Skip to Content

This cache has been archived.

Muuza: :(

More
<

Salaspils botaniskais darzs

A cache by Muuza Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/04/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV - Slepnis ir fotofilmina.
Ideja slepnim patapinata no "Siguldas spiekiem."
Slepnis ir parvietots, jo to bija uzgajuši berni, tomer koordinates ir aptuveni tas pašas, vienigi slepnis ir vairak nomaskejies! :)

ENG - Cache is foto film box.

LV - Ši ir iespeja apvienot slepnošanu ar jauku pastaigu briva daba, aplukojot Salaspils botaniska darza ekspoziciju. Slepnis panemams diena. Darba laiks no 1. aprila lidz 30. oktobrim no 8. 00 - 20. 00, katru dienu. Ieeja no galveno vartu puses - pie Salaspils stacijas. Ieejas maksa - skoleniem 0, 50; studentiem, pensionariem - 1,00; pieaugušajiem 1,50

Botaniskais darzs Salaspili ir dibinats 1956.gada 1.septembri pec Latvijas zinatnieku profesora P.Galenieka, A.Kalnina, J.Sudraba un akademika A.Ozola ierosmes. Botaniskas darzs ir izveidots uz 1944.gada, Salaspili dibinatas Valsts Auglu koku un ogulaju izmeginajumu audzetavu (1947.gada to pardeveja par Darzkopibas izmeginajumu staciju) izmantojot esošas bagatas augu kolekcijas (vairak neka 2000 augu dažadibu), parmantojot ari uzkratas darzkopibas tradicijas, kuras aizsakas 19.gs beigas, kad uz Salaspili parcelas Kristiana Vilhelam Šoha darzkopibas firma.
1992. gada, Latvijai atgustot neatkaribu, Botaniskajam darzam pieškira Nacionala Botaniska darza statusu, ar likumu atzistot to par valsts nozimes izglitibas, kulturas un zinatnes objektu. 2005.gada NBD iegust valsts agenturas statusu.
Nacionals Botaniskais darzs reprezente Latviju sava nozare un ir viens no Latvijas Valsts zinatnes un kulturas simboliem.
NBD ir institucija, kura uztur dzivo augu zinatniski dokumentetas kolekcijas ar merki izmantot tas augu valsts biologiskas daudzveidibas saglabašanas nodrošinašanai, zinatniskiem petijumiem, profesionalai izglitibai un sabiedribas informešanai par vides aizsardzibas un darzkopibas jautajumiem.
NBD merkis ir piedalities Biologiskas daudzveidibas nacionalas programmas istenošana, nodrošinat dzivo augu kolekciju un Latvijas augu genu banku uzturešanu, ka ari nodrošinat saikni starp zinatni un tautsaimniecibu NBD kompetences jomas un veikt izglitojošo darbu vides izmantošana, kas nodrošinatu sabiedribas ilgtspejigu attistibu.

ENG - This is your chance to go for a constitutional and visit eksposition of botanical garden in Salaspils at the same time seeking a cache. You need to take a cache in day. National Botanic garden is open for visitors every day from 1-st April until 30-th September 8.00 – 20. 00. The entrance to the National Botanic Garden is just near to the railway station „Salaspils”. Attendance for pupils - 0,50; students, retired persons - 1.00; adults – 1, 50

Botanic garden in Salaspils is established in 1956 under name "Botanical Garden of the Academy of Sciences of Latvian SSR" on the base of rich plant collections (more as 2000 taxa) and traditions inherited from the gardening firm of C.W.Schoch, replaced here from Riga in 1898, and following gardening institutions, acting in this place.
In 1992, after restore of independance of Latvia, Botnic Garden get the status of National Botanic Garden, so it was legally recognized as object of education, culture, and research object of state importance.

National Botnic garden reprezents Latvia in its area and is one of the state scientific and cultural symbols.

NBG is institution keeping scientifically documented living plant collections with the goal to use them to fulfill the goals of conservation, research, education, and society enlightenment about tasks of environment protection and gardening.

NBG takes part in the fulfilling of the National Program of Biological Diversity Conservation, maintains living plant collections and genebank of Latvian plants, as so as provides connection between science and economy in its competence areas and to accomplish enlightenment work in nature management for sustainable development.

Ludzu, novietojiet slepni tieši ta, ka to panemat!

Please put the cache exactly how you take it!

Additional Hints (Decrypt)

Rfzh oynxhf xbxnz, ab xhen mvrqvrz fnanx tneqn grwn :)

V nz orfvqr gur gerr bs jubbzf sybjref pna znxr n gnfgl grn :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.