Skip to content

This cache has been archived.

hlavas: Cache byla opakovane znicena místním mudlou. Nezbývá tedy nic jiného, než cache na jejím puvodním míste archivovat. Zároven ale dnešním dnem odesíláme k publikaci Veselou kešku Lenzfeiren Peschke jako Mistery cache...[:O] Díky všem, kdo jste nasí první VKLP odlovili a zkrášlili hrob Kleine Schmause... [8D] [8D]

More
<

Vesela keschka Lenzfeiren Peschka

A cache by hlavas - TDO Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/17/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato cache je venována neprávem opomíjenému velikánu rodem z Prackovic ( a okolí)
Cache je po nekolika opakujících se atacích a ponicení od 30.11.2010
 "disable"

Navíc nekdo zneužil informace z listingu k pomerne trapnému pokusu ublížit, uškodit, pomluvit...
Zda to byl nekterý ze dvou ci trí cacheru, kterým se tato cache nelíbila nebo - a to je pravdepodobnejší - mudla,
který "díky" neopatrnosti cacheru cache našel a následne ji
po každem obnovení zase znicí, nelze presne urcit ale urcitou predstavu o "pachateli" už máme...
(Jen aby nekde omylem neuklouzl na zmrzlém snehu! Ted v zime je to hned...)

V následujících týdnech se rozhodneme co s cache dál!

Dekujeme za pochopení.


 


Jelikož je podle aktuálních pravidel GC jakákoli podmínka uznání logu neprípustná, dovolujeme si Vás tedy alespon POPROSIT, abyste nezapomneli na hrob prinést kytici lucního kvítí, vetévku ze stromu ci kere, v zime pak alespon  kousek chvojí nebo umelé kvetiny ci venecek (treba i starší, použitý...), nebo alespon hrbitovní svícku.


Lenzfeiren Peschke

 

Rázovitá postava Litomericka. Zapomenutý Prackovický rodák, v okolí známý také pod prezdívkou "Lenzi" nebo "Klein Schmaus", muž devatera remesel. Nekdejší voják - do cinné zálohy vyrazen s hodností Obergefreiter a nekolika vyznamenáními. Vyzkoušel celou  radu zamestnání:  Byl napr. promítacem v kinematografu, knihovníkem, také opravárem motocyklu a nejruznejších vozidel, konstruktérem, zbrojírem. V dobe hospodárské krize pracoval jako portýr ve vykriceném dome, pozdeji zúrocil zkušenosti z bordelu jako obecní policajt. Stal se ucitelem  a vychovatelem, také známým obchodníkem se zbranemi. Posléze majitel realit, k jejichž vlastnictví se dopracoval nezmernou pílí a odríkáním. Cestný a spravedlivý, kamarádský, ale vojácky rázný v jednání s vlastní rodinou i s ostatními lidmi.
Hrobku Lenzfeiren Peschka naleznete na Prackovickém hrbitove.
Již dlouho v nem odpocívá Peschkeho první láska z jinošských let Frau Katerina Štumrová a ceká, až její milý "Kleine Schmaus"
ulehne po jejím boku k vecnému odpocinku.
Kdysi pubertální milenci, tak konecne a  navždy spocinou
 ve svém láskyplném umrlcím obetí...


POZNÁMKA  K  UVEREJNENÝM  FOTOGRAFIÍM:

Pri práci na tomto listingu se nám  podarilo získat radu historicky cenných listin, fotografií a dalších materiálu vztahujících se k životu a dílu  Klein Schmaus - Peschka. Prevážná vetšina techto drahocenných materiálu byla soucástí archivu regionálního Terezínského badatele Leopolda Markse. Leopold Marks pobýval  v srpnu 2002  v psychiatrické lécebne v Praze - Bohnicích (MUDr. Leopold  Marks je evropsky uznávaná kapacita v oboru gerontogenické psychologie). Zde jej také zastihla zpráva o povodních, zasáhnuvších jeho rodný Terezín. Jelikož mel celý archiv uschován ve sklepe svého rodinného domku, hned ráno 17.srpna 2002 se telefonicky spojil s hasicským sborem mesta Terezín. Zde je doslovné znení telefonického rozhovoru tak, jak jej nahrálo "automatické záznamové zarízení príchozích hlášení" dispecinku hasiccké stanice Terezín:

"Dobrý den, u aparátu Marks, psychiatrická lécebna Bohnice. Ihned prosím zajistete evakuaci mého vedeckého archivu ze sklepa domu v ulici U reky c.p.213. Tento archiv je cenný historický kapitál!!"


