Skip to Content

This cache has been archived.

bulkegjengen: Vi velger å arkivere denne.
Takk for alle besøk.
Bulkegjengen.

More
<

Cremation#1 - Undersbo kirkegård

A cache by KRL69 Adoptert av Bulkegjengen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/26/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Kapellet ligger idyllisk til i ytre del av Furumoa.

 

Undersbo kirkegård ble innviet i 1880 i ytre del av den daværende Furumoa. Den skulle avlaste Torstrand kirkegård, som da begynte å bli full. I lokaliseringsdebatten diskuterte man blant annet Byløkka, Apotekerløkka på Nanset og Bergeløkka. Men Undersbo ble foretrukket blant annet fordi kommunen eide grunnen, at den var steinfri og hadde avløpsmulighet til «Lillelaagen» (nå Sikatomta). Da reglementet for kirkegården ble diskutert, ble det vedtatt under tvil at «man saameget som muligt bør undgaa...at samle de Rige paa en og de Fattige paa en anden Kant» av kirkegården.

 


Fra et gammeldags begravelsesfølge på vei til Undersbo kirkegård og det gamle kapellet her. Nærmest bak likvogna går presten
og avdødedes nærmeste. Alle bærer svarte klær, og prosesjonen vekker alvorlig oppmerksomhet blant alle den passerer. Det
hørte til god tone å stanse opp, vende seg mot prosesjonen, bøye nakken og blotte hodet. Og trafikkanter som kom bakfra, måtte
ikke kjøre forbi følget. Bildet er tatt i 1933. (Arkivfoto: Per Nyhus - Larvik A-Å)


De eldste gravene ligger samlet omkring det gamle krematoriet og langs inngangen til dette. Blant disse historiske gravminnene finner vi mest representanter for byens «bedre borgerskap» fra 1800-tallet. Men det mest kjente navnet tilhører en dikter: Gunnar Reiss Andersen (1896–1964), født og oppvokst i Larvik. Hans gravsted ligger et stykke øst for kapellet.

Til venstre for inngangen til kapellet finner vi gravstedet til komponisten Waldemar Sommerfelt (1885–1919). Sommerfelt var født og vokste opp i Larvik, sønn av rektor Vilhelm Sommerfelt. Komponerte orkester- og pianoverker og en opera. Han var også pianist og repetitør for operasangere. Waldemar Sommerfelt døde bare 34 år gammel under spanskesyken.

Undersbo, tidligere gård mellom Lågen og Torstrand, ryddet i høymiddelalderen under navnet Unnulfrsbudir, som betyr 'Unnulfrs boder'. Det gjenværende hovedhuset tett ved Elveveien er oppført i empirestil omkring 1800 og fredet i 1923. I 1866–1939 var Undersbo skolested, knyttet til Lågen Dampsag. Tjøllingveien 32 er den tidligere Undersbo skole. På Undersbos gamle grunn ligger blant annet industrien på Øya, Vestre Halsen, Undersbo kirkegård, Furumoa, Alfred Andersens mek. Verksted & Støberi, Fram Stadion og skolene langs Hoffs gate. Der Kilden videregående skole ligger i dag er det under gravearbeider funnet båtrester fra forhistorisk tid. Konstruksjonsdetaljer og høyden over havet, ca fem meter, indikerer at den har strandet her lenge før vikingtiden.


FURUMOA. Torstrands naturskapte fristed og grønne lunge, her på et bilde fra århundreskiftet. (Arkivfoto: Per Nyhus - Larvik A-Å)

 

 

Furumoa, trekantet parkområde mellom Tjøllingveien, Skiringssalsgate og Undersbo kirkegård på Torstrand. Utgjør en gjenværende rest av en stor furuskog, som midt på 1800-tallet strakte seg helt inn til nåværende Torstrand Torg. Furumoa var tidligere mye brukt blant Torstrandfolk til fest- og selskapelighet. I det vestre hjørne av parken lå inntil århundreskiftet en avlang dam, som i våte perioder kunne bli 50–60 meter lang. Den hadde tilsig fra et sumpområde, der Fram Stadion ligger i dag og avløp til et annet våtmarksområde ved Lågen.

Kilde: Per Nyhus - Larvik A-Å

 


 

Short English version:

 

Undersbo cemetery was consecrated in 1880 in the outer part of the Furumoa. It would relieve the Torstrand cemetery, which was nearly filled. The location was discussed, among other things Apoterkeløkka at Nanset and Bergeløkka was mentioned as alternatives. But Undersbo was favored because the municipality owned the ground, and it was free from rocks and stones and there was draining possibilities to "Lillelaagen"(now Sikatomta)

The oldest graves are gathered around the old crematorium and along the entrance. Among these historical burial monuments we find mostly representatives of the city's "better citizenship" from the 1800s. But the most famous name belongs to a poet by Gunnar Reiss Andersen (1896-1964), born in Larvik. His grave is located some distance east of the chapel.

To the left of the entrance to the chapel, we find the tomb of composer Waldemar Sommerfelt (1885 to 1919). Sommerfelt was born in Larvik, son of the rector William Sommerfelt. He composed orchestral and piano works and an opera. He was also a pianist and accompanist for opera singers. Waldemar Sommerfelt died only 34 years old during the Spanish flu.

Undersbo, former farm between Lågen and Torstrand, cleared in the High Middle Ages under the name Unnulfrsbudir, which means 'stalls owned by a man called Unnulfrs (a Norse name)'

Furumoa, a triangular park between Tjøllingveien (road), Skiringssalsgate (street) and Undersbo cemetery on Torstrand. Presents a remaining remnant of a large pine forest, as in the mid 1800's stretched all the way to the current Torstrand Torg. Furumo was formerly widely used among Torstrand people for party and social life. In the western corner of the park until the turn of the century, there was an oblong pond here, which in wet periods could be 50-60 meters long. It had drainage of a swamp areas, where the Fram Stadium lies today and drains into another wetland site by the river Lågen.


Original contents:

 


Not Tradeable

- Logbook
- Pen

 
Tradeable

Give aways

- FTFC(First to find certificate) by request(send via snail-mail)

 


Additional Hints (Decrypt)

[Norsk:] Zntargvfx. Aæer 2 shehgeæe.
[English:] Zntargvp. Arne 2 cvar gerrf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

248 Logged Visits

Found it 236     Didn't find it 2     Write note 5     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.