Skip to Content

<

Tarnów - Mury Miejskie / City Walls

A cache by toczygroszek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/31/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[PL] Skrytka multi prowadzaca wokól tarnowskiej starówki wzdluz po trasie dawnych murów miejskich. Trasa ma ok 1,5 km i wymaga odwiedzenia 9 punktów posrednich.

[EN] A multi-cache around Tarnów old city along former city walls. The walk is about 1,5 km long and you have to visit 9 virtual stages.


[zródlo: http://stara.gorpol.pl/][PL]

Mury miejskie:

Pierwsze wzmianki o Tarnowie pochodza z poczatku XII w. a prawa miejskie otrzymal w 1330 r. z nadania króla Wladyslawa Lokietka. W tym samym stuleciu miasto zostalo otoczone pierwszymi murami. Najwiekszy rozwój miasta nastapil na przelomie XV/XVI w. na skutek instrukcji dotyczacych sprawowania urzedów i obronnosci Tarnowa wydanych przez Jana Tarnowskiego. Wówczas to mury zostaly rozbudowane i wzmocnione systemem baszt. Calkowita dlugosc murów miejskich wynosila ok 900 m. W ich obrebie znajdowaly sie dwie bramy - Krakowska i Pilznenska oraz wiele mniejszych furt. Z czasem mury zaczely tracic na znaczeniu i byly zabudowywane przez kamienice. Do dzisiejszych czasów zachowalo sie ok 400 m murów, jednak w przewazajacej wiekszosci sa one calkowicie zabudowane i niewidoczne. Tak jest np. z jedyna zachowana "Baszta Ksiezeca", która zostala przeksztalcona na budynek mieszkalny i zaslonieta przez inne kamienice. W latach 1950 - 70 niektóre odcinki murów zostaly zrekonstruowane, stanowiac obecnie malownicze zakatki tarnowskiej starówki.Etap 1:

Wspólrzedne prowadza do miejsca, gdzie kiedys znajdowala sie Brama Pilznenska. Byla to jedna z dwóch glównych bram w obrebie murów Tarnowa i tu zaczynala sie droga w kierunku Pilzna. Brama nie zachowala sie do dzis, lecz na bruku zostaly zaznaczone jej zarysy czerwona kostka.
W poblizu znajduje sie zakratowana brama prowadzaca na podwórko. Liczbe gwiazd przymocowanych do tej bramy nazwij A.Etap 2:

Udaj sie teraz pod wspólrzedne N 50° 00.784 E 020° 59.413 Na scianie domu znajduje sie marmurowa tablica, z której mozemy wyczytac, iz stojacy tu dom pochodzi z XVI w. a w jego obrebie zachowane sa fragmenty oryginalnych murów miejskich.
W pierwszej linii tekstu znajduje sie liczba - jej ostatnia cyfre nazwij B.Etap 3:

Do nastepnego etapu najlepiej przejsc wzdluz zrekonstruowanego fragmentu murów miejskich. Mimo, iz nie jest to oryginalny odcinek murów jest to jeden z najladniejszych zaulków tarnowskiej starówki. Dojdz do wspólrzednych N 50° 00.817 E 020° 59.343, gdzie konczy sie odcinek murów. Niektórzy badacze doszukuja sie istnienia w tym miejscu rzekomej "Bramy Sandomierskiej", jednak zródla pisanie nie potwierdzaja jej istnienia.
W miejscu gdzie koncza sie mury przybita jest niebieska metalowa tabliczka z wybitymi na niej liczbami. Pierwsza cyfre górnej liczby nazwij C.Etap 4:

