Skip to Content

This cache has been archived.

Tobias Reviewer: Archivace listingu keše.

[b]Tobias Reviewer, Reviewer pro ČR[/b]

More
<

Treboc studanka

A cache by oonikk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/01/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache je venována Treboci. Když budete projíždet Trebocí doporucuji navštívit hospudku a ochutnat vodu ze studánky u cache.

Pocátky obce Treboc spadají pravdepodobne do 11. a 12. století, tedy do období velké kolonizace, behem které vznikla vetšina sídel na Poddžbánsku. První doložená zmínka o Treboci pak pochází z roku 1405. Již od svého pocátku byla vsí zamerenou na zemedelství, nekterí zdejší obyvatelé pracovali také v lese.

Puvodní osada se pomalu rozvíjela, do jejího života však vpadly husitské války, které celý kraj znacne ponicily a mely za následek velké zbrždení jejího vývoje. Casem se však vše vrátilo k normálu a obec se mohla dále rozrustat. Co do velikosti však Treboc nikdy nebyla nijak významnou obcí, vždyt ješte v první polovine 19. století zde bylo méne než 50 domu! Od 17. století Treboc vlastnili Schwarzenbergové, zacátek tohoto století však pro obec nebyl štastnou dobou. Byl to cas velkých nepokoju, po bitve na Bílé hore v roce 1620 byla vetšina okolních sídel silne zdecimovaná, ani Treboc nebyla výjimkou. V dusledku toho zde také výrazne klesl pocet obyvatel. 18. století pak prineslo další válecné konflikty, které se na chodu obce vždy prímo ci neprímo projevily.

S príchodem 19. století si však obyvatelé mohli konecne oddychnout, zlá léta byla pryc. V roce 1848 bylo navíc zrušeno nevolnictví a robota, kterou byli lidé až do této doby znacne sužováni, a v roce 1850 se obce staly samostatnými správními jednotkami. V druhé polovine 19. století tak Treboc zažívala období velkého rozvoje. V roce 1882 zde byla postavena kaple sv. Vojtecha, roku 1896 byla v obci založena škola. Rozvoj však opet ukoncila válka. Ta prišla v roce 1914 a brzy prerostla v celosvetový konflikt. Následující ctyri roky se do historie obce zapsaly cerným písmem. Pro válecné úcely byli lidem bráni kone, byly zavedeny povinné odvody obilí, ruzných plodin a naturálií, potraviny a nekteré dríve bežne dostupné zboží zacaly být vydávány pouze na lístky a s postupujícími mesíci se situace stále horšila. Zásobování vázlo, lidé žili v bíde a nejednou zažili i hlad. Nejhorším ze všeho však byly odchody zdejších mužu na frontu. Rada z nich se domu již nikdy nevrátila.

Po válce se život v obci pomalu vracel do starých kolejí. Ve 20. letech se pak Treboc opet rozvíjela. V této dobe obec mela 97 domu a žilo zde na 530 obyvatel. Roku 1920 tu byla zrízena knihovna, o rok pozdeji byl vybudován obecní vodovod. V roce 1923 byla zpevnena okresní silnice vedoucí pres obec, následujícího roku byla v Treboci zrízena první verejná telefonní stanice. V roce 1925 byl odhalen pomník padlým v I. svetové válce, v roce 1926 byla zahájena elektrifikace obce. V dalším roce byl zahájen provoz na soukromé autobusové lince do Loun - dvakrát denne tam i zpet. Ve spolecnosti vládla dobrá a uvolnená atmosféra, vznikala zde rada ruzných spolku, jako napr. delnická telocvicná jednota, sbor dobrovolných hasicu, Sokol, ochotnický spolek "Tyl", v obci také kvetl spolecenský život - porádaly se zde plesy, divadelní predstavení a výrocní dny… Obec mela v této dobe také svého strážníka.

Tricátá léta prinesla svetovou hospodárskou krizi, která opet znamenala konec rozvoje. S pribývajícími léty navíc stále sílil vliv sousedního nacistického Nemecka a ve svete vládla napjatá atmosféra. V roce 1937 bylo v Treboci vybudováno letní cvicište Sokola a ve stejném roce byla ješte upravena deštová kanalizace u kaple, opravena byla i kaple samotná. Pak ale prišel rok 1938. po mnichovské zrade bylo pohranicí obsazeno nemeckou armádou a nedlouho nato vypukla druhá svetová válka. Treboc sice mohla dekovat své odlehlé poloze, díky které byla relativne ponechávána na pokoji, nacistický teror se zde však i presto projevil - a to v celé své hruze. V obci tak byli vyhlazeni židovští obyvatelé, probehla zde poprava za držení strelné zbrane, gestapo také zatýkalo za tajné zásoby obilí. V roce 1943 byly z kaple sejmuty zvony a zvonicky církve ceskoslovenské. Nový zvon pak byl na kapli zavešen až v roce 1947. Obyvatelé obce za války opet strádali, opet byl zaveden lístkový systém, opet byly povinné odvody plodin a opet probíhaly konfiskace ve prospech armády. Ke konci války se v okolních lesích ukrývaly partyzánské jednotky a skupinky uprchlých ruských zajatcu. Pres obec prešli i Vlasovci.

Po válce došlo v Treboci ke znacnému poklesu poctu obyvatel. V roce 1949 byla obec administrativne priclenena do nove vytvoreného okresu Nové Strašecí. V obci v této dobe byly dva obchody, trafika, hostinec, truhlár, kovár, kolár, krejcí, obuvník a pokrývac. V roce 1949 bylo v obci také založeno JZD, dále byla postavena obecní prádelna a ve škole byla zrízena svatební sín. K roku 1955 bylo v obci 117 domu, do zdejší jednotrídní školy chodilo 25 detí. V roce 1957 byl vybudován skupinový vodovod, JZD v obci postavilo cesacku chmele a pozdeji ješte chmelovou sušicku. O tri roky pozdeji bylo zdejší družstvo slouceno s družstvem z Kroucové (pod názvem "Vítezný únor). V roce 1960 byl v obci postaven nový kravín a obec byla administrativne priclenena do Rakovníka. V roce 1961 byly postaveny ješte další hospodárské objekty družstva pro chov prasat. V roce 1965 byla bývalá prádelna prebudována na požární zbrojnici. Pocet obyvatel v obci nadále klesal, v posledních letech je však alespon stabilizovaný. K roku 2002 zde v 110 domech žije 139 obyvatel.

Treboc je dnes malebnou vsí, obklopenou nádhernou krajinou prírodního parku Džbán, žijící spokojeným životem. Porádají se zde hasicské plesy a poutové zábavy, z obcanské vybavenosti je tu hasicská zbrojnice, spolecenský sál v hostinci, pekné fotbalové hrište a obchod.

Additional Hints (Decrypt)

h fgebzh, mn xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

411 Logged Visits

Found it 385     Didn't find it 9     Write note 1     Archive 1     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 1     Update Coordinates 3     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.