Skip to Content

This cache has been archived.

stanny_Tigo: Končíme.

More
<

Kostel sv. Martina a Prokopa

A cache by stanny_Tigo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/28/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Novogotický kostel z roku 1906.  

Na schuzi zastupitelstva obce Lobzy (k Plzni pripojena až roku 1924) se dne 26. zárí 1904 rozhodlo o schválení rozpoctu a podmínek na stavbu kostela v Lobzech, která byla zapocata zjara roku 1905. Stavba šla rychle kupredu, takže již v léte téhož roku byla dokoncena. V léte byl kostel vymalován, v srpnu 1905 byla zasklena okna. Vše bylo pripraveno k vysvecení kostela, ale ze strany obce docházelo k liknavosti a veci se kupredu až do jara 1906. V dubnu 1906 byla k nejdustojnejšímu knížecímu arcibiskupskému Ordinariátu v Praze zaslána žádost o vysvecení. V té dobe došlo ke zmene starosty. Nový starosta pan Martin Cerný se ujal prázdného kostela a všemožne pecoval aspon o nejnutnejší. Sám svým nákladem zakoupil do kostela obrazy patronu, sv. Martina a sv. Prokopa, svým nákladem porídil dlažbu okolo oltáre v presbytári a podjal se sbírky na zakoupení varhan.

Svecení kostela  

Den pred svecením kostela se konaly ješte mnohé práce. Byla postavena kazatelna, obec ozdobila okolí kostela mladým lesním stromovím a praporky národní barvy. Odpoledne byly privezeny ostatky svatých mucedníku a sice sv. Desideria, Urbana a Koronaty. Byly uloženy v prichystané kapli v dome katechety vedle kostela. Dne 7. ríjna 1906 byl kostel vysvecen Jeho Eminencí nejdustojnejším panem kardinálem Lvem ze Skrbenských, knížetem arcibiskupa pražského. Svecení skoncilo v 11 hodin a na to sloužil v nove posveceném kostele první mši svatou vldp. Augustin Strízek, arcidekan. Po mši mel Jeho Eminence kázání, v nemž vybízel k detinné lásce k Rodicce Boží, protože byl svátek Ružencové slavnosti. Pak verejne podekoval obci a zvlášte panu starostovi, jakož i všem dobrodincum za všechnu obetavost, kterou projevili pri stavbe tohoto kostela. Jeho Eminence udelil všem prítomným své apoštolské požehnání. Tím byla slavnost skoncena. 

Vybavení kostela

Je treba zduraznit, že celý interiér kostela byl porízen z daru verících a svedcí o veliké obetavosti obyvatel ke svému kostelu. V pametech kostela v Lobzích je nekolikastránkový seznam dárcu. Obec prevzala nad kostelem patronátní právo a zavázala se o kostel starat, udržovat jej v dobrém stavu. Platila kostelníka a varhaníka a hradila bohoslužebné potreby – víno, svíce a oleje, kadidlo... 

Zvony  

Byly sveceny zvony: velký zvon na jméno „Prokop“ (váha 104 kg) a menší zvon na jméno „Maria“. Zvony byly ulité roku 1906 od Roberta Pernera, zvonare v Plzni a posveceny dne 18. cervence 1906. Na vež byl prenesen malý zvonek se jménem Maria z kaplicky na návsi po jejím zborení v cervnu 1907. Zvon Prokop byl z veže vzat k válecným úcelum 22. února roku 1917. Kostel definitivne prišel o zvony za druhé svetové války. Dnes je ve veži malý zvon „Václav“. Byl dovezen ze zniceného kostela na Tachovsku P. Josefem Vajdišem dne 30. cervna 1953. 

Katecheté 1907 - 1933  

V letech 1907 - 1933 spravovali kostel katecheté zdejší obecné školy. 

Správa dominikánu – 1933 - 1950  

V roce 1933 prevzali péci o kostel dominikáni. Lobezský kostel se stal filiálním kostelem u chrámu Páne Panny Marie Ružencové v Plzni Slovanech. 
Na sklonku 2. svetové války Plzen trpela nálety amerických bombardovacích svazu a pri náletu 17. ríjna 1944 byla poškozena strecha a vyražena okna v kostele. Jiným náletem byla poškozena škola nad Hamburkem, v níž bylo ohroženo zarízení školní kaple, používané docasne ceskomoravskou církví. Bylo žádáno, aby cást inventáre byla premístena do Lobez. Tím byl kostel obohacen o oltár s Kalvárií na pravé strane kostelní lodi, lavicemi a svícny. Konec války byl dramatický. Pri náletu 17. dubna 1945 byl kostel znacne poškozen. Asi 1/3 strechy byla stržena, bednení oken bylo vyraženo. Byly vynechány nedelní bohoslužby, ale prací nekolika dobrodincu byl kostel nouzove opraven a vycišten. V roce 1950 bylo rozhodnuto o likvidaci kláštera dominikánu v Plzni. Tím skoncila i duchovní správa dominikánu v Lobzích. Do Plzne se dominikáni vrátili až za 40 let, v roce 1990. 

