Skip to content

This cache has been archived.

DK_Titan: Efter grundige overvejelser er vi nået til den konklusion, at "Nørder på skovtur" serien sendes på pension. Vi flyttede for 1½ år siden fra Vestjylland, og dermed er vores muligheder for at opretholde en tilstrækkelig vedligeholdelsesstandard for serien ikke længere til stede. Derfor er det bedst at lukke og slukke, mens legen er god.

Vi håber, I har nydt timerne bag skærmen og vandreturene i Klosterheden. Forhåbentlig har I også suget viden til jer, for hvem ved om der på et tidspunkt skrives et nyt "Nørd-kapitel" i historiebøgerne med udgangspunkt i vores nye østjyske base?

Under alle omstændigheder vil vi gerne benytte denne lejlighed til at sige tusind tak til seriens løsere og findere. Det har været en stor fornøjelse at kommunikere med jer og ikke mindst at læse jeres logninger.


After careful consideration we have come to the conclusion that the "Nerds in the forest" series must be retired. 1½ years ago we relocated from Western Jutland, and thus our ability to keep a sufficient maintenance standard for the series is no longer present. Therefore, it is best to close the series while it is still in good shape.

We hope you have enjoyed the hours behind the screen and the hikes in the Klosterhede. Hopefully you have also absorbed some knowledge from the solving of the puzzles. At some point new nerdy chapters might be added closer to our new base in Eastern Jutland.

In any case, we would like to take this opportunity to express our gratitude to the solvers and finders of the series. It has been a pleasure to communicate with you and we have been excited about reading all your nice logs.

DK_Titan
DK-Titan.dk

More
<

#32 Nørder på skovtur - Fantastiske fraktaler

A cache by DK_Titan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/31/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


NPS InfoGenerel info om Nørder på Skovtur-serien

General information regarding the Nerds in the Forest series

Allgemeine Information über die "Nerds im Wald" Serie

#32 Nørder på skovtur - Fantastiske fraktaler

Betegnelsen selv-similærhbruges om fraktaler. Et vilkårligttlille udsnit af fraktalen lignerthelheden.pI:nogle fraktaler, som f.eks. Mandelbrotmængden/er ligheden meget tydelig, mens der for andre fraktaler er tale om en statistisk/lighed. (Kilde: Wikipedia)

Parkeringskoordinater fås ved brug af 'Geocheckeren' nedenfor!

Cachen indeholder fra start First Finder Certificate, logbog, blyant og blyantspidser, vores signatur, to bytteting samt denne travelbug:
Travel Bug Dog Tag

Medbring for en sikkerheds skyld dit eget skriveredskab.

#32 Nerds in the forest - Fantastic fractals

Thedterm self-similarity iskused-about fractals.tAn arbitrarily smallipart oftthe fractal looksalike the wholeness. Innsome fractals, like the Mandelbrot set this similarity is very obvious, where as it is a statistical similarity for other types of fractals..

Coordinates for the parking area are found by using the 'Geochecker' below.

Initial contents in the cache are a First Finder Certificate, log book, a pencil and a sharpener, our signature, two trade items as well as this travelbug:
Travel Bug Dog Tag

Please bring your own pen just in case...

#32 Nerds im Wald - Fantastische Fraktalen

DiedBezeichnungkselbstähnlich wird/in BezuguaufNFraktale benutzt.lEin willkürlicherPkleiner Abschnitt deshFraktalsSist dem3Ganzen ähnlich.2Beikeinigen Fraktalenewie z.yB..der Mandelbrotmenge ist diepÄhnlichkeit sehr deutlich,nwährend bei anderen Fraktalengvon einer statistischen Ähnlichkeit die Rede ist.

Koordinaten für den Parkplatz bekommen Sie durch den 'Geochecker' unten.

Am Anfang enthält der Cache ein First Finder Certificate, Logbuch, Bleistift, Bleistiftspitzer, unser Signatur, zwei Tauschobjekte und dieser Travelbug:
Travel Bug Dog Tag

Vorsichtshalber sollten Sie selber ein Schreibgerät mitbringen.
Total number of visits:
webpage counter

Additional Hints (Decrypt)

Zbfortebrg fgho / Zbffl fghzc / Zbbfvtre Fghzcs

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.