Skip to Content

This cache has been archived.

renekk: Díky za úcast a hezké logy a tešíme se na príšte.

More
<

Sinutec - záchrana kaple svatého Víta a studánky

Hidden : Sunday, 18 April 2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prispejme k záchrane barokní kaple svatého Víta a posvátné studánky v Sinutci.

Oci návštevníka nejdríve upoutá mimorádná krajinná dominanta – vysoká kaple, v jejíž ose stojí mohutná starobylá lípa, která byla zrejme vysazena pri založení kaple. Výsledný dojem je dnes ovšem ponekud zastínen stromovím v bezprostredním okolí. Již od pohanských dob se kultovní místa pojila se stromy, kameny a prameny, a práve zde, v Sinutci, máme vše jako na dlani, ovšem v barokním a krestanském podání. Mocný duchovní náboj tohoto místa, cerpá svoji sílu ze spojení živého stromu a kamene kaple. O neco výše v lesíku nad kaplí se skrývá malý rybnícek, za nímž se u zeme krcí vyzdená studánka, která byla v roce 1933 (jak prozrazuje letopocet vyrytý uvnitr studánky) prekryta nevkusným betonovým cepcem. Ze studánky radeji nepij! Léta intenzívního hospodarení a hnojení na polích v okolí bohužel ucinila své. Kdysi ale práve toto místo bylo místem nadeje pro zoufalé z širokého okolí. Zázracnou vodu ze studánky chorí poutníci popíjeli, potírali si jí oci a omývali si jí rány na tele i na duši. S poutním provozem možná souvisí i malý rybnícek pod kaplí, v nemž bylo možné omýt nejen tela poutníku, ale i dobytcat. Nedivme se. Nejen pro zvírata, ale mnohdy i pro lidi bývala lékarská péce takrka nedostupná, takže vetšina z nich byla se svými neduhy odkázána na tradicní lektvary, zaríkání a modlitby. K dokonání pouti a celého zdravohojitelného postupu, však bylo treba ucinit ješte jeden krok, a sice ten nejduležitejší: prostrednictvím svatého Víta obetovat ci vzdát díky Bohu nejvyššímu v prilehlé svatyni.

Již koncem 17. století jsou pripomínány lécivé úcinky zdejší vody zvlášte na ocní choroby. Kolem roku 1700 byla zbudována soucasná kaple o dva roky pozdeji 1702 dokoncil bílinský truhlár Pantzner pro tuto kapli oltár. Kolem roku 1738 byl obdélníkový prostor pred kaplí obehnán zdí s portálem, címž vznikla jakási zvláštní predzahrádka. Ta mela patrne sloužit vzrustajícímu poctu poutníku k oddelení od bežného ruchu vsi (napr. zábrana pred všudyprítomnou drubeží a dobytkem), snad mohla nést po obvodu i nejaké provizorní pultové stríšky jako ochrana pred deštem.

O poutním živote toho není mnoho známo, tradice skoncila s reformami Josefa II. v 80. letech 18. století. V 19. stol. byla kaple užívána k bohoslužbám již jen trikrát do roka. Podle inventáre z roku 1827 zde byl krome oltáre svatého Víta napr. obraz svatého Jana Nepomuckého, kazatelna, ctyri krátké lavice, ctyri kruhové obrazy evangelistu a ve vežicce dva zvonky. V pomyslném stredu celé kaple i zdejšího kultu ale stál pacifikál – ozdobný pozlacený kríž z mosazi s relikvií samotného svatého Víta! Osudy kaple po druhé svetové válce byly v souvislosti s nuceným vysídlením puvodních nemeckých obyvatel neblahé. Ješte v šedesátých letech byla provedena provizorní oprava strechy. Od té doby to však šlo s kaplí s kopce. Inventár byl rozkraden a znicen, propadla se strecha, celý areál zarostl bujnou vegetací, studánka byla zcásti zasypána kamením z polí. Nadeje však prišla s nástupem nového tisíciletí: v roce 2009 kapli bezúplatne získal Spolek za záchranu kaple svatého Víta.

Prejeme si, aby se jednou kaple se studánkou opet zaskvely v celé své bývalé kráse a aby se místo opet stalo duchovním a kulturním centrem. K záchrane kaple prispívá i tradicní Svatomarkovské procesí, které zde již od roku 2006 každou poslední dubnovou sobotu porádá obcanské sdružení Stredohorí sobe ve spolupráci se Spolkem za záchranu kaple svatého Víta v Sinutci.



Co s sebou na hru: GPS (pokud ji ješte nemáš, nevadí), malé špicaté nužky na papír, tužku, papír.
Co s sebou na práci: pracovní rukavice a oblecení, zahradnické nužky, sekera, pilka, lopata, rýc, plechový (deravý) kbelík na kameny, kbelík na vodu. Kdo se rád rochná v ledové vode, tak se hodí gumovky ci plavky.

Deti muzete vzít také.

Co za to: Každý úcastník obdrží príležitostné CWG. Geohra. Možnost udelat si ohýnek.

Doprava: omezená možnost parkování prímo u kaple, dále na návsi v Sinutci (cca 225 m) ci u Armyshopu v Kozlech (cca 1,3 km) (Waypointy).
Autobus z Lovosic jede v 8:05, Kozly 8:52.
Autobus z Mostu jede v 8:25, Kozly 8:56.
Jízdní rád linky Most - Lovosice a zpet viz. obrazová príloha a odkaz.
Vlakem: pravidelná osobní doprava zrušena. Do Sinutce pojede vlak až na procesí (procesí není geoakce), to jest poslední dubnovou sobotu. Pozvánka na letošní procesí je již hotova. Procesí není geoakce.

