Skip to content

This cache has been archived.

cunakus: Ale jo, nemá smysl to prodlužovat. Pokud se ružové torzo tanku nekde objeví, pak už to bude jiná keš. Archivuji první keš svého geoživota, ostatní držím stále v provozu.
Budiž Ti zeme lehká.

More
<

10 deka tanku

A cache by cunakus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/27/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


10 deka tanku
Provizorní verze - prosím o toleranci
Na obnovu torza pockam do jara/konce kvetna 2012
a pak ji bud predelam nebo zarchivuji.

Dílo
10 deka tanku V roce 2001 David Cerný navrhl umístit na Kinského námestí torzo ružového tanku, jakoby se norícího pod zem. Proti umístení díla protestovali nekterí cestí politici, ruský velvyslanec a další, a tak Praha 5 po váhání projekt zamítla. V kvetnu 2001 byl takový objekt pod názvem Deset deka tanku odhalen v Lázních Bohdanec (50°4'9,4” s. š., 15°40'58,4” v. d.) u príležitosti desátého výrocí odchodu Sovetské armády z mesta. V rámci performance 21. srpna 2008, s poukazem na ctyricáté výrocí invaze do Ceskoslovenska a aktuální rusko-gruzínský konflikt, David Cerný dílo na náklady sponzora v noci tajne prevezl a bez schválení umístil na Kinského námestí, doplnené o bílý invazní pruh, jaký používala obrnená vozidla Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Následne 12. cervna 2009 bylo torzo z námestí odstraneno a prevezeno ...

V soucasné dobe je torzo tanku v oprave již nekolik mesícu a zatím jsem nezjistil, kdy bude dokoncena a zda bude torzo umísteno zpet sem. Protože ale není možné tuto multinu mít po celou dobu opravy odstavenu (disable), je druhá etapa vyrešena náhradním zpusobem. Ztrácí se tím cást souvislostí, ale ted mi jde o to, aby multina "prežila" mezicasí opravy.Související keše
Smíchovský a pozdeji ružový tank má již dve své keše:

První keš Vás zavede na místo, kde puvodní tank nyní je, a druhá keš na místo, kde tank puvodne stál. Obe keše doporucuji k odlovu. Proctete si jejich listingy, priblíží Vám spletitou a mnohovrstevnatou historii i soucasnost tohoto tanku a smíchovského památníku a také složitý konec 2. svetové války v Praze. Neprímo se tohoto tématu týká i keš:

která k temto keším patrí, protože je umístena u obelisku pripomínající místo, kterým vjela Rudá armáda do Prahy.

Který sovetský tank tedy byl první?
Tank císlo 23 Uvedené keše téma zcela nevycerpaly a tak bych je chtel touto keší doplnit. Podle wikipedie byl prvním sovetským tankem, který vjel v kvetnu 1945 na území Prahy, tank typu T-34/85 c. I-24 z 63. gardové tankové brigády, 10. tankového praporu. Na malostranském Klárove se 9. kvetna tri sovetské tanky c. 24, 23 a 25 utkaly se ctyrmi nemeckými stíhaci tanku Hetzer, pricemž velitel prvního tanku gardový porucík Ivan Grigorijevic Goncarenko padl. Tank císlo 23 pak dojel až na Staromestské námestí - viz priložené foto.
Hlavní hloupostí komunistické propagandy bylo umístení zcela jiného typu tanku na smíchovský petimetrový podstavec. Další chybou bylo nepravdivé císlo tanku. Podle mínení historiku, kdyby na podstavci byly umísteny rozstrílené trosky skutecné T34 s císlem 24, pak tam stojí dodnes.Prvním tankem v Praze byl tank ROA
Úplne prvními tanky, které dojely na pomoc Pražskému povstání byly tanky Ruské osvobozenecké armády (ROA) generála Vlasova, shodou okolností také typu T34. Tato cást historie byla dlouhou dobu komunisty zamlcována a koncí typicky rusky a tragicky:

