Skip to content

Fløibanen - Skansenmyren stasjon - Oppdagerne#146 Traditional Geocache

This cache has been archived.

kro8: Takk for alle besøk!

More
Hidden : 04/24/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Fløibanen - Skansemyren stasjon


Adopted 26/2 from V42C


Photobucket

NO: Fløibanen er Bergens største turistattraksjon og en av Norges best besøkte attraksjoner. Det er Skandinavias eneste skinnegående kabelbane for personbefordring.

EN: Fløien funicular is Bergen's main tourist attraction and one of Norway's most visited attractions. It is Scandinavia's only rail cableway for passengers.

Fløibanen har årlig ca. 1,2 millioner påstigninger. Høydeforskjellen mellom nedre og øvre stasjon er 302 meter. Fløibanens trasé har en lengde på 844 meter med en stigning som øker fra 15 grader til 26 grader på det bratteste. Fløibanen kjører i en fart av 4,0 m/sek, og turen tar vanligvis 5 - 6 minutter.

To baner, Rødhette og Blåmann, hver med plass til 100 passasjerer, kjører mellom sentrum, de tre mellomstasjonene (Promsgate, Fjellveien og Skansemyren) og Fløyen hver dag hele året. Kabelen er 40 mm tykk og har en bruddlast på 66,5 tonn. Fullastet vogn har en vekt på 19 tonn, og det største strekket i kabelen inntreffer når vognen passerer stigningen på 26 grader ca. 67 meter fra øvre stasjon. Kabelen er 950 meter lang og går i et helt stykke fra den ene vognen til den andre. Den er festet til vognen med et justerbart feste. Vognene henger altså i hver sin ende av samme kabel. Langs traséen løper kabelen på trinser.

Hver av de to vognene har to skinnebremser som slår seg på ved for stor hastighet slik at vognene stopper i løpet av få sekunder. I tillegg er det en driftsbremse og nødbremse i maskinene som automatisk kobles inn dersom noe uregelmessig skulle inntreffe. Fløibanen er også utstyrt med en diselagregat i tilfelle strømbrudd.

Fløibanen ble åpnet 15.januar 1918, og har siden vært i kontinuerlig drift.Fløibanens første vogner fikk sin henholdvis røde og blå farge tidlig på 50-tallet - omtrent på den tiden da de to synkronkjørte modell vognene ble montert på taket på øvre stasjon. Etter 36 år ble de første vognene skiftet i 1954. Vognunderstellene som nå ble installert kom fra von Roll i Sveits, og vognene kunne ta 80 passasjerer. Fra nå av ble maskinen styrt fra førerplassen i vognene. Tidligere var det en maskinist på Fløyen som stod i kontakt med vognførerne ved hjelp av en signalstav som vognføreren stakk ut av vinduet og opp til en signaltråd.

Neste vognsett kom på plass i 1974, og i likhet med 1954-vognene ble også disse satt på skinnen på Promsgate stasjon, og deretter trukket opp til møtestedet for begge vognene midt i traséen. Også disse nye vognene hadde plass til 80 passasjerer, og var levert av von Roll i Sveits.

I 1987 ble maskinrommet på Fløyen modernisert, og man fikk radiostyring - vognførerne styrte maskinen ved hjelp av radiosignaler. En ny maskin på 190 hk ble montert. Det ble også kommunikasjon mellom begge vognene ved hjelp av lyssignaler med tilbakemeldingssignaler. Disse vognene ble heist av linjen 26. september 2002.

Høsten 2002 holdt Fløibanen stengt i syv uker for å foreta den mest omfattende ombyggingen i selskapets historie. En total fornyelse av så vel vogner, skinnegang, maskineri, stasjoner og billetteringssystem ble gjennomført. Fløibanens øvre og nedre stasjon ble modernisert og utvidet i slutten av 90-årene. I løpet av høsten 2002 ble også de tre mellomstasjonene bygget om. Hver vogn har nå plass til 100 passasjerer, mot 80 tidligere. Fløibanen kjører normalt med en fart på 6 m/s. Det er innført elektronisk billetteringssystem og porter på alle stasjonene. Vognene som er spesialdesignet for Fløibanen av industridesigner Espen Thorup, har fått en moderne og samtidig klassisk utforming med større glassflater, bedre komfort og enda bedre utsikt for passasjerene.

EN: The funicular railway has an annual of approximatly 1.2 million passengers boarding. Height difference between the lower and upper station is 302 meters. Fløibanen route has a length of 844 meters with a gradient that increases from 15 degrees to 26 degrees at the steepest.

The funicular railway runs in a speed of 4.0 m / sec, and the trip usually takes 5 to 6 minutes. Two cars, one red (Rødhette) and one blue (Blåmann), each with room for 100 passengers, runs between the city center, at three stations (Promsgate, Fjellveien and Skansemyren) and Fløyen every day of the year. The cable is 40 mm thick and has a breaking load of 66.5 tons. Loaded wagon has a weight of 19 tons, and the greatest tension in the cable occurs when the carriage passes rise of 26 degrees 67 meters from the upper station. The cable is 950 meters long and goes into a whole piece from one car to another. It is attached to the stroller with an adjustable bracket. The cars hang words at each end of the same cable. Along the route the cable runs on castors.

Each of the car has two rail system that turns on at too great speed so that cars will stop within a few seconds. In addition, a braking operation and communication-cord in the machines that automatically switches on if something were to occur irregularly. The funicular railway is also equipped with a diselagregat in case of power failure.

Source: www.floibanen.noAdditional Hints (Decrypt)

Zntargvp CRGyvat, raq bs envyy ba yrsg fvqr jura snpvat hcjneqf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)