Zacátek geoeventu (brigády) 18. dubna 2010 v 9:30 na výchozích souradnicích (u kaple svatého Víta v Sinutci)
Ukoncení geoeventu bude v cca 14:00. V prípade dobrého pocasí pro zájemce o výstup na Cicov ukoncení v cca 16:00. (Casy navazují na odjezdy autobusu do Mostu (14:52 a 16:52) a Lovosic (14:56 a 16:56).)

Kapacita akce je maximálne 60 dospelých.
Uvádejte proto prosím v logu "Will attend" i pocet osob.


Nick Pracantu Celkem Poznamka
zanahoria 1 1 Nic
mcavalera 1 2 Nic
malyvydrysek 1 3 Nic
UrbanB 2 5 Nic
Quapa 1 6 + 1 díte
TwiceRaP 3 9 Nic
Pekycz 1 10 Nic
Evca.N 1 12 Nic
mkacer 1 13 Nic
A+T 2 15 Nic
Zelvik 2 17 Nic
Roode 1 18 Nic
Ajfel66 1 19 Nic
VeseliD 1 20 Nic
OliverPazout 1 22 + 2 deti
Parman16 1 23 Nic
nan2002 2 25 + 1 asi díte
malkycz 1 26 Nic
PetrX 2 28 Nic
Mio 3 31 Nic
Pechytce 1 32 + 1 díte
Profator 2 34 + 1 díte
Patamaci 2 36 Nic
Falk 2 38 Nic
Diablo74 1 39 1 dospelí + 1 díte
Mimi a Mono 1 40 1 dospelí + 2 deti
Akim50 1 41 Nic
Bozideti 1 42 Nic
3 náhradníci 0 44 Nic
Galrin 1 45 Nic
Kašpárek 1 46 Nic
Stepan1 1 47 Nic
Kreveta 2 49 +2 deti
PetrLe 1 50 Nic
Tinah&Power Team 2 52 + 1 geobatole
Marzcz 3 55 Nic
Barbuchaka 2 57 +4 deti
Fejgele55 1 58 Nic
Dzube 1 59 Nic
prkno36 1 60 Nic

STOP STAV

16.3.2010: Po slezení snehu probehla prohlídka kaple, studánky a okolí. S radostí bylo konstatováno, že je tam práce jak na kostele. Lze vytvorit množství pracovišt, aby se lidé navzájem nepomlátili. Bude se jednat o tyto cinnosti:

Odkopávání a odvoz hlíny.
Nošení a rovnání kamenu na cestu.
Prosekání puvodní cesty + vytahání parízku.
Prorezání a vycištení rybnícku.
Vykýblování studánky (cca 500 l) a vycištení dna.
Spálení hromady vetví.

Protože bude hodne lidí budou naše pracovní pomucky jen pro omezený pocet osob. Pokud jedete autem, zkuste tam nastrkat také nejaké rýce, lopaty, krumpáce, kbelíky viz výše.



Program eventu:

Žádný úvodní proslov ci shromáždení se nekonná.
9:00-9:45 Vzhledem k velkému poctu úcastníku bychom zacali s formováním pracovních skupin a jejich odvedením do pracovišt již od 9:00.

9:30 – 11:40 Práce.

11:40 – 12:00 Pro zájemce prohlídka objektu

12:00 – 12.30 Prestávka na obed

12:30 Start geohry

13:13 Odeslání SMS s klícem k vyrešení šifry.

14:00 Návrat z geohry

14:00-16:00 Zájemci co budou mít ješte dost sil mužou vyrazit na vrch Cicov na kešku Aragonit. Organizátori nyní neslibují, že budou mít dost sil se potom všem pripojit.

GEOHRA: Cílem hry je najít (mikrokešku) se šifrou a z ní se dozvedet jak nalézt CWG a logbook.

Opet vzhledem k velkému poctu úcastníku nebude geohra povinná.

Budou vytvoreny 3 týmy každý v poctu cca max. 20 osob.

Aby jste si mohli za domácí úkol promyslet, do kterého týmu se na zacátku geoeventu prihlásíte, tak zde jsou zverejneny jejich názvy a profily:

1. Drsnáci: Mají rádi težký terén, trní a daleké výhledy, jsou psychicky odolní. Vhodné pro zdatné deti.

2. Turisti: Za krásným místem s výhledem jsou ochotni natáhnout nohy. Možná zastihnou v kvetu hlavácek jarní. Nebojí se prípadného bahna.

3. Pohodári: Vhodné pro rodiny s kocárkem a s detmi. Nutná trpelivost a vyjednávací schopnosti. Bez bláta.

Vzhledem k tomu, že zážitky všech trech týmu budou naprosto odlišné, doporucujeme váš (rodinný) tým rozdelit, aby jste si pak mohli zážitky sdelovat.

Každá skupina musí mít GPS, špicaté nužky na papír, mobil, hodí se i tužka.

Pokud si chce nekdo rezervovat místo v nejakém týmu (botanik), tak je to možné, ale není to nutné.

Additional Hints (No hints available.)



Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.