Skip to Content

<

Lammechinus rex

A cache by P.Plostnieks Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/23/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Konteineru lūdzu novietot atpakaļ tieši tā, kā tas atradās, un pēc tam pārliecināties, vai tas stabili turās savā vietā!!!
Please, place container back exactly as it was hide!

LAT: Slēpnis ir novietots Veckuldigas pilskalnā, Ventas kreisajā krastā, 3,5km uz Z no Kuldīgas centra.
ENG: Cache is hidden on Veckuldiga hillfort, on the left bank of the river Venta, 3,5km north from the town centre.

LAT: Veckuldigas pilskalns ierikots 15-20 m augsta zemes raga, kurš veidojies Veckuldigas upitei ietekot Venta. DR puse no parejas augstienes tas atdalits ar gravi un ap 100 m garu, 20 m platu un lidz 6 m augstu valni. Kalna izlidzinatais plakums ir noapalotas kvadrata formas, ap 100x100 m liels. Taja konstatets lidz 1,6 m dzilš kulturslanis. Uz DR no plakuma starp Ventu un Veckuldigas upiti atradusies ap 1 ha liela priekšpils, kura R dala bijusi norobežota ar ap 40 m garu, tagad aizmilzušu, gravi. Aiz ta ap 9,5 ha liela platiba izvietojusies senpilseta. Parbaudes izrakumos 1950.gada gan priekšpili, gan senpilseta konstatets 0,25-1,5 m dzilš kulturslanis. Ši kuršu senpilseta pastavejusi vel lidz 1355.gadam, kad tai ieradita jauna teritorija tuvak 13.gs. vidu celtajai vacu mura pilij. Pec dažu petnieku domam šeit bijis gan kuršu zemes Bandavas centrs, gan 1230.gada mineta kuršu karala Lamekina rezidence.

Lamekins (latiniski: Lammechinus rex) bija Ventas lejteces kuršu (Rietumkursas) valdnieks 13. gadsimta sakuma. Vestures avotos minēts 1230. gada, kad vinš nosledza ligumu ar pavesta legatu Alnas Balduinu par katolu priesteru pienemšanu sava zeme, par paklaušanos un nodevu maksašanu velak iecelamajam Kurzemes biskapam un par neatkaribu no Danijas un Zviedrijas karaliem. Pec liguma kenina Lamekina zemes kuršiem bija japiedalas visos aizsardzibas un uzbrukuma karos pret paganiem (citam kuršu, zemgalu un žemaišu ciltim), visas lietas jaklausa vicelegatam Balduinam un tad viniem ir tiesibas palikt briviem, kamer vien vini paliek pie katolu ticibas. Domajams, ka ligums ar keninu Lamekinu bija speka lidz kuršu sacelšanas laikam 1236.-1242. gada.

ENG: Veckuldigas hillfort is settled on 15-20 m high earth horn, which is formed by Veckuldigas river flowing into Venta. On the south west side, from the rest highland it’s separated with a moat and up to 100 m long, 20 m wide and up to 6 m high earthen rampart. Hill’s plateau has a rounded square’s form and it is approximately 100 x 100 m big. It’s ascertained that in it is a 1,6 m deep occupation layer. On south west from plateau between Venta and Veckuldigas river was approximately 1ha big forepart of the castle, which’s west part was bounded with a moat, that is now overgrown. Across it was a 9,5 ha big ancient town. 1950s inspections showed that both – ancient town and forepart of the castle – has a 0,25-1,5 deep occupation layer. This ancient town existed until 1355 when it was moved to a new territory closer to an old german brick castle constructed in 13 century. According to few reserchers opinoions here was the centre of inhabitants of Kursa land Bandava and the residence of king Lamekin, who is mentioned in 1230.

Bandava - the old Curonian land in the late iron age and in 13th century. Was located between Ventava, Ceklis, Piemare, Duvzare and the Baltic Sea on the present territory of Ventspils district and Kuldiga. In the 1230 the papal vice-legat Baldouin of Alnea concluded an agreement with the ruler of the central Courland Lamekins (latin: Lammechinus rex), delivering his kingdom in the hands of papacy, with Baldouin becaming the popes's delegate in Courland and bishop of Semigallia.

Additional Hints (Decrypt)

YNG: Qbohzf, vrxšn, nhtšn
RAT: Ubyybj, va, hc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

529 Logged Visits

Found it 477     Didn't find it 24     Write note 12     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 3     Update Coordinates 3     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 22 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.