Na výzvu volajícíh odpovídá   hasic - praporcík Coudil:


"Jasne, už si to píšu a predám našim hochum z výjezdovky: Volal Marx z blázince Bohnice, že máme zachránit jeho Kapitál...  Díky za zavolání pane. My zrovna nemáme nic jiného na práci, tak tam hned vyrazíme!!!"   

Na základe tohoto osudového omylu dispecera hasicského sboru  praporcíka Evžena Coudila, došlo k nenávratnému znehodnocení archivních materiálu a vetšina fotografií (i ostatních listin) je tak vlivem rozmácení cástecne nebo zcela poškozena. Pro ilustraci života a díla "Lenzi" Peschka jsme proto vybrali  alespon nekolik méne  nebo jen cástecne poškozených fotografií a tímto se také omlouváme za  jejich špatnou kvalitu.

Dekujeme za pochopení!
Na této fotografii je „Lenzi“ Peschke (uprostred) zachycen ve spolecnosti polské hrabenky Kowalské (vpravo), se kterou pobýval inkognito po dobu (témer) devíti mesícu na zámku v Lovosicích.  Muž vlevo je patrne c.k. tajný rada Bulis, který z  povzdálí nenápadne sleduje Peschkeho protihabsburské aktivity.
„Lenzi“ Peschke byl zaníceným propagátorem myšlenky „Centralizovaní domácích zabijacek“ a chovu vepru podle Sovetských kolchozních metod "chozrascotu". Nutno ovšem konstatovat, že tyto jeho snahy se u zaostalých severoceských sedláku-kulaku nesetkaly s pochopením (zvlášte na Litomericku a Roudnicku se jednalo o vyslovenou nevraživost).


Na fotografii vidíme jeho slavnou propagacní figurální kompozici: „Romance pro sedm sviní, patnáct rezníku a loveckého psa Tyrla“.Vznik této „svatební“ momentky je nejasný. Kleine Schmaus je zde patrne zachycen v divadelním kostýmu, po premiére puvodní ceské protiválecné operety „Ádo, Ádo, Dolfírku, ty dostaneš po knírku" a to po boku nekdejší velké hvezdy ochotnického spolku  „Divadelní spolecnost Pantáty Látala“ z Velkých Žernosek, Anastasie Ptáckové - Jaré (vystupující pod umeleckým pseudonymem Stázicka z myslivny). Tvrzení historika Jarmila Leskolunného z Teplic, že se nejedná o kostým, ale o svatební fotografii Kleine Schmause v uniforme dustojníka Wermachtu, je pouze nicím nepodložená pomluva...Branný a strelecký kroužek „ANI  RÁNU  NA  ZMAR“, Peschke (v horní rade, uprostred) založil a vedl v Prackovicích v letech 1961 - 1966. Snímek byl - podle vyprávení poslední žijící clenky tohoto kroužku Anežky Kourilové (roz. Plaché - v dolní rade, uprostred) - porízen krátce po jeho vítezství v tradicní severoceské souteži školních vývaroven: "Hrachová kaše - pochoutka naše".Tato vytrvalostní soutež v konzumaci hrachové kaše, se stala predobrazem pozdeji tolik oblíbeného televizního poradu CST "Varí celá rodina".Na fotografii si mužete prohlédnout „Dechovou sekci“  závodního Big Bandu

Rudá záre nad Milešovkou , který Peschke založil v dobe svého pusobení v národním podniku Knoflíkárna Litomerice, n.p. V letech 1967-1968 zde „Lenzi“ pracoval jako výstupní kontrolor knoflíkových dírek a pod záštitou ZV ROH - závod 03, také ve funkci šéfdirigenta hudebního telesa, jehož menší cást vidíte na fotografii. Po proverkách v roce 1969 byl na základe posudku senilního predsedy ZV KSC s.Jouzka zbaven hodnosti „majora tanecního orchestru“, degradován na „cetare saxofonové sekce“  a o necelé tri mesíce pozdeji z   n.p. Knoflíkárna Litomerice odešel do zemedelství. A to byl také konec Rudé záre nad Milešovkou...


