Skip to content

# 7 - Sonsveien east - Jern og betong Traditional Geocache

This cache has been archived.

LA5HJA: Arkiverer denne og mange flere av mine Jern & Betong cacher. (#2 til #39 vil bli fjernet etter hvert) Plassen er dermed frigitt til andre som måtte ha lyst til å ha en cache her.

More
Hidden : 04/18/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


# 7 - Sonsveien east - Jern og betong

Jern og betong serien

The text below is just a short bit of history and a tribute to all those who did work and is working on our infrastructure.

Alle mine Jern og Betong cacher befinner seg på eller ved broer, en meget viktig del av dagens infrastruktur. Mange av disse broene er med på å hindre at liv går tapt. Enten ved at de har egen gangbro eller fordi dem går over eller under en høyt trafikkert vei. Vestby som kommune, er og har vært i flere hundre år, et trafikkknutepunkt. Da jernbanen ble bygd i 1879, vokste det opp en stasjonsby der jernbanen krysser Den Fredrikhaldske Kongevei i Vestby sentrum. Ved Sundbytoppen kan vi faktisk se 4 generasjoner hovedvei. Muligens, hvis vi vet hva vi ser etter ville vi også kunne se en del av den gamle kongevien. Min bestefar var veislusk i alle år. Han arbeidet i mange år i veivesenet som skytebas og har arbeidet ved mange av veiene rundt om i distriktet. Hvis noen ønsker å legge til noe her så er du velkommen til å sende meg en melding om dette.

Norsk

Beholderen er omtrent som en 35mm filmboks men dobbelte lengde (Ø27x100mm). Gjemt i/på jern på betong. Magnetisk. Enda en bro.

English

The container is about 35mm filmbox but twice the length (Ø27x100mm). Hidden in/on steel on concrete. Magnetic. Just another bridge.

Parker bilen her:

Nesten hvor som helst, bare ikke i veien for andre.

Husk trafikkreglene!

Park your car here:

Almost anywhere but do not park in the middle of the road.

Remember the trafficregulations!

Additional Hints (No hints available.)