Skip to content

The cave of the chief Traditional Geocache

Hidden : 04/16/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The cave of the chief

Photo: Tommy Tobiasson


Minnesmärke vid Ingetorps sjö för den väg som senare blev Riksväg 2Ingetorpssjön är en liten sjö mellan Kode och Kareby i Kungälvs kommun. Sjön är en källvattensjö och sägs vara väldigt ren. Det är en av de få sjöar som har sötvattensmusslor. I nära anslutning till sjön finns ett gravfält från 400-talet med 15 stycken gravhögar varav 11 stycken har tillhörande resta stenar (utan inskriptioner). Fornlämningen grävdes ut år 1913, men i och med att gravhögarna innan dess förstörts via grusbeläggning så tillförde utgrävningen inte mycket ny kunskap om platsen. Vid sjön, som har ett ansenligt djup, finns en badplats och tidigare en rastplats vid dåvarande Riksväg 2 och E6 tills motorvägen byggdes cirka 1972. En minnessten i bergssidan längs vägen upplyser om att vägen Kongelf-Kyrkeby omlades år 1870. Sjön blev natten mellan den 16 och 17 augusti 1995 platsen för det uppmärksammade mordet på John Hron. I anslutning till sjön finns även naturreservatet Svartedalen, samt denna välsedda klippa med tillhörande grotta

Additional Hints (Decrypt)

[SWE] Zna tåe va, hcc, ehag, are
[ENG] Lbh tb va, hc, ebhaq, qbja

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)