Na této fotografii z konce srpna 1968 je bud „Lenzi“ Peschke  pri namátkové kontrole pitného režimu kombajnérky Mráckové (fotografie by v takovém prípade byla porízena v pozdních odpoledních hodinách) nebo predseda  JZD Molodec Prackovice  s.Václav Poupe, po oslave usporádané na pocest velitele sprátelené sovetské brigády plukovníka Belorybenka, zajištujícího internacionální bratrskou pomoc pri polních pracích v rámci invaze vojsk Varšavské smlouvy do CSSR (fotografie by v takovém prípade byla porízena v ranních hodinách následujícího dne po oslave).„Lenzi“ Peschke na  bojišti.  Tak by se dala nazvat fotografie ze srpna 1971, na níž ve funkci zootechnika-rostlináre (na snímku vpravo) osobne dohlíží na letní ofenzivu roty kombajnu v boji o zrno. Muž na snímku uprostred, není pomocníkem kombajnéra Rudolfa Hrouzka (za rídícím mechanismem samovazu, zcela vlevo), jak by se mohlo zdát, ale pokrývacský mistr František Louda z Ústí nad Labem - Trmic, který šel jen náhodou okolo...
 


   

Dekujeme všem známým i neznámým autorum fotografií použitých v tomto životopisném listingu. Zvláštní podekování patrí tajemníku MNV Litochovice nad Labem, Klubu starobních duchodcu Prackovice, predsedovi ZV ROH – závod 03 n.p.Knoflíkárna Litomerice – v likvidaci, Marii Nepevné z Pelhrimova, Sboru dobrovolných hasicu obce Hulín a  celé STS Chvojkovice – Brod. 

NEKOLIK INFORMACÍ  NA  ZÁVER

 

Tato cache je dílem Hlavase a Boba Muc(a), s prispením Trhace a Šediváka15. Vytvorili jsme ji jako podekování našemu kamarádovi a "kacerovi proti své vuli" za to, že nás již více než ctvrt století oblažuje svou srdecnou letorou, ochotou znovu a znovu nás rozesmát a s nezamenitelným zpusobem  humoru nás vždy pobavit svými neuveritelnými historkami a príbehy....Dekujeme Renekk(ovi) za rychlou a nezištnou pomoc pri odstranování "povodnových" škod, kterým cache podlehla zacátkem srpna 2010. LB dopadl stejne, jako archiv Dr.Markse a jen díky rychlému zásahu kolegy Peschkologa Renekka byla cache po nekolika dnech opet obnovena v  plné kráse !!

 

  1. Pri odlovu budte velmi obezretní, mudlové cíhají všude!!! Pokud se bude nejaký mudla pohybovat v okolí, odlov odložte a vratte se pozdeji.
  2. Jelikož je cache uschována v areálu hrbitova, chovejte se prosím nenápadne, s maximem slušnosti a pietou!!!
  3. Nic nerozhrabávejte, nerozkopávejte, neprerývejte, neotevírejte hrobky!!! Nejprve se rozhlédnete, potom premýšlejte a teprve až si budete jisti úkrytem, nenápadne cache z úkrytu vyndejte.
  4. NELOGUJTE  prímo u úkrytu cache ani v bezprostredním okolí!! Po zalogování schránku opet peclive zavrete, vše zabalte (proti pronikání vlhkosti) a "maskování" úkrytu uvedte do puvodního stavu!!
  5. Samotná schránka cache není veliká - o neco vetší small, drobnejší TB, GC, CWG a pár malých predmetu na výmenu se však do ní vejde. Prestože tomu nekterí kaceri neverí, cache opravdu není popelnicí ani odpadkovým košem!! Dodržujte prosím pravidla GC, používejte „selský rozum“! S výjimkou track-pokladu vždy vymenujte predmety tak, aby v cache nezustával jen šrot a odpadky! Nejjednodušším zpusobem posouzení „hodnoty“ vymenovaných predmetu je zeptat se sám sebe: Mel bych já sám radost z takového predmetu, který do cache vkládám? Cinte pro druhé to, co chcete aby druzí cinili pro Vás!! Startovní obsah cache: Ješterka -gekkon, 2x Mexický dollar 1.pol.20.stol., Duhovka.
  6. Nepripojujte ke svému logu fotografie  úkrytu a jeho bezprostredního okolí. Jakákoli jiná fotografie nebo informace ze živola L.Peschkeho jsou naopak vítány a po overení jejich pravosti a pravdivosti je rádi zaradíme do listingu!!!
  7. Jelikož je  jakákoli podmínka uznání logu podle nových pravidel neprípustná, dovolujeme si Vás alespon poprosit, abyste nezapomneli na hrbitov  (na hrob) prinést kytici lucního kvítí, vetévku ze stromu ci kere, v zime pak alespon kousek chvojí, nebo umelé kvetiny ci venecek (treba i starší, použitý...)!
ARCHIVY  PROMLOUVAJÍ...
...aneb z nálezu našich kolegu geobadatelu.

