Skip to content

BHG og Stadsporten Traditional Geocache

This cache has been archived.

Hexa Nomos: Hei:

Det har nå gått 30 dager eller mer etter min forrige melding, og jeg har ikke registrert tilbakemelding om denne geocachen fra deg. På grunnlag av dette arkiveres derfor oppføringen til geocachen på nettsiden www.geocaching.com

Husk å fjerne eventuelle rester etter geocachen så snart som mulig, hvis den ikke er registrert i andre systemer. Dette for å hindre forsøpling.

Med vennlig hilsen,
Hexa Nomos
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Norge, Svalbard og Jan Mayen

English version:

Hello:

30 days or more has passed since my last message regarding this geocache. No answer or message has been registered, so I am archiving this geocache on the web page www.geocaching.com. Please remove any remains of the geocache, if it’s not registered in another location based game. This is to avoid littering from any remains of the geocache.

Regards,
Hexa Nomos
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Norge, Svalbard and Jan Mayen

More
Hidden : 04/11/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bergen Handelsgymnasium

Bergen Handelsgymnasium (BHG) er en fylkeskommunal videregående skole i Kalfarveien i Bergen sentrum. Skolen ble åpnet i 1904 og feiret sitt 100 års jubileum i 2004. Sammen med de andre sentrumsskolene er Bergen Handelsgymnasium kjent for å ha høye inntakskrav og flinke elever. I 2006 var bare en av tre elever ved skolen gutter. Skolen er kjent for sitt gode klassemiljø og for sine prosjekter.

English
Bergen Handelsgymnasium is a secondary school near the centre of Bergen, close to the railway station and the old city gate. It was established in 1904 as a private school of commerce. For many years it offered the highest economic education in Bergen. Today it is an ordinary secondary school run by the County of Hordaland. The pupils come from all over Bergen, and generally you need good marks to be accepted. The school offers a wide range of subjects including many economic subjects.

Stadsporten

Stadsporten er en toetasjes murbygning i sørenden av Kong Oscars gate på grensen mellom strøkene Marken og Kalfaret i Bergen. Bygget var opprinnelig en byport med murt hvelving over det som inntil Nygårdsbroen stod ferdig i 1851, var byens eneste landeveisforbindelse sørover. Arbeidet med bygningen ble startet i 1628, midt under Europas religionskriger, av lensherren på Bergenhus, Oluf Parsberg. Stadsporten sto ferdig i 1645, og hadde opprinnelig jordvoller på begge sider. Anleggets funksjon var å være en del av byens forsvar. Oluf Parsberg, som hadde lagt ned grunnsteinen til Stadsporten, er minnet med en klebersteinstavle på portens sørside, oppsatt av hans etterfølger Henrik Thott, en dansk adelsmann som satte opp sitt eget og fruens våpenskjold på Stadsportens nordside.
I 1740 ble Stadsporten oppgradert med vollgrav, palisader, vindebro og bestykning. Byggets nåværende form fikk det i forbindelse med at kjøpmann og Stadshauptmann Lauritz Holte Nicolaysen i 1792 satte bygget i stand. Byggets øvre etasje ble på dette tidspunktet ominnredet til arkiv for Bergens by og stift (senere Bergen byarkiv). Funksjonen som arkiv hadde bygget helt fram til 1971.

English
Is a two floor brick building at the south end of the city center. It were originally a city gate and were until 1851 the only road access southward. The work on the building were started in 1628 during the Thirty Years' War and were finished in 1645. It had an earthen barrier on both sides and were part of the city defense.

Source: wikipedia

Additional Hints (Decrypt)

zntargvp, zrgny cyngr ng tebhaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)