Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

hebb: Looks like they have changed my cacheplace, will check this in a week.

More
<

Nils Ericsonsterminalen

A cache by hebb Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/23/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Terminalbyggnadens interiör. Foto: JensPersson Text och foto via Wikipedia


Nils Ericsonterminalen (officiellt Nils Ericson Terminalen) är Göteborgs centralterminal för busstrafik. Bussterminalen ligger i anslutning till Göteborgs centralstation för järnvägstrafik och Centralhuset, Göteborg.

Från terminalbyggnaden avgår Västtrafiks bussar till olika delar av länet utanför Göteborgs stad, inkl flygbussar, och numera även fjärrbussar. Härifrån avgår bussar till hela Sverige och övriga Europa med bussbolagen Swebus Express, Eurolines med flera. Det gåromkring 1 000 avgångar per dag.

Terminalbyggnaden har 18 hållplatser (nr 21-38), plus tre alldeles utanför vid norra gaveln (nr 39-41) och åtta en bit bort längs Kruthusgatan (nr 51-58). Fjärrbussar har tidigare fått använda nr 51-58, men från 21 april 2007 används oftast nr 38-41 så att passagerarna hittar och kan vänta inne i byggnaden. I terminalen finns förutom Västtrafiks Kundservice (f.d. Tidpunkten) också bland annat snabbmatsrestauranger, kiosker och resebyråer.

Alldeles bredvid ligger centralstationens byggnad Centralhuset, med betydligt fler butiker och restauranger. Byggnaden har väggar och tak helt i glas och stål och bildar en 150 meter lång hangarliknande vänthall med mycket ljus. Inredningen är genomgående i ljust trä, även köpbodarna längs ena sidan som är byggda så att det framstår att de är byggda inuti vänthallen. I terminalens södra ände finns en tvärgående byggnadsdel, på ovanvåningen sitter lokaltrafikens trafikledning med utsikt över anländande och avgående bussar. Byggnaden ansågs vara mycket modern och funktionell när den byggdes. Bussarna ankommer i gater och får hjälp av backkameror när de ska avgå, något som var ovanligt 1996.

Terminalen har ritats av den norske arkitekten Niels Torp och uppfördes 1996. Byggnaden tilldelades samma år Kasper Salinpriset. Terminalen ligger vid Nils Ericsonsplatsen, som redan innan terminalen byggdes var en knutpunkt för busstrafiken. Platsen skiljs från det stora köpcentrumet Östra Nordstan genom Nils Ericsonsgatan. Den spårvagnshållplats som ligger närmast terminalen är Nordstan på Nils Ericsonsgatan.

Terminalen, platsen och gatan har fått namn efter järnvägsplaneraren Nils Ericson som drog fram Västra stambanan till Göteborg.

Se upp för mugglare.

Eng. (www.google.com/translate)

Nils Ericson Terminal (officially Nils Ericson Terminal) is Gothenburg's central bus terminal. The bus terminal is adjacent to the Gothenburg Central Station Rail and the Central Hall, Gothenburg. .

From the terminal building Västtrafik buses depart to various parts of the county outside the city of Gothenburg, including airport shuttles, and now even the remote buses. From here, buses depart to all of Sweden and the rest of Europe by bus companies Swebus Express, Eurolines and others.There are about 1 000 departures per day.

The terminal building has 18 stops (No. 21-38), plus three just outside the northern side (No 39-41) and eight a short distance away along Kruthusgatan (No. 51-58). Remote Buses have previously been used No 51-58, but from April 21, 2007 are generally used 38-41 so that passengers can see and wait inside the building.

The terminal is in addition Västtrafik Customer Services (ex date) also include fast food restaurants, kiosks and travel agencies. Just beside the main train station building is the Central Hall, with many more shops and restaurants.

The building has walls and ceiling entirely of glass and steel and produces a 150 feet long hangar-like waiting room with lots of light. The decor is consistently in light wood, also köpbodarna along one side which is constructed so that it appears that they are built inside the waiting area. The terminal's south end is a transverse structural unit, upstairs is the local traffic control command with a view of arriving and departing buses. The building was considered very modern and functional when it was built. The buses arrive in the gates and get the help of cameras back when they retire, which was unusual 1996th The terminal was designed by Norwegian architect Niels Torp and built 1996th The building was awarded the same year, Kasper Salin Prize.

The terminal is located at the Nils Ericson Square, which was built before the terminal was a hub for bus services. The place is separated from the large shopping center North East Town Street, by Red Sovine. The tram stop nearest to the terminal is the northern town of Nils Ericson Way. The terminal, the location and the street is named after railway planner Nils Ericson, who drew up the Western Main Line to Gothenburg.

Watch out for muggles.

Additional Hints (Decrypt)

Oveq (AB CRA)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.