Skip to content

This cache has been archived.

hanswendelboe: Out of date.
Thank you for the good times!

More
<

Solskin bag Skallerup Kirke

A cache by hanswendelboe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/14/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En lille rundtur om en af øens kullede kirker giver adgang til dette filmhylster med log. Medbring selv blyant. Og måske gummistøvler... Cachen ligger uden for gærdet. A small walk round one of the island's churches leads you to this film cannister and it's log. Bring pencil. And maybe rubber boots. The cache is located outside the dike.

Skallerup Kirke på Mors er en lille romansk, teglhængt og kullet kirke (dvs. uden tårn). Kirken lå oprindeligt midt i Skallerup by; men efter udflytningen er der ikke meget by tibage. Skråt overfor kirken ligger den gamle skole, som dog i dag er privatbeboelse.


Kirkens klokke er atypisk ophængt i korets østgavl i en stenmuret klokkestabel fra omkring 1850. Den er forsynet med en næsten ulæselig indskrift: "ihlp ihs nasareet rex niudiiorum mdl ras" (Hjælp, Jesus af Nazareth, jødernes konge. 1550 Rasmus).

På korets sydmur er indridset en løvelignende figur, der sandsynligvis stammer fra kirkens opførelse i det sene 12. århundrede. I korets sydmur ses også rester hullet, som de spedalske brugte til at følge messerne i den lille kirke.

Ved indgangen til våbenhuset ligger den gamle alterbordslade i dag som trædesten. Det nuværende alter er ligesom alterbordspladen fra 1894. Kirkens altersølv er usædvanligt smukt. Det er skænket år 1600 af herremanden Niels Kaas og hustru Karin Friis Damsgaard. I kalk og disk er indgraveret nadverens indstiftelsesord, samt givernes navne og våbenskjold. Alterstagerne er fra samme tid.

Fortsætter man ud af vejen forbi Skallerup Kirke og videre ligefrem ad en lille grusvej, kommer man ned til Skallerup Vig, hvor der findes et rigt fugleliv.

****************************************************

Skallerup Church on the island of Mors in the Limfjord is a small Romanesque, rooftiled church without a church tower. Originally it was located in the middle of the town of Skallerup, but after the relocation, there’s not much left of the town. Across the street the old school, is still to be seen. However, It is now used for private living quarters.

The casted bell is atypically hung in a stone masonry bell table from around 1850 in the choir’s east gable. On it you’ll find an almost illegible inscription: "ihlp wain nasareet rex niudiiorum mdl ras" (Help, Jesus of Nazareth, King of the Jews. 1550 Rasmus).

A lion-like figure is carved at the choir's south wall, and is probably dated from the church’s construction in the late 12th century. Also you’ll find the remains of a hole in the southern wall, which was used by leppars to follow the mass.

At the entrance to the porch, the old altar table is now used as stepping stones. Instead you’ll find an altar table plate from 1894. The altar silver is exceptionally beautiful. It is bestowed in 1600 by lord Niels Kaas and wife Karin Friis Damsgaard. In the chalice and in the disk the words of the Eucharist are engraved along names and crest of lord Niels Kaas and his wife. The chandelabres derives from the same period.

By continuing past Skallerup Church and continueing at a small gravel road, you come right down to Skallerup creek, which holds a rich bird life.

Additional Hints (Decrypt)

Ont qra zøexrteå / oruvaq gur qnex terl bar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.