Skip to content

Knihovna Kromerizska Mystery Cache

Hidden : 04/25/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato mestská Cache se nachází v prímo v budove Knihovny Kromerížska v oddelení pro dospelé ctenáre u výpujcního pultu, kde vám ji na vyžádání vydají. Cache je uzamcena císelným zámkem a pro získání kódu k jeho otevrení, musíte zjistit jeho hodnotu pri sberu informací prohlídkou knihovny.

Tato Cache je tématicky založená. Protože se náchází v knihovne, Mekce knih, ctení a ctenárství, tak hlavním artiklem pro výmenu jsou veci s knihami, ctením a ctenárstvím spojené. Do této Cache tudíž mužete vkládat predevším knižní záložky, ale treba i svá literární dílka (kdo ví, koho mužete potešit svým literárním umem). Je možné, že tam objevíte i Sborník literárních prací detí Zlínského kraje.

Kontakty:
Adresa
Knihovna Kromerížska – prísp.org.
Slovanské nám. 3920
767 01 Kromeríž

Telefon: 573 503 173
email: knihovna@knihkm.cz
web: www.knihkm.cz

Otvírací dobu si ověřte na stránkách Knihovny: (visit link)

O knihovne
První knihovní spolek s názvem Musejní a knihovní jednota v Kromeríži založil v roce 1896 JUDr. J. Dorazil. Od roku 1913 do roku 1920, kdy Jednota predala knihovnu zdarma obci, bylo pujcování zastaveno pro nevyhovující prostory. V roce 1921 byla Verejná obecní knihovna nazvána jménem Masarykovým a behem 2. svetové války sloužila výhradne pro potreby Nemcu.
V roce 1945 Masarykova verejná knihovna obnovila cinnost s cítárnou v rohovém dome v Kollárove ulici c. 1, kde setrvala pres 50 let.
V roce 1994 bylo rozhodnuto o rekonstrukci kina Slovan pro potreby knihovny a v roce 1998 byla knihovna prejmenována na Knihovnu Kromerížska, a v cervnu pak prestehována do nové budovy na Slovanském námestí.
Knihovna je nositelem státní ceny Knihovna roku 2005 udelené MK CR a na podzim roku 2005 ješte získává nejvyšší mestské ocenení Zlatý tolar.
V knihovne je Oddelení pro dospelé ctenáre, Informacní oddelení, Oddelené pro deti a mládež, Hudební oddelení a Centrum celoživotního ucení.Ve fondu je pak pres 100 000 knih, 150 druhu periodik, prístup k internetu a zaregistrováno je okolo 8 000 ctenáru.
Krome klasických knihovnických služeb nabízí také speciální informacní a poradenské služby zamerené zejména na neziskový sektor. Spolupracuje s radou významných institucí ve meste a v kraji. Každorocne se zapojuje do projektu, které pomáhají rozšírit nabídku služeb pro uživatele. Zajištuje všem obcanum rovný prístup k informacím, kulturním a vzdelávacím aktivitám.

Návod k výpoctu kódu:
A = MDT (Mezinárodní Desetinné Trídení) Ekologie
B = Co není v Cítárne?- Rádio (2), Casopisy (4), Klimatizace (6)
C = Nejvyšší císlo uzamykatelné skrínky na chodbe.
D = Celkový pocet pocítacu ve studovne/Informacním centru.
E = Je pod knihovnou kryt civilní ochrany? Ano (9), Ne (18)

(A x B + C + 34) x D : E = Kód zámku

Additional Hints (No hints available.)