Skip to content

Colonia Iulia Æmona: Obzidje / Fortifications Multi-Cache

This cache is temporarily unavailable.

sonček: Hvala za obvestila.

Bom preveril kaj je z vmesno škatlico.

It seems that a box with question disappeared. I will check it.

More
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(SI) GC283PK je zahteven vecstopenjski zaklad, ki vas popelje v Ljubljansko zgodovino. Zaklad lahko obišcete samostojno ali pa ga povežete z obiskom drugih "Emonskih zakladov".

(EN) You'll engage demanding multistage cache, which will take you to a Roman history of Ljubljana. Cache is a part of the Emona geocaches series. Each »Emona cache« can be approached separately but you can save some walking by planing the approach.Colonia Iulia Æmona  geozakladi / geocaches:

Colonia Iulia Æmona

Colonia Iulia Æmona

(SI) Rimska kolonija Emona. Mesto, ki je bilo ustanovljeno na tleh današnje Ljubljane pred vec kot 2000 leti. Mesto, ki je živelo ~500 let, njegove ostanke pa so raziskovali že v srednjem veku. Spoznajte mesto Emona in preverite, kje so ostanki Emone še dandanes vidni v Ljubljani. Prvi od emonskih geozakladov vas bo popeljal po sledeh emonskega obzidja.

Dograditev Emone povezujejo z ostanki rimske napisne plošce, ki so jo pred vec kot sto leti našli na prostoru današnjega Trga francoske revolucije, kjer so nekoc stala emonska vzhodna glavna vrata (porta principalis dextra).

Napis pravi, da sta cesar Avgust in njegov posinovljenec Tiberij dala v Emoni postaviti neko vecjo javno zgradbo, morda obzidje s stolpi, med leti 14/15 n.š. Rekonstrukcija napisa se glasi:

”Vladar Cezar, sin božanskega (Cezarja), Avgust, najvišji svecenik, trinajstkrat konzul, enaindvajsetkrat vrhovni poveljnik (imperator), ki mu je bila sedemintridesetkrat potrjena oblast tribuna, in Tiberij Cezar, sin božanskega Avgusta, Avgust, najvišji svecenik, dvakrat konzul, šestkrat vrhovni poveljnik, ki mu je bila šestnajstkrat potrjena oblast tribuna, sta dala (mestu) [obzidje in stolpe?].”

Rekonstrukcija in prevod: Marjeta Šašel Kos

Napisna ploŠca : Roman inscription

(EN) Roman colony Emona. A city that has been founded at the location of today’s Ljubljana more than 2000 years ago. A city, that lived for ~500 years. Researchers investigated its remains already in the middle ages and even today you can find Emona remains on the streets of Ljubljana. First of Emona geocaches will take you on an exploratory journey of its fortified walls.

The construction of the city of Emona is linked to a Roman inscription, which was found more than hundred years ago on the site of today's Trg francoske revolucije, where the eastern main gate of the city formerly stood (porta principalis dextra).

The inscription states that the Emperator Augustus and his adopted son Tiberius had ordered an erection of some bigger public building in the Emona between 14 and 15 AD. Perhaps that were walls and towers! The inscription reads:

IMPERATOR CAESAR AUGUSTUS, son of the divine (Julius) the high priest, thirteen consul, twenty first Emperor, in the thitry seven year of authority as tribune, father of his country (and) TIBERIUS CAESAR AUGUSTUS, son of devine Augustus, second consul, sixth Emperor, in the sixteenth year of authority as tribune – had given to (the city) [the walls with towers?].

Reconstruction and translation: Marjeta Šašel Kos

Vir in uporabna povezava / Data source and helpfull link

(SI) Prosimo, da v zapisih ne objavljate slik, ki bi razkrile koncno lokacijo!
(EN) Please, do not post in your logs pictures that would reveal the final location!

Poišci odgovore / Questions to answer:

WP 01: A=?

(c) Soncek

(SI) ~15 metrov jugo-vzhodno od tocke emonskih vrat najdi stopnice (sika!), ki vodijo do Chopinovega podhoda. Videl(a) boš rimski zid.
Koliko metrov pod današnjo "površino" mesta je vidna osnova severnih emonskih vrat?

(EN) ~15 meters south-east from the WP find stairway going down to Chopin underground passage (picture!). Downstairs you'll see Emona wall.
How many meters below today's city surface is the visible foundation of the northern Emona gates?

A = ?; 2-3m = 10/11 stopnic/stairs = 4; 3-4m = 15/16 stopnic/stairs = 7 ; 4-5m = 18/19 stopnic/stairs = 9

WP 02: B = X + Y - 3 = ?

(SI) Koliko metrov je bilo visoko emonsko obzidje? (stolp brez strehe oriše približno višino Emonskega obzidja)
(EN) Hight of Emona walls has been between ... ? (the tower without the roof depicts approximate height of Emona walls)

X = število OKEN na stolpu / number of WINDOWS on the tower

Y= ?; 4-6m = 9; 6-8m = 2; 8-9m = 5

WP 04: C=?

(SI) Koliko metrov nad tlemi je Kancijev nagrobni kamen (spodnji rob!)?
(EN) The hight of the Kancila toombstone above the ground (lower edge) (in meters)?

C= ?; ~1,0m = 2; ~1,5m = 1; ~2,5m = 0; ~3,5m = 3

WP 06: D=?

(SI) Koliko oken je na severni steni hiše Frtica?
(EN) How many windows you see on the northern wall of the Frtica house?

D= ((število oken / number of windows) * 2) - 9

WP 07: E=?

(SI) Koliko stebrov, ki niso emonskega izvora, je postavljenih v okolici južnih emonskih vrat? (V vednost: Vse je postavil Plecnik)!
(EN) How many "non-Roman" columns" you see around the southern Emona doors? (Please note: All columns you'll see are NOT from Roman times! Architect Plecnik placed them there)!

E= število stebrov / number of columns

WP 08: F=?

(SI) Vprašanje je skrito v vmesni škatlici?
(EN) Question is located in the box at the "intermediate" location?

WP 10: G= ?

(c) Soncek (SI) Višina Emonskega zidu pred Plecnikovo nadzidavo. Na tem mestu je višina starega zidu enakomerna v dolžini ~3 metrov. (višina je oznacena z majhnimi okroglimi prodniki. Višino meri od travne podlage)?

(EN) Hight of the Emona wall remains before Plecnik built it to todays hight. Note that at this place the high of the original wall is constant in the lenght of ~3 meters ( boundary is marked with small round stones. Measure the high from the grass floor)?

G= ?; 1 pes = 4; 3-4 pedes = 5; 6-7 pedes = 6; 2 gradi = 8
eno rimsko "stopalo" = one roman "foot" = 1 pes (Latin) = 296 mm (množina / plural = pedes)
2.5 pedes = 1 gradus = 0,74 m; 2 gradi = 1 passus = 1,48m; 1000 passus = mille passuum


WP 11: H=?
WP 12: I=?
WP 13: J=?
WP 14: K=?
(SI) Vprašanja so skrita v vmesni škatlici?
(EN) Questions are located in the box at the "intermediate" location?

Mestni muzej Ljubljana
(SI) Pripravo in izdelavo zaklada je podprl Muzej in galerije mesta Ljubljana.
(EN) Preparation and set up of the cache has been supported by City Museum of Ljubljana!

Avtorji / Authors / Scriptors: Soncek manus, Bernarda Županek, Dimitrij Mlekuž

Ipsa scientia potestas est.free counters
visit tracker on tumblr

Additional Hints (Decrypt)

JC8 qerib - oešywna / gerr - vil JC15 avmxb / ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)