Skip to Content

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

Sopdet Reviewer - Reviewer pro ČR (především kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský)

More
<

Žákavská cache

A cache by maf98 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/10/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pozor dávejte Na mudly hodne Zde chodí do nedaleke hospody

Obec Žákava leží v údolí mezi rekou Úslavou a potokem Bradavou. Je to jediná obec tohoto jména a jedna z nejstarších v Plzenském kraji. Soudíme tak podle starobylého kostelíka, který je ze 13. století a který pamatuje, když v únoru 1421 táhla Žižkova vojska údolím Úslavy na Plzen. První soupis obcí ve zdejším kraji je z roku 1378 a krome Žákavé se tam uvádí ješte tyto osady: Babiny, Kamensko a Syrová Hat. Tyto osady zanikly ve válkách husitských a v 30 leté válce. Žákava byla puvodním sídlem rytíru Žákavcu ze Žákavé. Jejich tvrz stávala na skalnaté vyvýšenine, kde dnes stojí cp. 1 a 49. Pozdeji se stala majetkem Kokorovcu z Kokorova a ve Štáhlavech, kterí ji v roce 1587 koupili.Mimo tuto tvrz byl v obci též zemanský statek, který stával na stráni nad Úslavou. Tento statek byl pozdeji opušten a premenen ve špýchar, který zde dodnes stojí. Sem se sváželo obilí z okolních obcí, které sedláci museli odvádet vrchnosti. Ke statku patrila cást vsi i s kostelem. Byl to majetek pánu z Litic a Lopaty, kterí do Žákavé také dosazovali faráre. Od Žákavé smerem ke Zdemyslicum u reky, kde se dodnes ríká v hrádku a jsou stále znatelné rozvaliny, stávala ve stredoveku tvrz Pokojnice. Blízko ní stávala vesnicka Pokojnice zvaná. V letech 1384 – 1405 byl držitelem této tvrze Aleš z Pokojnic, který byl též purkrabím na blízkém hrade Vlctejn a uvádí se také jako patron v Žákavé. Tvrz i osada zanikly po roce 1450. Že krajina kolem Žákavé byla osídlena od pradávna, o tom svedcí velké pohanské sídlište v lese Svárci a nálezy v Trykarojc skále.Zde roku 1869 pri lámání kamene byly nalezeny asi loket pod povrchem dláto, hrot, jehlice, kruhy malé i velké, tri kusy ze srpu a kus nezpracovaného bronzu. Množství mohyl ve Svárci, jejichž zbytky jsou ješte dnes dobre patrné, bylo na konci minulého století rozebráno a hojný materiál, který v nich byl nalezen, byl dán do archeologické sbírky na zámek Kozel. Pozdeji byla valná cást techto sbírek darována do muzea ve Vídni, Mestského muzea v Plzni a Národního muzea v Praze. Nejvíce vecí je dnes v muzeu ve Vídni. Pruzkum mohyl vedl vrchní zahradník na Kozlu František Franz. Po levém brehu potoka Bradavy, kde se dnes ríká v Líští, byly ve starých dobách páleny milíre dreveného uhlí. Obec si také postavila cihelnu u Svárce pri umrlcí ceste v blízkosti rybníka. Umrlcí cesta se jí ríká proto, že Milínovští tudy vozili mrtvé k pochování na hrbitov v Žákavé, kde meli vyhrazenou cást hrbitova. V cihelne se pálily cihly až do konce 19. století a obec mela z cihelny slušný príjem; v roce 1882 je uvedena cástka 458 zlatých 10 a 1/2 krejcaru. A že se zde pálily dobré cihly, svedcí i to, že byly zakoupeny i na stavbu kostela v Mešne. Roku 1899 byla cihelna prodána ve verejné dražbe za 232 zlatých. Tašky a krov byly dány na postavení kulny pro hasicské náradí, která ješte dnes stojí u cp. 61. Obec Žákava byla jedna z prvních, kde byla zrízena obecná škola a to v roce 1796. Do ní chodilo 111 detí - 56 hochu a 55 dívek. Tuto školu navštevovaly též deti z Nezvestic a Milínova. Roku 1872 byla povolena druhá trída, která byla umístena nejprve v cp. 68 u domkáre Josefa Mošny a pozdeji od 1. zárí 1878 v nove upravené školní svetnici v cp. 67 majitele Jana Šneberka, mistra tesarského. Protože detí stále pribývalo, bylo povoleno v roce 1879 v Milínove zimní vyucování a v Žákavé zrízena 3. trída. Okolo staré školy byla zahrada, kde se také pestovaly ovocné stromky. 