Skip to Content

<

Matejovicka jeskyne - Matejovicka Cave

Hidden : 04/23/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


EarthCache Matejovická jeskyne - Matejovická cave

ceština Cesky

Informace

Starý zasypaný vchod Matejovická jeskyne se nacházejí v bruntálském okrese, u Matejovic v Osoblažském výbežku (1,4 km od stredu Matejovic). Jeskyne ležící na pravém brehu potoka Hrozová nad dvojcí obecních rybníku. Jeskyni tvorí nekolik ruzne širokých a vysokých chodeb castecne vyplnených kamenín. Prístupná délka chodeb je asi 30 metru. Nejlépe se dá k jeskyni dostat po polní ceste odbocující od cesty z Matejovic do Rusína (výchozí bod PA - PATH). Matejovická jeskyne patrí do skupiny pseudokrasových jeskyn. Ty vznikly posunem bloku pískovce pri strídání ledových a meziledových období. Sesuvem odtržených vrstev vznikly dutiny a jeskyne. V tomto prípade se jedná o jeskyni vyvinutou v krídovém vápencovém pískovci. Podzemní chodby v Mladejovické jeskyni jsou dlouhé 11 a 23 metru a jejich výška je až 4 metry. Hloubka jeskyne je 20 metru. Matejovická jeskyne se také nazývala jeskyní Venušinou nebo Fénixovou. Puvodní vchod jeskyne je zavalen a soucasný vstup je umele proražený.

Více informací o této jeskyni si mužete precíst na stránce Orcus Bohumín nebo si mužete precíst tuto povídku spojenou s touto jeskyní.

Úkoly k zalogování

 1. Otázka: Co je to pseudokras? (rozsáhlejší popis)
 2. Otázka: Jakým zpusobem vznikají pseudokrasové jeskyne?
 3. Otázka: Vyjmenujte alespon 3 další pseudokrasové jeskyne u nás?
 4. Úkol: Zmerte rozmery nove proraženého vstupu do jeskyne na souradnicích.
  (N 50° 13.616 E 017° 44.211)
 5. Fotografie 1: poridte vaši fotografii pred bývalým jeskyním vstupem na výchozích souradnicicích (N 50° 13.624 E 017° 44.228).
 6. Fotografie 2: druhou fotografii poridte pred novým vstupem v pozadí fotky na souradnicích (N 50° 13.616 E 017° 44.211).

Upozornení:
 • Vstup do jeskyne je na vlastní nebezpecí. Pokud se rozhodnete jít dovnitr, nechodte sami a vemte si ochranou prilbu! Nove proražený vchod je velmi úzký a hrozí jeho zavalení. Budte proto velmi opatrní!
 • V okolí jeskyne probíhá výsadba nových stromu, prosím dívejte se pozorne pod nohy kam šlapete!

Odpovedi na otázky mi posílejte prostrednicvím mého profilu. Nemusíte cekat na potvrzení, jen v prípade zaslání špatných odpovedí vás budu ješte kontaktovat.

english English

Informations about Matejovická cave

Vnitrní dóm Matejovická cave is located near village Matejovice in the hook Osoblažsko (1.4km from center of Matejovice, 9km from town Osoblaha). Caves located on the right waterside of the creek Hrozová near twin ponds. Cave consists of several different high and wide corridors partially filled with stones. Accessible length of the corridors is about 30 meters. The best access route is a field path turning from the road between villages Matejovice and Rusín (waypoint PA - PATH). Matejovická cave belongs to the group pseudokarst caves. This type of cave formed by shifting blocks of sandstone during the glacial and interglacial periods. Landslide breakaway layers created cavities and caves. In this case the cave is formed in the cretaceous limestone-sandstone. Underground corridors in the cave are long 11 and 23 meters and its height is around 4 meters. The depth of the cave is 20 meters. Matejovická cave is also called the Cave of Venus or the Phoenix. The original cave entrance is overwhelmed and the current entrance is artificially tunnel. More information about this cave can be found on page Wikipedia (in English), Orcus Bohumin or you can read the fairy tale associated with this cave (only in Czech language).

Tasks

 1. Question 1: What is pseudokras? (extensive description)
 2. Question 2: How pseudokarst caves formed?
 3. Question 3: Send name of minimal next three pseudokarst caves in the Czech Republic?
 4. Task: Measure the dimensions of the new entrance to the cave.
  (N 50° 13.616 E 017° 44.211)
 5. Optional: take your photo or GPS in front of old entrance to the cave on coordinates (N 50° 13.624 E 017° 44.228).
 6. Optional: take your second photo in front of cave new entry on coordinates (N 50° 13.616 E 017° 44.211).

Warning:
 • Entrance to the cave is at your own risk. If you decide to go in, do not go alone and get a protection helmet! The newly created entrance is very narrow and danger landslip! Be very careful!
 • In the vicinity of the cave is the planting of new trees, please look carefully under the feet of your step!

Answers to this questions send me via my profile. You need not wait for confirmation, just in case of wrong answers I will contact you.


EarthCache MastersPoznámka: V listingu byly použity nekteré fotografie a materiály ze stránek www.orcus-speleo.cz. Použití techto materiálu bylo písemne svoleno autory Orcus Speleo. Tímto všem jeskynárum a autorum stránek dekuji.

Note: In the listing were used some photos and materials from the site www.orcus-speleo.cz. Using of these materials were written permission of the authors Orcus Speleo. Thank you them.


Naše další keše v okolí - Our next local caches

Keš - cache GC kód - code Smer - direction
Nádraží Krnov - Cvilín (GC25E8B) 14.98km S
Krnov - Hlavní nádraží (GC25E7Y) 15.99km S
Passport Control (GC24Z0X) 12.75km S (Poland)
Bludný balvan - Glacial erratic - Úvalno (GC24YYD) 20.04 km S

Série Mikroregion Krnovsko - Series Microregion of Krnov

Keš - cache GC kód - code Smer - direction
Mikroregion Krnovsko - Barania Kopa (GC1VP9A) 13.80km S (Poland)
Mikroregion Krnovsko - Jelení studánka (GC1VQGJ) 17.65km SW
Mikroregion Krnovsko - Soutok Opavy a Opavice (GC1VPTR) 14.63km S
Mikroregion Krnovsko - Staré hlinište (GC1VQXG) 13.52km S
free counters

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

93 Logged Visits

Found it 90     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 200 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.