Udaj sie teraz pod wspólrzedne N 50° 00.820 E 020° 59.289.Znajduje sie tu najciekawszy fragment murów Tarnowa, jakim jest Basteja. Zbudowana na planie pólokregu i otwarta od wewnetrznej strony miala zapewniac dobra wentylacje stanowisk obronnych w czasie uzycia broni palnej. Nie jest to oryginalna konstrukcja, lecz zostala dokladnie zrekontruowana w ubieglym stuleciu.
Na terenie Bastei znajduje sie letni ogródek piwny, do którego dostepu broni zelazna krata. Tuz za krata, na murze zamontowana jest marmurowa tablica informujaca o Bastei. Przymocowana jest za pomoca metalowych nitów - ich ilosc nazwij D.Etap 5:

Udaj sie teraz pod wspólrzedne N 50° 00.778 E 020° 59.164. Znajduje sie wykonany z brazu pomnik króla Wladyslawa Lokietka, który nadal w roku 1330 prawa miejskie dla Tarnowa. Za pomnikiem widoczne sa fragmenty murów miejskich stanowiace obecnie sciany domów.
Przed wejsciem na plac z pomnikiem znajduje sie tablica informacyjna w 3 jezykach. Oczytaj z niej wysokość npm wzgórza, na którym został lokowany Tarnów. Drugą cyfrę tej liczby nazwij E.Etap 6:

Teraz idz pod wspólrzedne N 50° 00.734 E 020° 59.151. W tym miejscu znajdowala sie kiedys jedna z dwóch glównych bram miasta - Brama Krakowska. Obecnie nie ma juz po niej sladu, jednak wiodaca z tego miejsca droga do Krakowa swoja funkcje zachowala do dzis.
Znajduje sie tu tablica informacyjna z planem starego miasta. Na samym jej dole znajduja sie numery telefonów. Odczytaj ostatnia cyfre i nazwij ja F.Etap 7:

Teraz udaj sie na tzw. Wielkie Schody pod wspólrzedne N 50° 00.700 E 020° 59.279. Niegdys znajdowala sie tu furta prowadzaca w kierunku zamku na Górze Marcina.
Kostka brukowa w tym miejscu ulozona jest w napis. Liczbe liter tego napisu nazwij G.Etap 8:

Pod wspólrzednymi N 50° 00.737 E 020° 59.405 znajduje sie jeden z ciekawszych odcinków murów zwanych Malymi Schodami. Mury te zostaly czesciowo zrekonstruowane.
Powyzej schodów znajduje sie dab, a pod nim tablica pamiatkowa. Na koncu ostatniej linii tekstu znajduje sie cyfra - nazwij ja H.Etap 9:

To juz ostatni z etapów przed znalezieniem skrytki. Pod wspólrzednymi N 50° 00.719 E 020° 59.511 znajduje sie budynek dawnego klasztoru Bernardynów. Zostal on zbudowany na zewnatrz murów miejskich i otoczony osobnym murem, wzmacniajac tym samym obronnosc miasta.
Znajduje sie tu tablica informacyjna w 3 jezykach. Odszukaj na niej date, kiedy rozpoczela sie budowa murowanego zespolu klasztornego. Ostatnia cyfre tego roku nazwij I.Skrytka finalowa:

Skrytka znajduje sie pod wspólrzednymi:

N 50° 0B.(I-H)(A+F)(G+E) E 020° 59.(G-E)(C+D)(D+E)

Pojemnik zawiera tylko logbook, prosze zabrac ze soba cos do pisania.[EN]

City walls:

First mentions about Tarnów are from the beginning of 12. century and town privileges were received in 1330 from king Wladyslaw Lokietek. In the same century the city was surrounded by walls for the first time. The major growth of Tarnów was in 15./16. centuries as a result of instructions about city offices and defence ordered by Jan Tarnowski. At that time the walls were rebuilt and reinforced with towers. The whole length of the city walls was about 900 m. There were 2 main gates - Krakowska and Pilznenska and several smaller wickets. Over the years, the walls lost their importance and were used/covered by new buildings, incorporating the old structures. Only about 400 m of the walls survived till today, however, they are mostly covered by buildings and invisible. That happened to the only surviving tower called "Baszta Ksiezeca" (Priest's Tower) which was rebuilt to a residential building and covered by other buildings. In years 1950-70 some parts of the city walls were reconstructed and now make picturesque spots in Tarnów's old city.Stage 1:

