Skip to content

#7 Zanikle obce - Kienheid Traditional Geocache

Hidden : 05/01/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


#7 Zaniklé obce - Kienheid

Toto je sedmá cache ze série Zmizelé obce, která vás provede po obcích a zajímavých místech Chomutovska, které byly postupem casu opušteny a príroda nad nimi opet prebírá nadvládu. Ke každému místu je priložena podrobná mapa z konce 30. let, na které mužete porovnat aktuální stav s historií dávno minulou.


This cache is the seventh one from the series Disappeared villages. This series will guide you to villages and interesting places around Chomutov abandoned during the years. For each place is attached a precise map from the late 30´s which will help you to compare the history with the present state.

Pohled na obec

Vesnice Kienhaid, které se také ríkalo Kienhaida, ležela na saských hranicích, 8 km severne od Hory Svatého Šebestiána, v nadmorské výšce 870 m. Za potokem na saské strane leží Kühnhaide. Také puvodní název osady na ceské strane byl roku 1662 Bohmische Khünheyde. Kienhaid patrí mezi tech nekolik lokalit v našem okrese, o kterých se nedochovaly témer žádné zprávy. Zdá se, že ceská osada vznikla až po 30leté válce.
Roku 1787 je u Schallera uvádena Bohmische Künheit s 18 domky u panství Cervený Hrádek. Zdejší podnebí bylo velmi drsné, s dlouhotrvajícími zimami a promenlivými léty. Obyvatelstvo bylo chudé, zemedelství ani chov dobytka se zde nevyplácel. Vyrábely se zde jen drevené krabice a detské pušky.
Také po ukoncení 2. svetové války zustala Kienhaida dlouho jakoby odríznuta od sveta. Vždyt i správa obce byla prevzata až 10. 12. 1945 a do té doby tam zustalo všechno nemecké obyvatelstvo. Teprve pak se snažili s rodinami a dobytkem prejít pres potok do Saska. Bohužel, porádek sem neprišel zjednat ten správný clovek. Správní komisar, který tam nastoupil, se dopustil rady omylu. Koncem 40. let Kienhaida zanikla a její katastr byl pripojen ke Kalku.

Pohled na obec

The village Kienhaid, as well called Keinhaida was situated on the border with Sächsen, 8 km north from Hora Sv. Šebestiána, at the altitude of 870m. Over the brook, on the saxon side is Künhaide. The originál name of the village was at the year 1662 – Bohmische Khünheyde. Kienhaid i some of the few villages in this area, where are almost no information about it. It seems like, that the village was established after the 30-years war.
In the year is mentioned about 18 houses in Bohmishce Künheit. The weather conditions was very tough with very long winters and cold summers. The inhabitans were poor, agriculture or animal breeding was not successful in such bad conditions. Only wooden boxes and toy-guns were made there.
Even after the WWII was Kienhaid hold away from the rest of the country. The Czech state overtook the village 10. 12. 1945 – until then were all German inhabitants still living there. After this period the German inhabitants started to move over the brook into Germany. But the officer responsible for the transportation of Germans made many mistakes. The Kienhaida was completely abandoned in late 1940´.

CACHE:Tato cache je vytvorena jako "zážitková" = není primárne urcena k výmene (trade) vecí. Uvnitr je nekolik drobností pro potešení detských cacheru - proto prosím mente s rozumem a s ohledem k dalším detským návštevníkum. Trackovatelné predmety, CWG a další jsou vítány. V cache je uložena zalaminovaná mapa puvodní obce, vcetne základních informací a dobových snímku - TOTO NENÍ PREDMET NA VÝMENU - mužete se tak stát objeviteli a zkusit identifikovat jednotlivé stavby, poprípade najít stopy po osídlení. Na mnoha místech této série se dají najít kusy nádobí, dlaždic, lahví, a další zajímavé veci. Uvnitr cache najdete indicii k odlovení finále série – Sv. Anna - GC27GE9.
Od odbocky (PARK1) platí zákaz vjezdu - prosím dodržujte to. V míste bývalé obce vznikl za socialismu rekreacní objekt CSAD, který mimo obytné budovy zahrnoval také umelé jezírko a sjezdovku. Celý areál je velmi zchátralý - NEVSTUPUJTE DO BUDOV. NEBEZPECÍ ZRÍCENÍ.

CACHE:This cache is ment to an „experience cache“ = it is primarily not dedicated for trading. Inside are some small things to satisfy the kid-gecachers – so please trade with respect to future children-discoverers. Trackable items are welcome. In the cache laminated map of the original village together with basic information and old pictures – THIS IS NOT A TRADING ITEM – you can try to be a discoverer and identify the old houses or to find some remains of the former habitation. On many places of this series you can find pieces of dish, tiles, bottles and other interesting things. Inside the cache you will find the part of the coordinates of the FINAL of this series - Sv. Anna- GC27GE9.
At the parking point (PARK1) is traffic sign "no acces for vehicles" - please follow this rule. In the area of former Kienheid village was in the past century built CSAD (Czechoslovak bus transoportation company) leasure center with facilities, artificial lake and ski-slope. The whole areal is ruined - DO NOT ENTER OLD HOUSES!!.

Cache série: Celá série je pripravena tak, aby se dala projet v rozumném okruhu na kole - se startem a cílem u 3. mlýna v Bezrucove údolí. Okruh merí presne 50km a je pouze pro zdatné cyklisty - celkové prevýšení trasy je 2200m (1100m stoupání a 1100m klesání). Zájemcum mohu zaslat trasu v GPX. Doporucuji však hledání rozložit do více dní - abyste meli dostatek casu si všechna místa dukladne prohlédnout. Jízdní kolo (poprípade kolobežka) je vítaným doplnkem - zkrátí cestu od potencionálního parkovište ke cache.

Cache series: The whole series is prepared so you can bike through it in a circle with start and finish at the 3 rd mill at the Bezruc valley. The circle measures cca 50km and is for good bikers only – the total elevation of the track is 2200m (1100m uphill and 1100 downhill). If you are interested, I can send you the track in GPX. I recommend to split the search into several days, so you can enjoy each of the places. Bike is anyway recommended – it will make the trip from parking to caches shorter and faster.

Mapa#1 Zaniklé obce - Stráž (Tschoschl)
#2 Zaniklé obce - Menhartice (Märzdorf)
#3 Zaniklé obce - Mlýny pod Sv. Šebestiánem
#4 Zaniklé obce - Mlýny pod Novou Vsí
#5 Zaniklé obce - Jilmová (Ulmbach)
#6 Zaniklé obce - Pohranicní (Reizenhein)
#7 Zaniklé obce - Kienheid
#Finále - Zaniklé obce - Sv. Anna


Text prevzat:
Zdena Binterová, Historictí svedkové doby v euroregionu Krušnohorí, vydavatel: Zaniklé obce a mesta chomutovského regionu, o.p.s., se sídlem v Perštejne, 2000

Additional Hints (Decrypt)

PM: i ebuh cbq xnzral
RAT: va gur pbeare haqre ebpxf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)