Skip to content

18 - Svaty Gral nalezen? Traditional Geocache

This cache has been archived.

ice-cream_licker: archivace - presun na opencaching.cz

More
Hidden : 05/03/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


rejme nikdo presne neví, jak vypadá nejznámejší a také nejhledanejší relikvie na svete. Anglický badatel Graham Phillips má ale v této otázce jasno, protože Svatý grál již objevil. Alespon je o tom presvedcený. Odborníci z Britského muzea mají ovšem jiný názor, a tak záhada opredená mnoha legendami pretrvává i nadále.
Jak vyplývá z nejrozšírenejší predstavy, grál mel nejspíše podobu kalichu, z nehož pil Kristus pri poslední veceri a do nejž pak bylo zachyceno nekolik kapek Ježíšovi krve. Podle jiných názoru však muže jít také o misku, drahokam, nebo kámen spadlý z nebes ci záhadný zdroj energie. Autor nekolika svetových bestselleru a uznávaný britský historik Graham Phillips ovšem zastává jiný názor.
Na rozkaz císarovny
Ve své knize Hledání Svatého grálu spisovatel tvrdí, že relikvii odvezli ucenci z hrobky Krista na prání rímské císarovny Heleny v roce 327. Behem nájezdu Barbaru na ríšskou metropoli roku 410 byla tajne premístena na bezpecné místo v Británii. Ve meste Viroconium, ležícím na území dnešního shropshirského hrabství, ji podle historika prevzal do svého opatrovnictví samotný král Artuš a zustala v jeho moci až do vpádu Normanu. Grál tak údajne získal francouzský šlechtic Payn Peveril a dedil se v jeho rodu z generace na generaci.
Posledním prímým potomkem byla jistá Frances Vernonová, která si vzala za manžela dejepisce Thomase Wrighta. Meli spolu jediného syna, avšak ten predcasne zemrel v mladém veku a neštastní rodice se rozhodli, že cenný predmet bude nejrozumnejší ukrýt. Z obavy, že by se mohl nenávratne ztratit, vytvoril Wright údajne zašifrovanou zprávu o tom, kde je schovaný. Zakódované „vodítko“ pripojil k básni o grálu, jejímž autorem byl jeden z dávných predku jeho manželky.
Ukrytý byl na pude
Po Wrightove smrti se Frances znovu provdala a mela deti. O tajemném dedictví se pak náhodne dozvedel její vnuk Walter Langham v roce 1920. Podarilo se mu rozlousknout klíc – stopa vedla do Hawkstonského parku u mesta Shrewsbury, které je nejvetším v hrabství Shropshire. Na složite prístupném vrcholu pahorku White Cliif, kam se lze dostat pouze bludištem spletitých chodeb, objevil na míste zrícené kaple pod kamenným pulpitem tvaru orla skutecne zašlý, pet centimetru vysoký kalich ze zeleného onyxu.
Nález si Langham ponechal jako rodinou památku a ta se dostala až do rukou jeho pravnucky Victorie Palmerové z mesta Rugby v hrabství Warwickshire. V roce 1995 se zkontaktovala s Grahamem Phillipsem a nádobu pak spolecne uložili do trezoru v bance.
Vedci pochybují
Dosud nevyrešenou otázkou však stále zustává, jestli jde skutecne o pravý Svatý grál. Vzhledem k charakteru materiálu, z nehož je vyroben, bohužel nelze presne urcit jeho stárí uhlíkovou metodou. Experti z Britského muzea se domnívají, že jde pravdepodobne o nádobu na mazání ci na vuni rímského stylu, zhotovenou možná v prvním století. Pocházet prý muže z Palestiny, protože tamní remeslníci casto používali k výrobe podobných vecí práve onyx.
Mnozí kritikové poukazují na skutecnost, že kalíšek je pro pití dosti malý a tedy i nevhodný. Ježíš pri poslední veceri zrejme smácel rty v mnohem vetším poháru. Phillips v této souvislosti naznacil, že pokud nejde o skutecný grál, pujde o jinou velmi významnou relikvii související s Kristem.
Kalich a mísa
Svatý grál je opreden celou radou nejruznejších legend - v té nejznámejší figuruje svatý Josef z Arimatie. Po smrti Ježíše pricestoval do Británie a navštívil kostel v Glastonbury. Vypráví se, že jeho hul zapíchnutá do zeme v opatství zakorenila a vyrostl z ní obrovský ker. Poutník to považoval za znamení, a proto relikvii ukryl ve zdejší studni. Grál se zde ale nikdy nepodarilo nalézt.
Podle dejepiscu by však mohl být príbeh založen alespon z cásti na pravde. U svatostánku v minulosti skutecne stávala vzrostlá drevina, ovšem tu nechal porazit Olivier Cromwell, aby zde pozdeji nechal zasadit jiné kere. Je zajímavé, že stejný druh má puvod ve Svaté zemi.
Existují rovnež názory, podle nichž koreny grálu sahají mnohem hloubeji do historie, až k vzdáleným Keltum a jejich mytologii. Bývá ztotožnován s magickým kotlem boha Brana, v nemž oživoval zemrelé. Britský genealog a spisovatel Noel Currer-Briggs ve své knize Rubáš a grál dokonce tvrdí, že grály musely být dva. Jedním je skutecne kalich, druhý, podle autora ten pravý, má podobu mísy, do níž bylo uloženo plátno ovinuté kolem mrtvého tela Krista. At už je pravda jakákoliv, faktem i nadále zustává, že honba za Svatým grálem bude pravdepodobne ješte dlouho pokracovat.

Additional Hints (Decrypt)

fgebzxl, xnzra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)