 

Jsme velmi rádi, že se již krátce po publikaci našich poznatku o živote a díle Lenzfeiren Peschkeho prihlasili první geobadatelé, kterí nám zaslali velice zajímavé materiály o tomto neprávem zapomenutém muromci!
Všem vám dekujeme a první rešerši textu a výber (pochopitelne rádne vedecky overených)  fotografií z obsáhlého materiálu cachera-historika docenta peschkologie "renekk(a)" zverejnujeme.


Docent peschkologie Renekk ve svém príspevku dále uvádí:

Existuje doklad o tom, že Lenzfeiren Peschke pracoval za války jako dozorce v nacistické káznici a mimo jiné, mel na starosti i ranní procházky veznených (dokola, po vezenském dvore). Údajne byl v této cinnosti velmi pedantský. Jelikož ovšem již nežijí žádní ocití svedci Peschkeho "kolaborace", zustává jediným (ovšem velmi silným!) dukazem pozdeji zlidovelá veršovánka:
"Chodí Peschke okolo, nedívej se na neho! Kdo se na nej koukne, toho Peschke bouchne."

Po válce Kleine Schmauz velice rychle pochopil svoji chybu a neochvejne se pridává k novému režimu a budování svetlých zítrku. Pomáhal zakládat poddustojnické školy v Ceskoslovenské lidové armáde - tzv. PéEschky.

Peschke, jak je dnes již všeobecne známo, mel také velice melodický hlas a rád zpíval. Pro jeho písnový prednes však byla typická jedna zvláštnost: pri zpevu  na podiu nestál ani nesedel, ale ležel - a to bud na levém nebo na pravém boku! Každé jeho pevecké vystoupení se delilo na dve cásti, vždy zhruba po 25ti minutách. Aby tedy jednu polovinu vystoupení nezpíval do kulis, bylo jej vždy uprostred vystoupení (resp. vyležení), nutno obrátit na druhou stranu. Pro takový styl hudebního vystoupení se podle iniciál Lenzfeiren Peschkeho (L.P.) pozdeji vžilo oznacení "LP", které následne zacaly používat i gramofonové spolecnosti a v anglicky hovorících zemích bylo toto oznacení neinformovanými gramovýrobci zkomoleno na "Long Play"! V této souvislosti pripomenme, že Peschkeho genialita je mezi námi stále prítomna  a projevuje se v dedicných znacích  i v dalších generacích. Napríklad Peschkeho prasynovec Ctirad Dubský (iniciály C.D.) jde ve šlépejích svého prastrýce a to predevším ve stylu písnového prednesu. Pri vystoupení však již (vzhledem k technickým možnostem posledních desetiletí) používá  laserovou techniku a není ho tedy  potreba v polovine koncertu obracet.

Naše geo-listingová vedecká peschkologická skupina k tomuto zajímavému príspevku zaujala toto stanovisko:

Kolega peschkolog Renekk je jiste schopným badatelem a napríklad jeho zjištení, týkající se Peschkeho aktivit v oblasti interpretace písní, jsou pro nás nová a nesmírne zajímavá! Rovnež - nám peschkologum velice dobre známou - nicméne dosud nepublikovanou informaci o Peschkeho zásadním podílu pri budování struktury poddustojnických škol v CSLA ( PS - PéEschek pozdeji zkomolene "PéEšek") prispel kolega docent k dalšímu poznání života a díla Kleine Schmause. To je ovšem také smer bádání, kterým by napríšte mel docent Renekk naprít svoji pozornost! Protože publikací nepodložených fám a neoverených spekulací z pochybných inormacních zdroju, týkajících se Peschkeho údajné kolaborace s nacisty jen na základe jakési "detské lidové ríkanky" je neprofesionální  a kolega Renekk promine, až pavedecké!!!  

GOOD GEOHUNTER !

Additional Hints (Decrypt)

Cebfgá xlgvpxn xbcergva....

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.