Skip to content

Unguru Ev. Lut. Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 02/28/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Konteiners: plastmasas karba ar logbooku, zimuli un mainas lietam! Konteiners atrodas 30m no apskates objekta. Izmantojiet hintu. Novietojot karbu atpakal, ludzu, nomaskejiet to ta, ka tas bija sakuma. Ciekurs egles dels - pirmajam atradejam! ENG Conteiner: plastic box with logbook, pencil and some exchange objects. A container is located approximately 30 m away from the church. Use the hint. When you place box back, please hide how it was in the beginning. Fir-cone for the first finder.

LV: Kad Krustpils baznicas celtnieciba gaja uz beigam, baronu Korfu vairak neka desmit gadus ilga bezbernu lauliba tikusi svetita ar delu. Barons Korfs to uzskatijis ka sevišku Dieva laipnibu un baznicas celšanu - par Dievam patikamu darbu. Driz pec tam vinš sacis celt baznicu ari unguriešiem. Lidz tam laikam ipašas dievkalpošanas ekas nav bijis, bet dievvardus reizem noturejuši kada muižas škuni. Ari jaunuzcelta Unguru baznica no muižas puses tikusi apgadata ar visu nepieciešamo. Janu diena, 1828. gada 24. junija, ticis ievests amata macitajs Tilinš. Tas notika dienu pec Unguru baznicas iesvetišanas - 25. junija. Svinibas bez vieteja macitaja piedalijas Kurzemes generalsuperintendants Rihters, Selpils iecirkna pravests Radzibors, macitajs Lundbergs no Biržiem, macitajs Vagners no Neretas un kadi Vidzemes macitaji. Cetrdesmit gadus velak uzstaditas jaunas ergeles. Pagasta valde šim nolukam ziedojusi 1150 rublu. Ap 1885. gadu baznica bijusi tik nolietota, ka kuru katru mirkli draudejusi sagazties. Lai izbegtu no iespejamiem nelaimes gadijumiem, policija gatavojusies baznicu slegt. Ta laika barons Korfs bijis gruti pierunajams uz remontdarbiem. Pec nerimstošiem unguriešu lugumiem barons tomer sacis remontu, dodams no savas puses kokmaterialus, kiegelus un 200 rublus nauda. Daudziem tas licies loti maz ipaši tadel, ka neilgi pirms tam barons no arzemem bija pasutijis cetras vazes, par kuram samaksajis 1760 rublus. Toreiz unguriešiem bijis loti energisks pagasta vecakais. Ar vina gadibu pagasta labpratigi savakti 580 rublu un remonti pabeigti. 1892. gada 17. decembri atjaunotaja baznica atkal notureti dievvardi. Pirma Pasaules kara laika baznicai sabojatas ergeles un izsisti daži logi. Citadi eka nav daudz cietusi. Laika zobs sagrauzis jumtu un daleji ari citas vietas. Steidzigi parkrasojams torna skarda jumts, citadi vairs nebus labojams. (Macitajs K. Skujinš „Krustpils draudze”, 1925.g.) Patlaban Unguru baznicu atjauno par ziedojumos iegutiem lidzekliem un pateicoties draudzes aktivitatem. Informacija ziedot gribetajiem: (visit link) Paldies par palidzibu! ENG : Baron Corf for more than 10 years of childless marriage was blessed with a son. Baron Corfs it considered as a special kindness of God and to decide build the Church and soon after, he started to build church for people called unguriesi. Midsummer Day 1828th on 24th June was imported appointed pastor Tiltins. 40 years later installed a new organ. Around the 1885th years, the church had deteriorated so that at any moment, threatened to crash. During first World War - damaged the church organ and broken a few windows. Otherwise the building is not much affected. Weather tooth to gnaw roof and partially in another location. Information for the contributors - (visit link) Not damage the cultural monument!

Additional Hints (Decrypt)

Cvezn rtyr, 2z / Svefg sve-gerr, 2 z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)