Kostel v Lobzích po roce 1950  

Po internaci dominikánu zustal kostel v Lobzích bez duchovní správy. Strídali se v nem kneží duchodci. V roce 1971 pridelil církevní tajemník peníze na opravu lobezského kostela. Opravu fasády provádeli zamestnanci stavebního odboru mesta Plzne a Stavební podnik jim k tomu dodával potrebný materiál. Kostel byl v té dobe obklopen alejí dubu, byly v tesné blízkosti kostela a listí padalo do žlabu a ucpávalo je, voda stékala po omítce a velmi ji poškozovala. Na žádost P. Antonína Hýži asi v roce 1980 dal Obvodní národní výbor Plzen-Doubravka stromy vykácet. Tím se prostor kolem kostela uvolnil a prosvetlil. V kvetnu v roce 1990 byla budova vedle kostela nabídnuta P. Antonínovi Hýžovi k restituci. Ten 10. kvetna 1990 nabídl tuto budovu (která byla ve velmi špatném stavu - voda byla jen na  chodbe, pouze suché záchody, nájemníci) salesiánum. Tím zacala soucasná historie kostela sv. Martina a Prokopa. 

Správa salesiánu od roku 1990  

Duchovní správou kostela byl poveren P. Michal Kaplánek. Salesiáni docasne bydleli v byte v Revolucní ulici. Za dva roky se prestehovali do opraveného domu. Od 1. ledna 1993 byla zrízena nová farnost Plzen-Lobzy se správou salesiánu. K této farnosti byl v roce 1996 pripojen i kostel sv. Jirí na Doubravce, takže hranice farnosti kopírují hranice ÚMO Plzen 4. Hned po oprave budovy, která se stala Salesiánským strediskem mládeže, se salesiáni pustili do celkové rekonstrukce kostela, který byl v roce 1992 už ve špatném stavu. V roce 1993 se zacala provádet oprava strechy, stropu kostela, veže vcetne zlaté báne a kríže. Zároven se opravovala fasáda. Všechny tyto opravy stály skoro 2 mil. korun. V letech 1994-95 probíhala prístavba kostela, s kancelárí, farním sálem, klubovnou a sociálním zarízením za cástku 3 100 000,- Kc. V roce 1996 byla postavena protihluková stena pred kostelem nákladem 272 830,- Kc. S kostelem je spojená stríškou, odhlucnuje kostel od provozu na frekventované silnici a vytvárí zázemí a ochranu pred nepríznivým pocasím pro lidi shromáždené pred vchodem do kostela. Rekonstrukce interiéru kostela sv. Martina a Prokopa byla realizována v roce 1997 od kvetna do listopadu nákladem kolem 2,5 mil. korun. Financní prostredky pocházely prevážne z daru katolické církve ze zahranicí. Úpravy interiéru probíhaly podle umeleckého návrhu akademického malíre Vladimíra Havlice z Plzne, který zvítezil v souteži vypsané na toto téma. Na projekcním zpracování s ním spolupracoval ing. arch. Jan Soukup a ing. Antonín Švehla. Interiér kostela byl doplnen o následující nové prvky a byly provedeny tyto zmeny a úpravy:  
Nová tepelne izolovaná podlaha s povrchem z dlaždic z Chlumcan. Výtvarný motiv na dlaždicích symbolizuje sen Dona Boska o ceste ružovou alejí. Presbytár má ted kruhový tvar se tremi schody z mramoru. Uprostred kruhu stojí zkrácený a upravený puvodní mramorový oltár. Mramorový je i podstavec k ambonu. Puvodní svatostánek byl upraven a docasne zabudován do zdi. Byla vytvorena gotická rímsa na obou podélných stenách a kolem vítezného oblouku. Nová elektroinstalace s novým osvícením, osmi zavešenými lustry. Provedlo se i ozvucení kostela. Dále bylo instalováno plynové ústrední topení. Úniku tepla mají zabránit nová vnitrní okna v kovových rámech. Vstup do chodby prístavby byl rozšíren o jedny nové dvere. U vstupu byla instalována kovaná mríž a celý kostel byl vymalován. Další práce na interiéru kostela prerušila prístavba Salesiánského strediska mládeže. Podle návrhu akademického malíre Vladimíra Havlice se zacalo pracovat na novém retábulu, které nebylo ješte úplne dokonceno, když mistr zemrel. Bylo dokonceno až v roce 2006 akademickým malírem Janem Coufalem a slavnostne posveceno panem biskupem 25. kvetna 2006. Tímto dílem byl celý moderní interiér kostela završen. 

Cerpáno z publikace KOSTEL SV. MARTINA A PROKOPA 1906 - 2006, autor P. Oldrich Macík. Tuto publikaci mužete získat u Salesiánu Dona Boska v Plzni.

Památník
Poblíž kostela je památník Stanka Vodicky, jednoho z vudcu Rumburské vzpoury a pametní deska v dobe okupace umuceným obcanum Lobez a Petrína.

Cache verze 1
Cache byla nevyfouklá PETka o velikosti 145x21 mm s maskováním.

Cache verze 2
Cache je krabicka lock&lock o objemu 350 ml. Pri odlovu není treba opouštet cesticku. Protože byla puvodní cache nekolikrát poškozena a vykradena, prosím budte velmi obezretní, obzvlášte v dobe školní docházky.

Cache verze 3
Cache je krabicka lock&lock o objemu 350 ml. Prosím o uvedení maskování keše presne do puvodního stavu. Mudlové mohou být za vámi i nad vámi, proto budte VELMI ostražití. Dekuji.

 

Líbila se vám tato keš? Ohodnotte ji prosím svým hlasováním zde: http://www.geocaching.cz/hodnoceni.php

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Arqnyrxb iryxéub fgebzh, i qhgéz cnermh.
Cebfízr b bcngeabfg cerq zhqyl n qhxynqaé znfxbiáaí!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,232 Logged Visits

Found it 1,168     Didn't find it 16     Write note 18     Archive 1     Temporarily Disable Listing 8     Enable Listing 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 5     Update Coordinates 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 27 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.