Generál Andrej Andrejevic Vlasov Generálporucík Andrej Andrejevic Vlasov (nar.1900) proslul již za boju v prosinci 1941, kdy jako velitel 20.armády úspešným útokem u Volokolamsku prakticky zabránil pádu Moskvy a patril tak ke Stalinovým oblíbencum. Padl do nemeckého zajetí 12.7.1942 v prubehu Ljubanské operace, kdy nemecké síly obklícily a znicily celou jeho 2.údernou armádu (velení musel prevzít již v obklícení a v katastrofálním stavu všech armáde podrízených útvaru) a poté projevil zájem o spolupráci s Nemci. Ze sovetských generálu a vysokých dustojníku nebyl sám*, ale jen on se projevil jako organizacní talent a politický vudce. Jeho jméno se pak stalo na jedné strane symbolem protistalinského vystoupení sovetských válecných zajatcu, ale na druhé strane i synonymem odpadlictví a vojenské zrady. Nejprve byl zajatý generál využíván jen k propagandistickým úcelum, nemecké velení nemelo zájem o vetší využití ruských dobrovolníku, nebot se výstavba národní ruské armády neslucovala s jejich zámerem ovládnout a kolonizovat východní prostor. Proto jen omezene byly tyto útvary o síle roty, maximálne praporu, užity k strážní a policejní službe v týlu, smutne prosluly zejména masakry židovského obyvatelstva a strežením koncentráku. Vše se však zmenilo v prubehu války, zejména když byli Nemci vyhnáni z území SSSR. Proto nemecké vedení nechalo na zasedání 12.11.1944 v Praze vytvorit Komitét pro osvobození národu Ruska-KONR** v cele s gen.Vlasovem, jednalo se o jakousi ruskou vládu v exilu, kterou ovšem uznávalo jen Nemecko. Komitét zacal budovat i svoje ozbrojené síly tzv.Ruskou osvobozeneckou armádu (ROA Russkaja osvoboditelnaja armija). Nejen špatné zacházení v zajateckých táborech privádelo sovetské zajatce do sil ROA, ale casto byli vedeni uprímným odporem proti stalinskému systému. Pricházeli i pocetní bílí emigranti. Z plánovaných nekolika divizí byla však reálne postavena jen 1.peší divize ROA (v nemeckém organizacním systému oznacená jako 600.Infanterie Division russ.) do jejíhož cela byl postaven generálmajor Sergej Kuzmic Bunacenko (bývalý plukovník a velitel sovetské 389.strelecké divize, generálské pagony***dostal až od Nemcu). Tato divize byla nasazena na sovetsko-nemecké fronte, kdy 13.4.1945 neúspešne zaútocila na sovetské pozice u mesta Fürstenberg na rece Odre. Zakrátko se však nemeckému velení vzeprela a vlastním porádkem ustupovala do Cech, Nemci již nemeli síly ji jakkoliv zastavit. Pražské povstání zastihlo divizi na Berounsku odkud chtela odejít do amerického zajetí. Rusové nicméne vyrazili Praze na pomoc, gen.Bunacenko doufal, že Prahu osvobodí Americané a protinemecké vystoupení divize pomuže ROA rehabilitovat v ocích spojencu. Ríká se také, že Bunacenko jako Ukrajinec z Kyjeva mel zprávy o úcasti cs.brigády pri osvobozování jeho rodného mesta a cítil tak k Cechum jistou vdecnost. Pražané neocekávanou pomoc povstání uprímne a srdecne vítali, hostili ruské vojáky ze svých skromných zásob, vždyt prišli osvoboditelé. Na nekterých domech dokonce zavlály narychlo zhotovené vlajky se svatoondrejskými kríži. Ruští vojáci úcinne zasáhli do boju v Praze (zejména na Smíchove, Braníku, Motole, Ruzyni i jinde) ve dnech 6.-8.5.1945, divize mela na 300 padlých. Když však vyšlo najevo, že Prahu osvobodí sovetská armáda a i ceské odbojové kruhy mely problém se spoluprací s vlasovci (zejména komunisté), Rusové zacali Prahu opouštet, címž se vojenská situace povstalcu velmi zkomplikovala. Jen ojedinele zustaly nekteré útvary pozdeji, napr. ješte 9.5.1945 odpoledne podporoval palbou del vlasovský oddíl mjr.Batova útok povstalcu na Žvahove. Delostrelba však byla velmi nepresná, ruští delostrelci byli zrejme opilí. Tento typický ruský nešvar byl umocnen predtuchou blížícího se konce a u jednotek byl ROA bežným jevem.... 9.5.1945 se gen.Vlasov dostal do Plzne s úmyslem vyjednat prijetí svých vojáku do amerického zajetí, byl však prijat americkým velením chladne a odmítave. Americané si kvuli "white Russians" nechteli komplikovat vztahy se svým významným a mocným spojencem. Zato v Plzni se rychle rozkriklo, že se ve meste nachází ruský generál a "zachránce" Prahy. Pocetný dav usporádal pro gen.Vlasova nadšené ovace, docházelo k tragikomickým výjevum, kdy neznalí Plzenáci provolávali At žije soudruh Stalin!, At žije soudruh Vlasov! apod. Jeden z obcanu venoval dokonce generálovi bustu Karla Marxe, kterou schovával celou válku pod uhlím. Zdali byl Vlasov tímto velkorysým darem potešen není známo...Gen.Vlasov nebyl v Plzni nijak strežen, mohl uprchnout a prinejmenším oddálit svuj konec, ale vrátil se ke svým vojákum. Mezitím gen.Bunacenko s 1.divizí ustoupil do jihozápadních Cech k mestecku Lnáre, kde prakticky divize prekrocila americké linie a složila zbrane. Neinformovaní radoví americtí vojáci zprvu vlasovce uprímne vítali, mylne je pokládali za predvoj sovetské armády. Uniformy Rusu byly sice nemecké provenience, ale mely vlastní hodnostní oznacení, staré ruské kokardy a carské svatoondrejské kríže, byly užívány i staré ruské vlajky (totožné s dnešní), casto byla zpívána stará ruská hymna Kolj slaven naš Gospod na Sione..atd. Sovetské velení však vyvinulo neobycejnou iniciativu k zajetí vojáku ROA a dopadení gen.Vlasova. Se souhlasem amerického velení 12.5.1945 táborící divizi obklícila 162.sovetská tanková brigáda a zacalo konecné dejství tragedie ROA. Mnoho mužu, zejména dustojníku, bylo pobito na míste a na zbylé cekala léta v gulagu. Nekterí se stacili ješte rozprchnot, ale je zahanbující skutecností, že na tyto štvance porádali honicky ceští "partyzáni" a mnoho jich postríleli. V lesích u Lnáru jsou možná tisíce neoznacených hrobu ruských vojáku....Zajati byli i generálové Vlasov a Bunacenko, kterí byli 2.8.1946 v Moskve popraveni. Ve Vlasovove rodné vsi Lomakino nechal Stalin postrílet, nebo uveznit polovinu vesnice, všechny Vlasovovi príbuzné a známé, vcetne manželky.
*Ze zajatých sovetských generálu 90 osob (!) aktivne podporovalo Vlasovovo hnutí, pocet východních dobrovolníku u nemeckých ozbrojených sil se odhadoval v r.1944 na 900 tis. mužu, byli však po menších útvarech roztroušeni všude kde Wehrmacht a útvary SS operovaly. Cílem Vlasova a jeho stoupencu bylo soustredit tuto sílu ve vyšších útvarech a nasadit ji v boji proti stalinské diktature.
**KONR (Komitet osvoboždenija narodov Rossiji)- ve svém úvodním manifestu i dalších prohlášeních KONR i pres nemecký nátlak odmítal protižidovskou rétoriku, rovnež byla zavrhnuta restaurace carizmu.
***pagony-typ tuhého nárameníku s hodnostním oznacením jaký se používal v ruské armáde do r.1918, u generálu ve zlatistém provedení. Není prišit na bluzu jako v jiných armádách, ale upevnen na rameni pomocí tkalounu a knoflíku. Sovetská armáda pagony zavedla opet v r.1942, dustojníci ROA je také nekdy používali s vlastním hodnostním oznacením. Podle sovetského vzoru byl tento typ nárameníku zaveden v létech 1951-59 i u cs.armády.
Zdroj: S.A.Auský, Vojska generála Vlasova v Cechách
K.Richter, Osudový omyl generála VlasovaNámestí Kinských

