Skip to content

Borecky rybnik Traditional Geocache

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera. Odarchivace se v těchto případech neprovádí.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
Hidden : 04/12/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CS:Tato cache Vas zavede na breh rybnika v Borku u Rokycan.
EN: This cache will lead you to the waterside of a pond in Borek near Rokycany.U keše není nutno nic vyhrabávat. Stací jen otevrít.
Po zpetném uložení zamaskujte okolí.
Dekujeme
.

Borecký rybník je prastará vodní nádrž o rozloze 16 hektaru.

 

Pochází pravdepodobne ze 14.století. Tehdy dal totiž arcibiskup Arnošt z Pardubic založit v okolí Rokycan mnoho rybníku. Je vysoce pravdepodobné, že mezi nimi byla i tato vodní nádrž. V arcibiskupském urbári z konce 14.století se každopádne uvádí, že les Ždár u Borku a rybník mají svého strážce. Na katastrální mape z roku 1838 zachycen pod jménem „Velký rybník“.


Rybnik 1

Za První republiky se na Boreckém  rybníku konaly benátské noci a vodní plocha také sloužila pro ruzné sportovní aktivity. Veslarský klub Borek zde fungoval už od roku 1910.  V té dobe však už rybník príliš nevynikal kvalitou vody, proti proudu Boreckého potoka se totiž nacházely prumyslové podniky.

Pohlednice

V lednu 1929 mestská rada souhlasila s tím, že Veslarskému klubu Borek se pronajme Borecký rybník ke koupání a plavbe lodek. Ani pak se ale rybník nestal mestským koupalištem, to vyrostlo prímo v Rokycanech, na Boreckém potoce pod Husovými sady. Poté si rybník pronajal Rybárský klub. Do roku 1948 byl rybník v pronájmu statkáre Františka Krafta z Rokycan.

 

V poválecném období prožil rybník vleklou stagnaci, spojenou se zanedbáváním údržby. Od roku 1948 až do pocátku 21. století nebyl rybník cišten. V cervnu 1959 se zacala opravovat hráz. Soucasne s rekonstrukcí hráze bylo opravováno stavidlo i lávka.


V roce 1960 se díky pripojení Borku k obci Rokycany stal rybník i katastrálne soucástí mesta. Objevily se mnohé úvahy o jeho budoucím využití.  Pocátkem 60. let 20. století se opakovane uvažovalo o vytvorení rekreacního strediska u Boreckého rybníka, k cemuž však nakonec nedošlo. Také bylo zvažováno,  že by u Boreckého rybníka vyrostla úpravna vody, odkud by se zásobovaly pitnou i užitkovou vodou prumyslové podniky v Rokycanech i rokycanská nemocnice. Takové využití vodní nádrže by však znemožnovalo jakékoliv rekreacní aktivity.


Po roce 1989 už byl technický stav rybníku alarmující. Napríklad výpustní zarízení na hrázi bylo natolik korodované, že rybník nebylo možné vypouštet a tudíž ani cistit. Pritom na dne byla asi 1,5 – 3 metrová vrstva bahna.


Až pocátkem 21.století se potíže s rybníkem vyhrotily takrka katastrofickým zpusobem. V srpnu 2002 byl rybník težce poškozen povodní, která tehdy postihla velkou cást Ceské republiky. Z hráze se cástecne sesula puda, pak se objevila trhlina a byl vyhlášen havarijní stav. Po analýze situace mesto rozhodlo Borecký rybník postupne vypustit. Konecné vypuštení provedli clenové Ceského rybárského svazu ve dnech 31.srpna a 1.zárí 2002. Vodní plocha, která byla po stovky let soucástí panoramatu obce, zmizela.


Nejdríve byla opravena hráz. V roce 2003 zacalo odbahnování. Nejprve se nechalo bahno vyschnout, aby bylo možné jej pozdeji vybagrovat a docasne uložit na neobdelávané pozemky nedaleko rybníka. Poté byl vyhlouben odvodnovací kanál napríc vypušteným rybníkem.


Borek bagr

Koncem kvetna 2006 se Borecký rybník neplánovane a za velmi dramatických okolností naplnil. V noci z 27. na 28.kvetna 2006 totiž mesto postihly další záplavy. Rozvodnil se i Borecký potok, který mnohonásobne zvýšil svuj prutok. V 7:32 hodin ráno byl již rybník zcela zaplnen a voda zacala nekontrolovatelne pretékat pres preliv.


Po dlouhých šesti letech se dockali obyvatelé cásti mesta Rokycany Borek ukoncení prací na odbahnení rybníka. Nejprve byla v roce 2007 dokoncena oprava hráze rybníka, v roce 2008 byly zahájeny práce na odbahnení. V roce 2009 byl rybník znovu napušten.

Kudy ke krabicce

Pokud prijedete autem, zaparkujte své geovozidlo na souradnicích uvedených ve waypointu a pak se vydejte po hrázi a brehu rybníka na lov. Peší nebo cyklo kaceri použijte parkovací waypoint jako výchozí bod. Ne ze všech stran se dá k cíli dojít.


Samotná cache je umístena v maskované schránce, která je uložena na zemi.  Nerozrývejte prosím les a radeji použijte hint. Budeme jen rádi, když kolem cache bude stále krásná a neporušená príroda a cache nebude nalezena mudly.


V horkých dnech bude kolem schránky zrejme cilý ruch koupajících.

Additional Hints (Decrypt)

H zbqevah n qhoh mqivuav znyrub flaxn iryxr fxnyl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)