Skip to Content

<

Na kameni kamen... /Stone on the stone...

A cache by DrakMrak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/06/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na kameni kámen... /Stone on the stone...[CZ]
Kraj Vysočina - Třebíčsko
kamenité ostrůvky porostlé křovím a borovicemi kam oko dohlédne keš je umístěná v oblasti přírodního parku Třebíčsko na dohled ostrůvku kterých je široko daleko mnoho.
[EN]
Highlands - Trebic
rocky islets covered with bushes and pine trees. The cache is located on the spot from which to view one such rocky islet..

Přírodní park Třebíčsko


Severně od Třebíče se rozprostírá Přírodní park Třebíčsko (dříve tzv. oblast klidu) zaujímající plochu téměř 10 tisíc hektarů. Představuje krajinu typickou pro tuto oblast Vysočiny - tzv. Horácko, vyznačující se mohutným žulosyenitovým podložím s velkými balvany a skalkami vystupujícími na povrch a dalšími zajímavými krajinotvornými prvky (rozptýlené remízky porostlé malými borovicemi, drobná kamenitá políčka, četné rybníky). Ozdobou této oblasti jsou bezesporu lokality vyhlášené za přírodní památku, ve kterých se vyskytují vzácné rostliny - koniklece velkokvěté. Tyto krásné květy lze spatřit jen na jaře, zpravidla během dubna.


Syenit


Plutonit s výraznou převahou alkalického živce nad plagioklasem a křemenem. Alkalické živce (perthitický ortoklas, vzácněji mikroklin, tvoří 65-90% živců), plagioklas (převážně oligoklas, andezín, vzácně i labradorit; 10-35% živců), křemen (0-5% z živců a křemene). Přibýváním křemene nad 5% do 20% přechází syenit do kvarcsyenitu. Bez křemene, s 0-10% foidu (zejména nefelinu a sodalitu) jde o syenity s foidy.

Třebíčský syenit byl použit např. již ve středověku jako stavební materiál raně gotické baziliky v Třebíči.


Keš


Keš se nachází nedaleko Výčapského rybníka. Vlastní keš je poměrně snadno dostupná nicméně přístup k místu umístění keše zase tak jednoduchý není prakticky jen ze severu nebo severozápadu z ostatních stran jsou obdělávaná pole. Umístění keše je záměrně jednoduše a na kraji dané oblasti - důvod je jediný co nejméně poškodit nádherné okolí keše.

Doporučuji projít okolí (okruh tak 200-300m) v okolí je vysoká koncentrace nádherných žulo-syenitových útvarů a skalek nemluvě o velkém kameni v přilehlém rybníku. Doporučuji fotoaparát je tam opravdu plno míst na focení. Doporučuji chvat se tiše v okolí je často pohyb zvěře a je možno se kochat výhledy na stádečka srnčí zvěře...

Přístup k místu keše je možný ze dvou míst:
1) z chatové oblasti u rybníka Opatůvka (v létě výborné koupání nyní po renovaci)
2) ze slepé silnice - původně hlavní tah na Velké Mezeříčí - od křížku na konci cesty pak podél lesíků a remízků k rybníku. (záleží na situaci)

!! Terén 3 !! (pozor na jaře v létě spíše T4)
Pozor hráz je opravdu těžce průchozí - trní, kopřivy. Hráz se dá podejít spodem po kraji přilehlého pole (na začátku hráze doleva) a poté přes potůček (záleží podle počasí) - normální stav je suchý - suché rákosí žádné bláto

Prosím keš dobře zamaskujte !!/Please cache well hide !!


Antirozhrabávací poznámka: místo keše je na kraji oblasti a je lehce přístupné není třeba dělat vykopavky !! Šetřte pls. přírodu všem za šetrný přístup děkuji. Hodnocení terénu tři je kvůli přístupu ke keši... / Note: Cache position is on the edge of the area and is easily accessible, there is no need to do excavations! Save pls. Nature - thanks you all for the friendly practices. Terrain mark three is the terrain for access to the cache place ...

Additional Hints (Decrypt)

Cbq iryzv iryxlz xnzrarz/ Haqre n uhtr obhyqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.