Skip to Content

<

Mrazový klín / Ice wedge

A cache by ArmyAnts Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/23/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na daných souradnicích mužete videt jeden z nejvetších mrazových klínu ve strední Evrope.

On the coordinates you can see one of the biggest ice wedge in Central Europe.

[CS]
PP Mrazový klín je opuštená pískovna SZ od obce Nemcany, u poutního kostelíka Matky Boží na Lutrštéku. Za chránené území byla lokalita v katastru obce Nemcany o výmere 0,12ha vyhlášena už v roce 1973. Do kategorie prírodní památka byla prevedena v roce 1990. Duvodem ochrany je ukázka periglaciálního vetrání ve stene jednoho z ramen pískovny. Po težbe písku je na odkrytých profilech recentních i fosilních pud pozorovatelný vzácný príklad zvetrávání, tzv. mrazový klín neobvykle velkých rozmeru. Jedná se o nejvetší doposud známý mrazový klín v Ceské republice a jeden z nejvetších ve strední Evrope. Je založen v píscích badenského stárí na rozvodním hrbetu a má hloubku 6,5 m a maximální šírku 11,2 m. Mrazový klín je vyplnen hlinitými a píscitým materiálem vcetne fosilních pud, které vznikaly na spraších na puvodním terénu. Ve své dnešní forme vznikl v podmínkách permafrostu za velmi studeného podnebí ve svrchním pleistocénu. Jev je zvlášte dobre pozorovatelný po dešti, když jednotlivé vrstvy získají kontrastnejší zabarvení. Lokalita je známou exkursní zastávkou geologických výprav a je známa jako lokalita evropského významu. Dno pískovny i plochy nad pískovnou byly v minulosti osázeny borovicí lesní. Území je oznaceno dvema tabulemi se státním znakem. Péce o lokalitu spocívá v odstranování náletových drevin z plochy bezprostredne pred stenou pískovny a zajištení steny pískovny proti nežádoucí erozi.

Prevzato z CGS | mesto Vyškov | BioLib

Pro zalogování této earthcache byste meli splnit následující podmínky:
1. Vyfotit se s vaší GPSkou u mrazového klínu a fotku priložit k logu - NICMÉNE TOTO JE NEPOVINNÉ.
2. Pošlete nám mailem: Jaké vegetacní pásmo lemovalo zalednené oblasti? Kolem jakého °C kolísala teplota v dobe, kdy vznikaly mrazové klíny? V jakém geologickém regionu se útvar nachází?


Odpovedi lze vycíst z informacní tabule - waypoint.
Využijte parkovište pod kopcem - je možné i vyjet až nahoru, ale tam je méne místa. Pekný den!orázek 1: proces vývoje mrazového klínu (zdroj)
figure 1: ice wedge evolution process (source)

[EN]
Natural monument ice (frost) wedge is abandoned sandpit on the northwest from village Nemcany, near by pilgrimage church of Notre Dame on Lutršték. Since 1973 is area (0.12 ha) protected. The category of Natural Monument was transferred in 1990. The reason of protection is an example of periglacial weathering in the wall of one of the arms of sandpit. After the opencast mining of sand is possible see profiles of extant and fossil soils observable rare examples of weathering, the so-called ice wedge unusually large size. It is the largest yet known ice wedge in the Czech Republic and one of the largest in Central Europe. It is based in Baden sands of old age and his dividing ridge has a depth of 6.5 m and maximum width of 11.2 m. The ice wedge is filled with loamy and sandy material, including fossil soils formed in loess on the original terrain. In its present form originated in permafrost conditions in a very cold climate in the Upper Pleistocene. The phenomenon is particularly well observable after a rain, when the individual layers have more contrast color. The location is known like stop of geological excursions and is known as a site of European importance. The bottom of the sandpit were previously planted pine forests. The area is marked with two signs with the national emblem. Care of the site lies in the removal of trees from seeding area immediately before the sand wall which singled and securing sand walls against undesirable erosion.

Taken from CGS | mesto Vyškov | BioLib and translate by Google translator

To log this earthcache find, you should fulfill the following requirements:
1. In your log entry, upload a picture of yourself and your GPSr with ice wedge - OPTIONAL.
2. Send me via email: What growing zone lined glaciated areas? What About ° C temperature fluctuating at the time the formed frost wedges? In what geological region is formation located?

The answers can be seen from the information desk - waypoint.
Have a nice day!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

584 Logged Visits

Found it 578     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 461 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.