Skip to content

Aurajoki EarthCache

Hidden : 05/25/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Aura River

Aura river is one of the most significant rivers in Finland. Banks of Aura river have been inhabited for at least 6000 years. The river is 70 kilometers long and it flows from Oripää esker region to Archipelago Sea.

Aura river begins in Oripää eskers where springs release ground water from underground. Water flows to a clayish valley where Aura river is first just a small ditch, but it gets wider when side streams join the main river. The river is following rock fracture lines from northeast to southwest.

After the last ice-age, a thick layer of clay was left on soil of Southwestern Finland by post-glacial seas. The clay layer can be even tens of meters thick on some places.

Like the most of rivers flowing through clayish soils, the water of Aura is very brown and hazy. Brown color is caused by stream erosion. Fast-moving water detaches material from the riverbed and sides and transports it along the river.

Water Turbidity

Turbidity is the cloudiness or haziness of a water caused by individual particles. Ocean, lake or river turbidity can be measured by Secchi depth. Secchi depth is measured by a device called secchi disk. Secchi depth is the depth where the disk disappears from eye sight.

Secchi disk is a 20 cm wide white disk attached to a line or pole, which is slowly lowered to water. The disk should be so heavy that it sinks or there should be an additional weight attached to it.

The secchi disk was invented by Italian astronomer Angelo Secchi in 1865. Secchi was interested in sciences other than astronomy like oceanology and meteorology. According to a story, Secchi invented the secchi disk when a plate accidentally dropped from a ship.

Tasks

 1. Make a 20 cm (7.9") wide secchi disk.
 2. Go to the given coordinates in daylight and measure Aura river turbidity with your disk. If possible make the measurement in a shady spot.
 3. [Optional] Please take a picture of the river and your secchi disk. If you choose to include yourself in the picture, please stand in phoon-position so I know that it is really you and not just some random potamologist.
 4. Send your measurement result to me using my profile page.
 5. Log your find online. If you have photos, attach them to log. You don't have to wait for permission to log your found. I will contact you, if there is a problem.

Aurajoki

Aurajoki on yksi Suomen merkittävimmistä joista. Sen varrella on ollut asutusta jo ainakin 6000 vuotta sitten. Aurajoki on 70 kilometriä pitkä ja se virtaa Oripään harjualueelta Saaristomereen.

Alkunsa joki saa Oripäänkankaan harjujakson muodostamasta pohjavedestä joka pulppuaa esiin lähteistä ja valuu pieniä uomia pitkin saviseen laaksoon. Joki alkaa kapeana mutta levenee vähitellen kun sivu-uomat yhtyvät pääuomaan. Aurajoen uoma seuraa kallioperän murroslinjoja koillis-lounais suuntaisesti.

Varsinais-Suomen maaperä on jääkauden jälkeisten merien jäljiltä monin paikoin paksun savikerroksen peitossa. Savea on paikoin jopa kymmeniä metrejä.

Kuten savisten maiden läpi virtaavat joet yleensä, on Aurajoen vesi väriltään hyvin ruskeaa ja sameaa. Ruskea väri johtuu uomaeroosiosta. Voimakkaasti virtaava vesi irroittaa joen pohjasta ja reunoilta savea.

Veden sameus

Veden sameutta mitatataan näkösyvyydellä eli ns. Secchi-syvyydellä. Näkösyvyydellä tarkoitetaan syvyyttä jossa secchi levy juuri katoaa näkyvistä.

Secchi-levy on halkaisijaltaan 20 cm pyöreä valkoinen levy, joka lasketaan narun varassa hitaasti veteen. Levyssä täytyy olla paino tai sen täytyy itsessään olla niin painava että se vajoaa kohti pohjaa.

Secchi-levyn kehitti italialainen astronomi Angelo Secchi vuonna 1865. Astronomian lisäksi Secchi oli kiinnostunut muun muassa meteorologiasta ja merentutkimuksesta. Tarinan mukaan Secchi sai idean levyyn laivasta pudonneesta lautasesta.

Tehtävät

 1. Tee itsellesi 20 cm leveä secchi-levy.
 2. Mene annettuihin koordinaatteihin tois puol jokke päiväsaikaan ja mittaa Aurajoen näkösyvyys rannasta. Jos mahdollista, suorita mittaus varjoisassa kohdassa. Jos joki on jäätynyt, mittaus ei ole mahdollista jäätä rikkomatta.
 3. [Valinnainen] Otathan kuvan mittavälineestäsi ja joesta. Jos olet itse kuvassa niin seisothan phoon-asennossa, jotta tiedän että se todella olet sinä eikä mikään satunnainen potamologi.
 4. Lähetä mittatuloksesi minulle profiilisivun kautta.
 5. Lokkaa löytösi Geocaching.com -sivulle. Liitä mahdolliset kuvasi lokiin. Sinun ei tarvitse odottaa lupaa lokkaukseen. Otan yhteyttä mikäli vastauksessasi on tarkennettavaa.

Additional Hints (No hints available.)