytac wymaganych informacji)
B. Przyslac mi e-mailem przez mój profil odpowiedz na nastepujace pytania:
1. Jakiego koloru jest granit zgodnie z napisem na tablicy informacyjnej (lub na kamieniu)?
2. Jaka data odkrycia glazu jest podana na tablicy informacyjnej (lub na kamieniu)?
   
Mozesz zalogowac "Found it" zaraz po zaslaniu odpowiedzi. W przypadku watpliwosci skontaktuje sie z Toba posrednictwem emailu.
   
Wielkie podziekowania dla Kamila Czainskiego
za polskie tlumaczenie i udostepnienie zdjec.
    
[ENG]
A Erratic boulders (glacial erratic) is a piece of rock that deviates from the size and type of rock native to the area in which it rests; the name "erratic" is based on the errant location of these boulders, derived from latin "errere"  means wandering.  These rocks were carried to their current locations by glacial ice in ice age (quaternary) about 470-430,000 years ago. Boulders were moved often over hundreds of kilometres.  Erratics can range in size from pebbles to large boulders (more than tousands tons). Geologists have suggested that landslides or rockfalls initially dropped the rocks on top of glacial ice. The glaciers continued to move, carrying the rocks with them. When the ice melted, the erratics were left in their present locations. Most often they can be seen in the flat landscape as large isolated boulders and can be seen from afar. From a scientific perspective erratics are important element in determining the southern limit of glaciation.
They are mainly composed of granite and gneiss (for its resistance), next migmatite, sandstone, limestone.
The largest known Glacial erratic is Big Rock near Okotoks, Alberta, Canada, the largest in Poland is Tryglaw in Tychowo situated on the local cemetery.
   
To log this earthcache you need to:
A. Optional request - we will be happy, if you add to log a photo of your visit this erratic. (please required informations should not be visible)
B. Send me an email through my profile with answers to these questions:
1. What color of granite is reffered on information board (or boulder)? 
2. What differnt date of found of the stone is written on the information board (or boulder)?
   
Your answer can be in English, Czech, Slovak and of course in Polish.
   
You can log "Found it" immediately after sending the answers. In case of mistake I will contact you via email.
   
Many thanks to Kamil Czainski
for the translation into Polish and providing the photographs.

Additional Hints (No hints available.)