Skip to content

Looking for history Traditional Geocache

This cache has been archived.

jurisv: So many great caches destroyed in Jelgava this summer. Somebody regulary took container, so i can't maintain it any more

More
Hidden : 05/15/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV]
Slepnis satur logbook, zimuli un asinamo. Uzmanieties no apkartejiem, vieta ir intensiva satiksme un daudz gajeji.

[EN]
Cache contains logbook, pencil, pencil-sharpener. Be beware from others near you - heavy traffic around.

[LV]
Slepna vieta tuvuma ir daudz vesturisku celtnu.
Turpat blakus uz austrumiem apskatama Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticigo katedrale. Sakotneja baznica šaja vieta celta pec Katrinas II paveles 1774. g., izmantojot F. B. Rastrelli projektu. Kad baznica draudzei kluvusi par mazu, Aleksandrs III atvelejis lidzeklus jaunas baznicas celšanai. Arhitekta N. Cagina projekteta baznica iesvetita 1892. g. sagrauta 2. pasaules kara laika, atjaunota 20. gs. beigas.
Uz austrumiem ielas gala ir Jelgavas Romas katolu Bezvainigas jaunavas Marijas katedrale
Celta 1906. g. iepriekšejas 17. gs. celtas Sv. Marijas katolu baznicas vieta.
Vairak ziemelu puse ir Academia Petrina - Gederta Eliasa Jelgavas Vestures un makslas muzejs
Jelgavas Vestures un makslas muzejs darbojas bijušaja “Academia Petrina” eka, kas celta no 1773. lidz 1775. gadam baroka stila ar klasicisma iezimem pec hercoga E.J.Birona galma arhitekta S.Jensena projekta, parbuvejot agrak (1718-1722) celto hercogienes Annas (nakamas Krievijas keizarienes Annas Ivanovnas) pili. Akademiskas gimnazijas dibinatajs bija E.J.Birona dels Peteris Birons (1724-1800)- pedejais Kurzemes un Zemgales hercogs, kura varda ta ari nosaukta. Sviniga atklašana notika 1775. gada 29. junija. Akademija bija 4 fakultates - Dabas zinatnu, Teologijas, Medicinas un Jurisprudences.
Akademija macijušies A. Alunans, divi no Latvijas valsts prezidentiem - J. Cakste un A. Kviesis, ka ari Lietuvas prezidents A. Smetona un Polijas prezidents S. Voicehovskis, ka ari citi ieverojami cilveki.
Saldaja ediena apskatiet dažados kokus pie LLU meža fakultates ekas (blakus uz ziemelu pusi), kura tur atrodas kopš 1957.gada.

[ENG]
Near cache is many historic buildings.
To east is Jelgavas Sant.Simeon and Sant.Anna Orthodox Church.
To east at end of street is Jelgava St. George and St. Maria Roman Catholic Cathedral.
To north is Academia Petrina - Gederta Eliasa museum of history and art.

Additional Hints (Decrypt)

zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)