Skip to content

<

Frøy's Hov

A cache by kosunde Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/10/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[NOR] Denne cachen er plassert ved Frøyshov gravfelt, et område med gravhauger fra yngre jernalder. Stedet ligger høyt og fritt og har en fantastisk utsikt.

[ENG] This cache is placed near Frøyshov graveyard, an area with buial mounds from the early Iron Age. The place is situated highly and freely and has an amazing view.


A burial mound

[NOR] Om Frøyshov gravfelt
Frøyshov gravfelt ligger noen hundre meter sør for storgården Frøyshov på Røysehalvøya, høyt og fritt og med storslagen utsikt over Tyrifjorden og store deler av Ringerike.

På gravfeltet er det 24 hauger, trolig fra tidlig jernalder (romertid). Gravfeltet på ”Frøshov-åsen” ble omtalt første gang i 1743. Gravhaugene er runde og lave (5-18 meter i diameter og 0,5-2 meter i høyden). De er bygget opp av jord og stein, og gjerne markert med en ring av rullestein i ytterkant (fotkjede). Over halvparten av gravhaugene har bevart fotkjedene. Steiner på toppen av haugene kan være rester etter bautasteiner. Enkelte hauger har søkk eller groper på toppen. Dette kan skyldes gravplyndring eller at selve kisten har råtnet og haugen sunket sammen.

Slike lave, vide hauger er typisk for eldre jernalders gravskikk. Særlig i de kalkrike jordbruksbygder på Ringerike, Hadeland, Toten og Hedmark. De blir kalt krigergraver og det er funnet over hundre slike i området. Gravene ble lagt på gårdsgravfeltene. Nesten alltid er den døde brent, og ofte er de brente beina lagt i en bronsekjele. Typisk gravutstyr er sverd, spyd, kniv og skjold. Våpenutstyr følger en mote i Skandinavia og Nord-Europa, og dette forteller om en felles kampteknikk. De fleste krigere kjempet til fots. Kun et fåtall kjempet fra hesteryggen hvis vi skal tolke etter de 5 % av gravene som inneholder rytternes utstyr.

Gravfeltet har hørt til et gårdsanlegg, kanskje Frøyshov. Det eldste gårdsnavnet er Frøisin. Dette er sammensatt av ”Frøyr” og endelsen ”vin”. Frøy var en fruktbarhetsgud, og Frøya var gudinne for skjønnhet og kjærlighet. Kanskje er det guden som ble dyrket ved gården som har gitt gårdsnavnet. Frøy gir gårdsnavn som Frøyshoy, mens Frøya gir Frøyhov. En dyrkelse kan ha foregått ved å danne et par av guden Frøy og en kvinnelig prestinne. Paret ble sett på som en inkarnasjon av fruktbarheten i naturen. Det var vanelig å ofre til disse under vårfesten for å få åker og eng til å gi rike avlinger i det kommende år.

En del gjenstander er funnet fra gravhaugfeltet og fra gårdene omkring, blant annet spydspisser, spyd med mothake og deler av et skjold. I 1975 ble en av haugene arkeologisk undersøkt. Det ble ikke funnet gjenstander ved denne undersøkelsen.

[ENG] About Frøyshov graveyard
Frøyshov graveyard is a few hundred meter south of the old farm Frøyshov, situated highly and freely with a great view over the lake Tyrifjorden and major parts of the Ringerike district.

The graves may have been part of a farm from the early Iron Age, the Roman age. There are 24 earth and stone grave mounds, often with a circle of stones around the base. In most cases the bodies have been burned and the remains placed in a bronze vessel. Typical equipment in such graves being: sword, lance and shield. These graves are known as warrior graves. In 1975 one of the graves were opened and examined archaeologically – nothing was found.

Om cachen/About the cache
[NOR] Boksen er en liten Bison tube vanntett sylindrisk beholder. Den inneholder kun en logg, så blyant må du ha med selv. Det er en liten parkeringsplass helt inntil gravfeltet. Denne er angitt med et eget waypunkt.

[ENG] The box is a tiny Bison tube water-tight cylindrical container. It contains only a log, bring your own pencil. It is a small parking spot adjacent to the graveyard. Its location is provided as a separate waypoint.

Additional Hints (Decrypt)

[NOR] Fvgg arq bt alg hgfvxgra
[ENG] Fvg qbja naq rawbl gur ivrj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.