The listed coordinates lead to the spot where formerly there was the Pilznenska Gate. It was one of the main gates in the Tarnów city walls and was used as a starting point on the way to Pilzno town. The gate didn't survive to present times, but on a pavement there are red cobblestones in the shape of the gate.
There is a barred gate leading to a graveyard nearby. Call the number of stars fixed to the gate: A.Stage 2:

Now go to coordinates N 50° 00.784 E 020° 59.413. On a wall of a house there is a marble plaque. It informs in Polish that the house originates from 16. century and there are some survived city walls on the house grounds.
In the 1st line of the text there is a number – call the last digit of this number: B.Stage 3:

The best way to the next stage is along a reconstructed part of city walls. Although it isn't the original part of the walls, it is certainly one of the nicest spots of Tarnów's old city.
Go to coordinates N 50° 00.817 E 020° 59.343 where there is an end of a part of walls. Some scientist suppose that here used to be the "Sandomierska Gate", but chronicles don't prove its existence.
On the end of the walls there is a blue metal plate nailed to the bricks. There are numbers punched into it. Call the 1st digit of the top number: C.Stage 4:

Now go to coordinates N 50° 00.820 E 020° 59.289. This is the most interesting part of Tarnów's city walls - Basteja (Halff-Turret). It was built in a half-circle shape and opened from the inside to assure good ventilation of defence positions when firearms would be used. It's not the original tower but it was precisely reconstructed in last century.
On the Basteja grounds there is a summer beer garden protected by an iron fence. Just behind the fence there is a marble plaque fixed to the wall with information about Basteja. It's fixed with metal rivets – call their number: D.Stage 5:

Now go to coordinates N 50° 00.778 E 020° 59.164. There is a bronze sculpture of king Wladyslaw Lokietek, who gave the city privilege to Tarnów in 1330. Behind the sculpture are visible remains of the city walls which are parts of houses' walls now.
At the entrance to the square with the sculpture, there is an information sign in 3 languages. Read the height above sea level of a hill, where Tarnów was located The second digit of this number call E.Stage 6:

Now go to coordinates N 50° 00.734 E 020° 59.151. At this spot there used to be one of the two main city gates – the Krakowska Gate. Currently, there is no evidence of it's existence, but there is this old important road to Kraków and it is still in use.
There is an information sign with a map of the old city. On the bottom there are phone numbers. Call the last digit of the last number: F.Stage 7:

Now go to Wielkie Schody (The Great Stairs) at coordinates N 50° 00.700 E 020° 59.279. Here there used to be a wicked leading to a castle on St. Martin Hill.
Cobblestones on a pavement are composed to make up a word. Call the number of letters in this word: G.Stage 8:

At coordinates N 50° 00.737 E 020° 59.405 there is one of the most interesting parts of the city walls called Male Schody (The Small Stairs). These walls were partially reconstructed.
Above stairs there is an oak and a memorial plate under it. At the end of the last line of text there is a digit - call it H.Stage 9:

This is the last stage before you will be able to find the final cache. At coordinates N 50° 00.719 E 020° 59.511 there is a building of an old Bernardine monastery. It was built outside the city walls and surrounded by another wall reinforcing a defence of the city.
There is an information sign in 3 languages. Find there a year when the construction of a brick monastery complex started. Call the last digit of the year I.The final cache:

The cache is hidden at coordinates:

N 50° 0B.(I-H)(A+F)(G+E) E 020° 59.(G-E)(C+D)(D+E)

The container includes a logbook only, please BYOP.free counters

Additional Hints (Decrypt)

[PL] geml tjvnmqxv
[EN] guerr fgnef

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.