Skip to content

10 - Znameni tlejiciho tela Traditional Geocache

This cache has been archived.

ice-cream_licker: archivace - presun na opencaching.cz

More
Hidden : 05/03/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Svetcovo stovky let neporušené telo náhle zacalo rozkládat. Svetem se šírí ne­pochopitelná vlna zemetresení. Letní kvetiny rozkvetly v zime za treskutého mrazu. To vše jsou znamení, která podle proroctví predzna­menávají blížící se konec sveta. Mýlí se, ane­bo žijeme opravdu v posledních dnech? V nekolika posledních letech jsou lidé po celém svete ze všech médií bom­bardováni desivými vizemi konce sveta. Podle dávného kalendáre jihoameric­kých Mayu se prý má cas zastavit 21. prosin­ce roku 2012. Novinári ted ze všech sil spe­kulují, zda ocekávaný zánik naší civilizace zpusobí tretí svetová válka, srážka naší pla­nety s asteroidem, výbuch supervulkánu ci neco úplne jiného. Vedci naopak s úsme­vem tvrdí, že k obavám není duvod. Zajíma­vé však rozhodne je, že v posledních približ­ne patnácti letech se naplnují i cetná starobylá proroctví o nadcházejícím sou­mraku našeho sveta.

Jedno z osudových znamení pricháze­jícího konce sveta se nalézá v Indii. V ma­lém ospalém mestecku Góa, kde cas jako by se zastavil, stojí pres pet set let stará bazilika Dobrého Ježíše. Ve stríbrné rakvi s nekoli­ka okénky tu zdejší mniši pietne uchovávají telo svatého Františka Xaverského. Stejne jako tela mnohých dalších svet­cu se i ostatky svatého Františka po stovky let vubec nerozkládaly. Starousedlici z Góy ješte pamatuji, že mrtvý krestanský kazatel vždycky vypadal, jako by pouze spal. Dáv­né místní proroctví pak varovalo, že jakmile lidé zpozorují na mrtvém tele první známky tlení, mají se dát okamžite na pokání. Soud­ný den totiž bude blíž, než je doba potrebná k tomu, aby chlapec dospel v muže. Proroctví, pocházející podle etnografu z pocátku 15. století, predpovídá radu úka­zu, které budou Velké ociste predcházet. Tím posledním má být to, že v posvátné indiánské krajine Cerná Mesa v Arizone roz­kvetou za treskuté zimy letní kvetiny. Jakko­li se to zdá neuveritelné, roku 2006 k tomuto fenoménu skutecné došlo. Podle Hopiu nám v té dobe bude zbývat približné deset let na pokání. Ctyri roky už do nynejška sta­cily uplynout. Ceká nás za šest let opravdu konec sveta? 

Additional Hints (Decrypt)

oevmn - zrpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)