Skip to content

This cache has been archived.

ice-cream_licker: archivace - presun na opencaching.cz

More
<

17 - Neznamy narod trpasliku

A cache by ice-cream_licker Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/03/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mumifikované ostatky záhadných malých bytostí objevili na konci tricátých let minulého století cínští archeologové v pohorí Baian-Kara-Ula nedaleko od Tibetu. Nápisy na tajemných kamenných discích, které byly nalezeny spolecne s kostrami, mluvily o dávné havárii kosmické lodi. Žijí ješte dnes potomci jakéhosi vesmírného národa?
V letech 1937 až 1939 stál již svet na pokraji globálního konfliktu. V neklidné Asii se však – podobne jako v Evrope - nekolik jedincu stále venovalo vedecké práci, která s nadcházející válecnou vravou nijak nesouvisela. Patril mezi ne i archeolog Ti Pu-Tej.
Badatel se v tehdejších neklidných casech vydal s nekolika kolegy na expedici do odlehlé horské oblasti Cíny, kterou pozdeji celý svet zacal znát pod oznacením Baian-Kara-Ula. Nachází se nedaleko od Tibetu, který byl tehdy ješte samostatný. Není bez zajímavosti, že tamní duchovní vudci odpradávna verí tomu, že Zemi kdysi navštívily záhadné bytosti z vesmíru.
Disky s rýhami
V jeskynních systémech uprostred neprobádaného pohorí ucinili badatelé senzacní nález: objevili tam hroby humanoidu, jejichž prumerná výška byla okolo jednoho metru. Jejích stárí bylo urceno na 12 000 let. Pozdeji archeologové zjistili, že kostry vykazují podobné znaky jako Dropové a Khamové - dva hlavní horské kmeny obývající území Baian-Kara-Ula.
Zdaleka nejvetší poprask však ve vedeckém svete vyvolal objev nekolika set kamenných disku, které ležely v hrobech spolecne s ostatky. Všechny mely uprostred asi jeden centimetr velký otvor a byly opatreny drážkami. Vinou se od stredu kotouce jako dvojitá spirála k vnejším okrajum. Mezi temito zvláštními linkami se nacházejí znaky, které se podarilo cástecne rozluštit až po desítkách let tvrdé práce.
Zpráva o ztroskotání
Vedcum se získané informace puvodne nechtelo ani zverejnovat, protože si byli témer jisti, že se stanou tercem kritiky svých konzervativních kolegu. Tentokrát se ale zpochybnující poznámky témer neobjevily – natolik byla práce cínských badatelu peclivá. Z údaju na tajemných kamenných discích vyplynulo, že zhruba pred dvanácti tisíci lety se do kontaktu s naší planetou dostal hned celý svaz kosmických lodí. Zda k Zemi smerovaly s nejakým pevným úmyslem, ci zda se jejich puvodní cíl nacházel ješte nekde úplne jinde, dnes již není jasné. Jisté je, alespon podle záznamu na kotoucích, že minimálne jeden koráb v asijském pohorí ztroskotal. Posádka však zrejme prežila.
Samozrejme se nabízí znepokojivá otázka: patrí ostatky humanoidu nalezených v jeskynních hrobech nedaleko od Tibetu dávným vesmírným cestovatelum? A nejsou horské kmeny Dropu a Khamu jejich potomky?
Kde se vzal kobalt?
Na uvedené otázky se pokoušeli odpovedet i ruští badatelé. Dva ze zminovaných kamenných disku velmi podrobne prozkoumávali v Moskve. Experti chemickým rozborem zjistili, že artefakty obsahují významný podíl kobaltu. Práve v oblasti Baian-Kara-Ula se nacházejí významná nalezište tohoto kovu. Avšak jakým zpusobem a zejména kdo byl pred 12 000 lety schopen umele naimplantovat tento chemický prvek do záhadných kotoucu? Opet se nabízí jednoduchá, i když pro nekoho steží prijatelná odpoved: vyspelá civilizace, která již tehdy byla schopna cestovat vesmírem.
Není ale príliš pravdepodobné, že by místní kmeny byly prímými potomky ztroskotaných mimozemštanu. Jejich povesti totiž vyprávejí o tom, že opakovane pronásledovaly a masakrovaly „hubené trpaslicí bytosti, které prišly z oblaku“. Vztah místních obyvatel k cizincum byl tedy zjevne neprátelský. Presto však nelze vyloucit, že se nekterým cestovatelum podarilo prežít, eventuálne privést na svet potomky.
Vesnice trpaslíku
O celou záležitost se v polovine 90. let minulého století zacali intenzivne zajímat badatelé Erich von Däniken a Hartwig Hausdorf. Jejich pozornosti totiž neunikly zprávy, podle nichž se v provincii Secuan, bezprostredne sousedící s pohorím Baian-Kara-Ula, nalézá „vesnice trpaslíku“. Nikdo z tamních 120 obyvatel prý nemerí více než 115 centimetru! A nejmenší dospelý je prý vysoký pouhých 63,5 centimetru. Vedci byli naprosto bezradní: jedná se o pouhou hrícku prírody? Nebo pusobení neznámého genu?
Média zacala okamžite spekulovat o tom, že by se mohlo jednat o potomky vesmírných cestovatelu, kterí se podle záznamu z kamenných disku zrítili pred tisícovkami let na povrch modré planety. Pátrání Dänikena a Hausdorfa však naráželo na bariéru mlcení ze strany úradu. Presto se nakonec podarilo zjistit, že tajemná vesnice se jmenuje Huilong a nachází se asi 200 kilometru jižne od provincního hlavního mesta Cengdu. (snad se tak jmenuje, objevil jsem jen velké mesto Huilong, vzdálené pres 1600 km od Cengdu)
Otrava rtutí? Ne
Cínští vedci v roce 1997 zverejnili teorii, podle níž by minimální vzrust obyvatel sídla vzdáleného nekolik set kilometru od pohorí Baian-Kara-Ula mohla zpusobit otrava pitné vody rtutí. Tato hypotéza má však hned nekolik hácku. Jak pekingské úrady potvrdily už v roce 1996 ve dvou faxových zprávách odeslaných badatelum Dänikenovi a Hausdorfovi, okolo vesnice se nenacházejí žádné prumyslové závody.
Proti možné otrave svedcí i následující vyjádrení mnichovského toxikologa Norberta Felgenhauera: „Rtut zaprícinuje poruchy centrálního nervového systému a poškozuje žaludek, streva a ledviny. V závislosti na dávce muže dokonce nastat smrt. Požívání tohoto prvku však v žádném prípade nemuže ovlivnit zmenu chromozomu. To znamená, že rtut vubec neovlivnuje vzrust.“
Co tají vláda?
O celé záležitosti se chystala natocit dokument nemecká televizní stanice RTL. Její reportéri ale opet narazili na neochotu cínských úredníku k jakékoliv spolupráci. Ani prizvaní badatelé Erich von Däniken a Hartwig Hausdorf nic nezmohli s byrokratickým aparátem ovládajícím Cínu. Žádosti o udelení víz do provincie Secuan byly opakovane zamítány. Oblast mesta Cengdu a jeho okolí byla pro cizince proste zapovezená.
Proc toto nápadné tajnustkárství? Jedná se o místní „folklor“ tamního autoritárského režimu, který se uzavírá pred okolním svetem vlastne pokaždé? Nebo úrady Cínské lidové republiky znají puvod „trpaslicích“ lidí, ale o toto tajemství se nechtejí s nikým podelit?

Additional Hints (Decrypt)

gebwxzra, hcebfgerq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)