Skip to content

<

Prestavegen - Steinstova

A cache by lefr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/22/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Den eldste samanhengande vegen i søre delen av Hå er Prestavegen; ridevegen som går frå Ogna kyrkje til Prestodden på Sannarneset.

Det er uvisst kor gammal vegen er, men dette var den viktigaste vegen mellom Ogna og Eigersund fram til det på 1830-talet kom ny kjøreveg for hest og vogn over Heigrestad (Vestlandske hovudveg) Etter den nye vegen kom vart det slutt på vedlikehaldet av den gamle Prestavegen over Ognafjellet, men han vart brukt av folk i lokalmiljøet i endå eit hundre-år. Mange av husmannsplassene i Ognasokna låg ved Prestavegen: Oksamyrå, Tollaksplasset, Jørensplasset og Moikleiva.

Eit av dei mest særprega landemerka langs vegen er Steinstova. Når du ser denne er det ikkje vanskeleg å forstå kvifor ho har fått dette namnet.

Steinstova er ein god stad å søkja livd for vind og regn, og opp gjennom tidene har ganske sikkert mang ein reisande stoppa her for ein kvil.


The oldest continuous road in the southern part of Hå is Prestavegen; a riding trail that goes from Ogna church to Prestodden at Sannarneset.

It is uncertain how old the road is, but this was the main road between Ogna and Eigersund until a new road for horse and wagon were buildt over Heigrestad in the 1830ies ("Vestlandske hovudveg") After the new road came, the maintenance of the old Prestavegen over Ognafjellet ended, but it was still used by people in the local community for another hundred-years. Many of the cottages in Ognasokna lay at Prestavegen: Oksamyrå, Tollaksplasset, Jørensplasset and Moikleiva.

One of the most distinctive landmarks along the road is Steinstova ("the stone lodge"). When you see it, it is not difficult to understand why it has been given this name.

Steinstova is a good place to seek shelter from wind and rain, through the ages it is likely that many a traveler have stopped here for a rest.


Original cache contents: FTF certificat, logg, pencils and sharpener, toy cars and some other swag.Adkomst:
Anbefalt parkering: ved Holmane gamle skulehus
Følg grusveg/sti merka med blått over Hundamyra på austsida av Fv.44 til gangbru over jernbanen.
Vidare frå jernbanekryssinga er det ein svakt synleg sti, området er litt ulendt og overgrodd.
Terrenget passar ikkje for barnevogn eller dei heilt minste, men frå skulealder går det greitt.

Recommended parking: at Holmane old schoolhouse.
Follow the gravel road / trail with blue markings across Hundamyra east of Fv.44 to footbridge over the railway.

Further, from the railroad crossing, there is a faintly visible path. Parts of the path is a bit rough and overgrown.
The terrain is suitable for children aged 7 +, not suitable for strollers.

Parking: N58*29.268 E05* 49.305
Bru over jernbanen/Railroadcrossing: N58* 29.534 E05* 50.423

Additional Hints (Decrypt)

Haqre rva fgbe fgrva, irq rvg fcvenaqr ger

Haqre n ynetr fgbar, arkg gb n onol gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.