Skip to content

<

Vrhovi Golovca

A cache by MirK72 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/21/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Golovec je gozdnata vzpetina jugo-vzhodno od centra Ljubljane z najvišjim vrhom Mazovnik (450 m). Je priljubljena tocka Ljubljancanov za oddih v naravi. Poleg Rožnika je to drugi gozdnati hrib znotraj ljubljanske obvoznice, ki se zajeda globoko v center Ljubljane.

Golovec predstavlja nadaljevanje Šišenskega hriba (Rožnik) in Grajskega grica ter je sestavni del Posavskega hribovja. V vecini je zgrajen iz paleozojskih glinovcev, pešcenjakov in laporjev. Preko njega sta v smeri sever - jugozahod (preko Crnega vrha) speljana tudi Pot spominov in tovarištva in vozna makadamska cesta London - Spodnja Hrušica. Na Golovcu izvira vec potokov. Dva najvecja, Bizoviški in Dolgi potok se izlivata v Ljubljanico. Nekdaj je bila vzpetina vecinoma gola, porasla s travo (od tod izhaja njeno ime), nacrtno pogozdovanje pa se je pricelo po letu 1890. V casu rimske Emone (2. stoletje n. št.) je bil z Golovca v naselbino speljan vodovod (sl.wikipedia.org).

Da bomo našli ta multi cache (trije cacheji) bomo obiskali tri najvišje vrhove Golovca - Golovec (413 m), Crni vrh (443 m) in Mazovnik (450 m). V dnevniku prvih dveh cachejev boste našli koordinate za pomoc pri iskanju naslednjega. Pot sama ni pretirano zahtevna, vodi nas po že znanih in utrjenih poteh, za vrnitev na izhodišcno tocko pa ne boste potrebovali vec kot dve uri.

Zaceti je potrebno na zgornjih koordinatah, kjer se v bližini astronomsko geofizikalnega observatorija zacenja tudi gozdna ucna pot. Na tem mestu stoji tabla, s pomocjo katere dolocimo koordinate prvega cacheja. Kljuc je naslednji:

N 46° 02,0(Zgradba debla in starost dreves)(Kamninska podlaga in zgradba tal na Golovcu)
E 14° 32,(Kamninska podlaga in zgradba tal na Golovcu)(Izkaznice najpogostejših dreves ob poti)(Kisla tla z rdecim borom in borovnico)

Prva dva cacheja sta majhne velikosti, tretji pa normalne - za izmenjavo majhnih in morebiti tudi sledljivih predmetov.


Peaks of Golovec

Golovec is a wooded hill south-east of the Ljubljana city centre. Its highest peak is Mazovnik (450 m). For the people of Ljubljana it is a popular place for a recreation in nature. In addition to Rožnik hill it is another wooded green hill, within the highway ring, which cuts deep into the centre of Ljubljana.

Golovec represents a continuation of the Šiška hill (Rožnik) and the Castle Hill and is an integral part of Posavsko Hribovje. It is mostly composed of Paleozoic loam stones, sand and marl stones. Across the hill in the direction north - southwest (across the Crni vrh summit - 443 m) runs the Path of Remembrance and comradeship and a macadam road from London (part of Ljubljana) to Spodnja Hrušica. On Golovec there are also some brook sources. Two more important ones are Bizovik stream and Dolgi potok which flow into Ljubljanica. In the past the hill was mostly treeless, overgrown only with grass (hence the name Golovec - gol=naked), systematic afforestation was started after the 1890. At the time of Roman Emona (2nd century BC.) Golovec was a source of water, waterworks were conducted to the city. (sl.wikipedia.org).

To find this multi cache (three stages), you shall visit three highest peaks of Golovec - Golovec (413 m), Crni vrh (443 m) and Mazovnik (450 m). In the logbooks of the first two caches you will find coordinates for the next two. The path itself is not very demanding, leading over known and paved roads. For the return trip to the starting point you should not need more than two hours.

You should start at the above coordinates, in the vicinity of the Astronomy and Geophysical Observatory. At this point there is a start of the teaching forest trail with a board that will help you determine the coordinates of the first cache. For the key see above (in bold).

The first two caches are small in size, the size of the third one is normal - for the exchange of small objects and possibly trackable items.


free counters

Additional Hints (Decrypt)

1) Cbq xberavab cbfhšrar ohxir / Haqre gur ebbg bs qrnq orrpu gerr
2) Cbq tepnfgvz tnoebz / Haqre guvpxrarq ubeaornz gerr
3) I yhxawv zrq gerzv xbfgnawv / Va gur pnivgl orgjrrar guerr purfgahg gerrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)