18. ríjna 1880 byl položen základní kámen ke stavbe nové školní budovy. Prítomni byli zástupci obce Milínov a velkostatku hrabete Valdštejna, zástupci Nezvestic se nedostavili. Behem roku 1881 byla škola postavena a ješte téhož roku vysvecena. V té dobe byla docházka do školy nepovinná, deti chodily do školy od 6 do 12 let, nejvíce v zimní dobe. Ze staré školy zrídila obec byty pro chudé obcany. V roce 1956 byla tato stará škola prodána za 3 500,- Kcs.Již v roce 1887 byla hlavne zásluhou ucitele Tomáše Kuchynky založena ctenársko hospodárská beseda jako druhá na okrese.Beseda založila knihovnu a kupovala ruzné stroje, které si pak clenové pujcovali. V roce 1893 byla založena „Kampelicka“, úverní a záloženský spolek pro Žákavou a okolí. I zde mel velkou zásluhu ucitel Tomáš Kuchynka. O jeho obetavosti a zápalu pro vec svedcí, že když se konal v Klatovech kurs o správném vedení Kampelicek, šel do Klatov pešky, protože nemel peníze na vlak. Z Kampelicky se stal casem spolek, který byl pro Žákavou a celé okolí velkým prínosem, nebot poskytoval obcanum laciný úver. V roce 1939 si Kampelicka postavila novou budovu, kde mela úradovnu, dále dva byty a vedle obecní úrad. Po zrušení Kampelicek a prevedení obecního úradu tuto budovu zakoupilo družstvo Jednota, které tam má dnes svoji prodejnu. Smerem k Apolene, jejíž sloup stál na rozcestí Žákava, Nezvestice, Spálené Porící a Milínov, byl v roce 1901 postaven železný most pres potok Bradavu. Dríve se jezdilo pres potok a dodnes se tam ríká "Za brodem". Most stál 441 zlatých 81 krejcaru a byl zaplacen z pujcky u Kampelicky. Pri velké prutrži mracen v roce 1925 byl tento most znicen. V roce 1926 pak nákladem okresu byly postaveny tri nové betonové mosty. V roce 1929 byl postaven most pres reku Úslavu do Pokojnic za 120 000,- Kcs. Cást byla hrazena príspevkem majitelu pozemku, kterí mají pole za rekou, a to 50,- Kcs za 1 korec, zbytek pak výpujckou u Kampelicky. V Dlouhém smerem ke Zdemyslicum v roce 1914 postavila správa státních drah šterkovnu s lanovou dráhou, kde se vyrábel šterk pro potreby drážní. V roce 1920 zde byla postavena i velká pila, která rovnež pracovala pro potreby dráhy.Tyto podniky zamestnávaly 80 lidí z celého okolí. V roce 1927 pak byly zrušeny, jelikož prý byly pasivní a nevyplácely se. Po první svetové válce došlo k parcelaci dvora hrabete Valdštejna, 111 ha polí si zakoupili obcané a u dvora zustalo 68 ha. Obec pak po delším jednání zakoupila 43,74 ha lesa na Babinách. Obec Žákava také vlastní 30 ha polí, které dríve pronajímala obcanum. Celý katastr obce má 946 ha, z toho je 154 ha lesa. Zajímavé jsou údaje o poctu obyvatel a domu v Žákavé: Rok Pocet domu Pocet obyvatel 1787 46 domu - 1830 58 585 1843 61 421 1886 76 559 1940 133 670 1950 136 533 1975 143 443 2000 167 376 2006 171 386 2007 171 370 2008 182 370 V obci je také 83 chat a rekreacních objektu. Z prehledu je videt,že se v poslední dobe pocet obyvatel stále snižuje.Kolem roku 1900 se z naší obce vystehovalo 19 svobodných mužu a 6 rodin do Ameriky,kde se usídlili v Chicagu. Žákava byla roku 1964 sloucena s Nezvesticemi a Milínovem,znovu se osamostatnila po volbách v roce 1993. Pro malý pocet detí byla v roce 1975 zavrena zdejší škola a v roce 1997 i školka. V budove školy je dnes úradovna obecního úradu a cást slouží jako sál hospody „U Špejcharu“, která byla ke škole pristavena.

Additional Hints (Decrypt)

xrš xr fpubinaá i fgneéz nxngh cbgr pb fr mncvfrgr ienggr pnpur qb chibqav cbybul

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

787 Logged Visits

Found it 743     Didn't find it 23     Write note 10     Archive 1     Needs Archived 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 1     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 5 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.