Skip to content

Chromy by angelo Mystery Cache

Hidden : 06/01/2008
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Bronisław Chromy - polski rzeźbiarz
Bronislaw Chromy - a Polish sculpturer

Polski Skrzynka od początku do końca wymyślona i przygotowana przez angelo. Zarejestrowana oryginalnie w 2008 r. w innym serwisie geocachingowym. Tymczasem pozostaje pod moją opieką.

Skrzynka

Współrzędne wskazują na jedną z rzeźb pewnego krakowskiego artysty, stojącą przy jego galerii. Skrzynka właściwa znajduje się stosunkowo niedaleko, w tym samym parku. Do odwiedzenia parku i/lub galerii oraz odpoczynku tamże gorąco zachęcam.


Zagadka

Rzeczony artysta ukończył, niedługo po wojnie, krakowską Akademię Sztuk Pięknych ucząc się u samego Xawerego Dunikowskiego. Jego rzeźby można znaleźć w całym Krakowie. No właśnie. Zadanie polega na znalezieniu 9 rzeźb, rozsianych po całym mieście. No, może nie całym. Przeważa tutaj śródmieście (tak, wiem - nie ma takiej dzielnicy:), z lekkim akcentem nowohuckim. Wszystkie warte odwiedzin i zobaczenia na żywo.

Potrzebne jest nam 10 współrzędnych: 9 znalezionych rzeźb, a na dziesiatą wskazują współrzędne startowe.
W formacie: NAA BB.CCC EDD EE.FFF
niech XX = suma wszystkich BB.
niech YY = suma wszystkich EE dzielona przez 10 i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej.

Współrzędne skrzynki to: N50 03.ABC E19 52.IJK, gdzie (żeby nie bylo niejasności, poniższe ABC... nie mają nic wspólnego z tymi wyżej, poza występowaniu we współrzędnej):

A = suma pierwszych cyfr XX i YY
B = pierwsza cyfra XX
C = A odjąć druga cyfra XX
I = B
J = suma pierwszej cyfry YY i drugiej XX
K = A plus 1


Uwaga

Zagadka nie jest łatwa, ale nie jest też trudna. Na pewno nie jest typu podjedź, wpisz się i zapomnij. Wymaga trochę poczytania, googlowania, szukania, jeżdżenia, wypytywania znajomych. Glówną nagrodą jest zapoznanie się z twórczością naprawdę fajnego współczesnego artysty. Całość trasy zaczynając od punktu wysuniętego najbardziej na wschód, przez wszystkie kolejne, aż do skrzynki to jakieś 15 km.


English The cache was invented and prepared by ungello. It was registered at a other geocaching service in 2008. Now it's in my care.

The cache

The coordinates indicate one of the sculptures of a Krakow artist that is located near his gallery. The cache is hidden relatively close to the sculpture, in the same park which for no known reason has not got a cache yet. So this is killing two birds with one stone. I strongly recommend visiting the park and the gallery and enjoying some rest there.


The quiz

The artist graduated from the Fine Arts Academy in Kraków after WWII. He was a student of Xawery Dunikowski. His sculptures are spread all around Kraków. There you go! Your task is to find 9 sculptures that are spread around the city. Well, perhaps not every part of it. Most of them are in the city centre but there is also an element of Nowa Huta. All of them are worth visiting and seeing and there are other caches close to some of them.

You need 10 coordinates: 9 from the found sculptures and the 10th is indicated by the published coordinates of the cache.
The format of the coordinates is: NAA BB.CCC EDD EE.FFF
let XX = sum of all BBs.
let YY = sum of all EEs divided by 10 and rounded to the nearest integer.

The coordinates of the cache are: N50 03.ABC E19 52.IJK, where (to be clear, the following ABC... have nothing to do with those above, except that they represent coordinates):

A = sum of the first digits of XX and YY
B = the first digit of XX
C = A minus the second digit of XX
I = B
J = sum of the first digit of YY and the second of XX
K = A plus 1


Note

The riddle is not easy, however, it is not difficult either. Certainly, this is not a quick cache. It requires some reading, googling, searching, driving and asking friends. The main reward is to learn about the work of the cool contemporary artist. The whole route starting from the most eastward point through the following ones and ending on the final cache is approximately 15 km.

Additional Hints (Decrypt)

[PL]Fxemlaxn fpubjnan wrfg j zhemr, m xgóertb jlpubqmv qemrjb. Mn prtynzv. [EN]Va n jnyy jurer n gerr unf vgf ebbgf. Oruvaq oevpxf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)