Pametní deska Na úvodních souradnicích není ted ani vysoký památník se zeleným ani ružovým tankem, ani torzo tanku, ani kráva Romeo 23, která sem byla umístena v rámci Cow Parade. Je zde fontána „Propadlište casu“ a velmi nenápadná trojúhelníková pametní deska. Zde zacíná trasa této multicache a následne Vás privede na místo, kde “zanorující se” torzo tanku bylo umísteno pred opravou.Trasa multicache

Poznámka: souradnice jako obvykle skládejte po císlicích.

1. stage - N 50° 04.748 E 014° 24.274 - bývalý památník
Na uvedených souradnicích na míste, kde bylo predtím torzo tanku, leží nyní na trávníku pametní deska. Poblíž je sloup a na nem nad úrovní lidské postavy pet cerne napsaných císlic ve dvou rádcích ABC DE.
W = A+B+1
X = C-A

2. stage - N 50° 0W.ACC E 014° 24.XDW - umístení torza tanku pred zahájením opravy
Je to dost daleko, doporucuji svézt se tramvají. Zde bylo umísteno torzo 10 deka tanku a na uchycení pravého zadního "kola", za písmenem "A", byly tri císlice FGH. Nyní je artefakt v oprave a tyto tri císlice jsou napsány pod pravou poštovní schránkou na zdi - hledej ruzovou.
Y = G+1
Z = H-3

Finále - N 50° 0Y.DDE E 014° 24.ZCF
Preji štastný lov. Místo není nic moc (nyni je dokonce jeste daleko horsi nez pri zakladani kesky), ale moc možností kam umístit schránku zde nebylo. Snad Vám to vynahradí schránka.

Schránka
Schránka je netypická, doma vyrábená, tak mi ji neznicte. Najdete ji snadno. Otevrte bocní "víko" a krabicku vytáhnete za cerné táhlo.

Additional Hints (Decrypt)

Anuav fr, nyr arfcnqav!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.