Skip to Content

<

Tobiášuv vrch / Tobias hill

A cache by zelvik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/07/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prírodní památka Tobiášuv vrch / Nature monument Tobias hill

Tobiasuv vrch


Ceské stredohorí
Reliéf Ceského stredohorí je výslednicí tretihorní vulkanické cinnosti a soubežných i následných zvetrávacích a erozních pro­cesu. Kuželovité a kupovité tvary kopcu, krátké hrbety, mnohdy se sutovými poli na úbocích, jsou soustredeny zvlášte v jihozápadní cásti území v Milešovském stredohorí. Sme­rem k severovýchodu, ve Vernerickém stredohorí, se stává základ­ním prvkem reliéfu výše položená zvlnená plošina na destruova­ných lávových príkrovech. Zajímavý je výskyt pseudokrasových jevu (nejvetší jeskyne v neovulkanitech CR - Loupežnická jeskyne u Velkého Brezna s celkovou délkou kolem 130 m a nekolik dal­ších puklinových jeskyní; ventaroly - výrony teplého vzduchu z puklinových systému kopcu, prvne popsané z Borecského vrchu; ledové jámy, známé z Plešivce ci z Kamenné hury). Nejvyšším bo­dem pohorí je vrchol Milešovky (837 m), nejnižším hladina Labe v Decíne (122 m), což predstavuje výškový rozdíl 715 m. Vulkanický masiv Stredohorí je budován prevážne horninami ce­dicovými (témer ze trí ctvrtin), dále trachytickými a andezitickými. Z mineralogického hlediska je oblast svetove proslulá výskytem ceského granátu na Trebenicku a Trebívlicku. Jednim ze zajimavych kopecku je i Tobiasuv vrch. Cedicový pahorek s nasedající sprašovou návejí o celkové rozloze 1,55 ha je chránen výnosem z roku 1951. Je jedním z nejstarších chránených území v Ceském stredohorí. Poprvé bylvyhlášen Okresním úradem v Bíline v roce 1936 a pozdeji byl spravován spolkem "Botanische arbaitsgemeinschaft". Vrch se nachází v jihozápadní cásti fytogeografické oblasti Ceské stredohorí. Druhove pestrá vegetace závisí svým složením predevším na expozici svahu ke svetovým stranám, což je na této lokalite zvlášt markantní v jarním období. Spolecenstva s hlaváckem jarním, kavylem Ivanovým a modravcem tenkokvetým pokrývají vetšinou východní a jižní svah, na západním svahu naopak upoutá prítomnost koniklece otevreného, který jinde zcela chybí. Severní svahy osidlují rostliny teplomilných dubohabrových háju, napr. prvosenka jarní a violka lesní.
Vstup do chráneného území je povolen s tím, že zde nebudou trhány a poškozovány vzácné a ohrožené druhy rostlin, za což muže být udelena pokuta až do výše 10.000,- Kc.

Bohemian Central Highlands
Relief of the Bohemian Central Highlands is the result of Tertiary volcanic activity and concurrent and subsequent weathering and erosion processes. Tapered shapes and heap hills, short spines, often with scree fields on the slopes, are particularly concentrated in the southwestern part of the territory. Toward the northeast, becomes an essential element of the relief located above the undulating plateau of destructible lava sheets. An interesting phenomenon is the occurrence of pseudokarst (the largest neo-vulcanic cave in Czech Republic Loupeznicka cave near Velké Brezno, with a total length of about 130 meters, has several additional fissure cave; ventarole - a stream of moist warm air released from the opening of the crevice system at the top, first described in Borec hill; ice pits, known from Plešivec or Kamenná hura). The highest point is the Milesovka mountain (837 m), the lowest level is the river Elbe in Decin (122 m), representing a difference in altitude of 715 m. The volcanic massif is built mostly of basalt rocks (nearly three-quarters), and further trachytic and andesite. From the mineralogical point of view is the presence of world-famous Bohemian garnet around Trebenice and Trebivlice area. One of the interesting hills in western part of Bohemian Central Highlands is also the Tobias hill. It's a flat hillock with settling loess-drift at southeastern foot, rich in vegetation cover, composition of which depends especially on slopes exposure towards cardinal points. Eastern and southern slopes are known as a rich habitat of spring adonis Adonathe vernalis, the western slope is a habitat of a critically endangered species of pasque flower Pulsatilla patens can be found.
Entry to protected area is permitted, but you cannot pull or damage reserved plants, otherwise you get a penalty of 10.000,- CZK from local authorities.

Koniklec lucni cesky Hlavacek jarni Koniklec otevreny


Pro uznání vaseho logu mi zašlete pres profil odpovedi na následující otázky:

1) Z jaké horniny je tvoren Tobiašuv vrch?
2) Zjistete co je to spraš a jak vzniká?
3) Jak se jmenuje výrazný kopec ve tvaru komolého kužele viditelný jiznim smerem v pozadi?

K logu prosim prilozte fotku sebe u informacniho panelu na vychozich souradnicich viz. spoiler.


If you want to log this cache, please send me answers for this questions via profile:

1) What is the exact geological term for the rock forming the Tobias hill?
2) Find out what does loess mean and how it originate?
3) What is the name of cone bruth hill on direction to south from the Tobias hill?

Also please attach a photo of yourself next to the information board - see spoiler.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

355 Logged Visits

Found it 348     Write note 5     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 417 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.